2655e Gwefan Cymru-Catalonia. A Welsh Grammar - Historical and Comparative. 1913. John Morris-Jones (1864-1929).

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_2_1913_jmj_welsh_grammar_cyfeirddalen_2655e.htm


 
Yr Hafan / Home Page

..........
0010e Y Barthlen / Siteplan

 

..........................1274e Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg / Contents Page for the Welsh Grammar Section

 

....................................................... y dudalen hon / this page

 

 

baneri
..

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
Wales-Catalonia Website


 
Gramadegau Cymraeg / Welsh Grammars

A Welsh Grammar - Historical and Comparative
John Morris-Jones (1864-1929)
1913
 
REFERENCE PAGE

 


(delw 4666)

 

 

 
Mae’r sylwadau sydd wedi eu hychwanegu gennym mewn llythrennau oren.

Our comments are added in orange type

_________________________________________________________________

 

Mae’r llyfr i’w weld ar ffurf delwau jpeg. Yn anffodus nid yw’r delwau o’r safon gorau

The book is in jpeg image format. Unfortunately the images are not of the best quality


2644e Part 1: Pages i-xxvii

 

2645e Part 2: Pages 1-49

 

2646e Part 3: Pages 50-99

 

2647e Part 4: Pages 100-149

 

2648e Part 5: Pages 150-199

 

2649e Part 6: Pages 200-249

 

2650e Part 7: Pages 250-299

 

2651e Part 8: Pages 300-349

 

2652e Part 9: Pages 350-399

 

2653e Part 10: Pages 400-452

 

2654e Part 11: Pages 453-477 (mynegai / index)

 

 

 

 ____________________________________________________________________

 Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

 

Adolygiadau Diweddaraf /  Latest Updates:  2005-12-05, 2006-06-16

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal”les-Catalunya)
Weø
r àm ai? Yùu àar vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

Rigárdu míayn statistíkoyn / View My Stats