http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_lleoliadur/lleoliadur_merthyrtudful_1959k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................1956k Cyfeirddalen y Lleoliadur

....................................................y tudalen hwn..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya


Y Lleoliadur
Oes sôn yn y wefan hon am eich bro chithau?
MERTHYRTUDFUL

 

  xxxx  Aquesta pàgina en català 


 xxxx This page in English 

 

 

 

 

0851k Rhestr o ddiarhebion a dywediadau a gasglwyd gan Gwernyfed yn ardal Merthyrtudful gan Gwernyfed. Cyhoeddwyd mewn pedair rhan yn ‘Y Geninen’ yn 1894 a 1895. "Nid wyf am i neb feddwl mai pobl dda Merthyr yn unig a ddefnyddiant y dywediadau diarebol hyn. Rhaid i ni gofio fod trigolion y dref hon yn cael eu gwneyd i fyny o bobl wedi dyfod yma o bob ardal o Gymru..."

 

0852k Y Gymraeg ym Merthyr Tydfil / Tarian Y Gweithiwr 24 12 1908

 

0940k BUCHEDD GITTO GELLI DEG, YN YR WYTHNOS GADW. Hanes bach o wythnos ym mywyd Guto o'r Gelli-deg (“Gitto [o’r] Gelli Deg”), Merthyrtudful. Seren Gomer 1820.

Mynd i'r gwaith am 7 - y gloden wedi cwympo yn y talcen - gwaith ofnadwy i chliro hi - coesau'r tools i gyd wedi tori, ond y pickish.

 

1225k Isaac Lewis, y Crwydryn Digri gan W R Jones (Pelidros), Merthyr Tydfil. 1906?

 

0941e Hanes y Cymry ym Minnesota, 1895. Yma y mae sôn am Humphrey H. Jones, a anwyd yn 1839 ym Merthyrtudful. Ymfudodd â’i rieni yn naw neu ddeg oed yn haf 1849 i Portage Prairie, Wisconsin.
 

 

DOLENNAU ALLANOL

http://cy.wikipedia.org/wiki/Merthyr_Tudful

Merthyrtudful yn y Wikipedia Cymraeg

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN0043c
Yr iaith Gymraeg
·····
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan; o’r tudalen hwn gellir hefyd
chwilio’r gwefan hwn â’r archwiliwr mewnol

.....
0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 

º

  

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA