http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_mynegai_1911c.htm

Y Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en galls

....................k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gallesoparlants

............................................................y tudalen hwn / aquesta pgina

0003j_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Geiriadur Ocsitaneg-Cymreg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari occit-gal
ls-(catal-angls)

0182g_baner-ocsitania

MYNEGAI / NDEX


0364g_delw_map_cymru_pc_drenewydd_050112
Adolygiad diweddaraf
Darrera actualitzaci

2005-02-01

This page in English: 1912e

Y tudalen hwn yn Gymraeg: 0332k

Geiriadur Ocsitaneg (y dafodiaith Gasconeg, ar is-dafodiaith Araneg)

Diccionari doccit (dialecte gasc, i la seva variant local aranesa)

Occitan Dictionary (Gascon dialect, and the local Aranese variant)

 

Braslun o eiriadur Cymreg - Cataloneg - Ocsitaneg
esbs de diccionari Galls - Catal - Occit


Rhestr o naw cant o eiriau Ocsitaneg

(tafodiaith rhanbarth Gwasgwn (Gascunha) gan gynnws eitemau o is-dafodiaith Cwm Aran) (yn y bn ar gyfer darllenwr o Gymr)
Llista (principalment per a gallesoparlants) de 900 paraules occitanes (dialecte Gascunya, amb variants del sub-dialecte de la Vall d'Aran) (13 10 1998)

Rhestr o eiriau Ocsitaneg (tafodiaith Gwasgwn, a chyfeiriadau at ffurfiau Ocsitaneg Cwm Aran ("Araneg")

Llista de paraules occitanes, amb refrencies a formes de la llenga de la Vall d'Aran (arans)

 

Ffynonellau / fonts -

(1) LGLEP (Lo Gascon Lu e Plan)

(2) papur newdd 'Avui' (= heddiw) (atodiad Ocsitaneg  'Au' a gynhwsir bob ddd Sadwrn) / suplement occit de dissabte 'Au', del diari 'Avui')

(3) IAG (Initiation au Gascon - Robert Darrigand - 1974)

O fap Cwm Aran o waith Joan Coromines daw rhai o'r enwau lleoedd - nid oedd ei orgraff yntau yn cd-fnd 'r orgraff bresennol. Maent wedi eu cynnws 'r nodn 'mapa Coromines' am nad wf wedi cadarnhu orgraff heddiw hd yn hn / Molts topnims de la llista venen del mapa d'en Joan Coromines. La seva ortografia de l'occit no conformava amb les normes ara vigents. Per tant, hem incls la nota 'mapa Coromines' perqe encara no hem pogut verificar l'ortografia actual

[, ] = e gaedig / e tancada, [, ] = e agored / e oberta  

[, ] = o gaedig / o tancada, [, ] = o agored / o oberta  

 

 

ADRAN / SECCI

LLYTHRENNAU / LLETRES

6998_kimkat0333k.jpgRhan 1 / Part 1 

A,B

0334kce Rhan 2 / Part 2 

C,D

0335kce Rhan 3 / Part 3 

F,G,H,I,J,K,L,M

0336kce Rhan 4 / Part 4 

N,O,P,Q,R,S

0337kce Rhan 5 / Part 5

T,U,V,W,X,Y,Z

 

Bob ddd Sadwrn y mae atodiad wth tudalen yn iaith Ocsitaneg yn newyddiadur dyddiol cenedlaethol Catalonia 'Avui' ('Heddiw'). Daw llawer o'r enghreiffitau sdd i'w gweld ar l diffiniadau'r geiriau o'r papur newdd hwnnw / cada dissabte al diari nacional de Catalunya 'Avui' hi ha (2005-02-04 ms ben dit hi havia) un suplement en llengua occitana. Molts dels exemples afegides desprs de les definicions de les paraules d'aquest diccionari sn d'aquest suplement

 

 

dolennau allanol / enllaos externs

http://198.62.75.1/www1/pater/JPN-aranes.html

Gweddi'r Arglwdd yn Ocsitaneg (tafodiaith Aran) / El parenostre en occit (arans)

Paire Nstre qu'ei ath cl, qu'eth tiu nm sia sanctificat;....

Occitan/Aranpag01, Occitan/Aranpag02

0332 Geiriadur Ocsitaneg (Araneg / Gwasgyneg) : Diccionari doccit (arans / gasc) : Occitan Dictionary (Aranese / Gascon) : ksitan Dkshnri (Arniz / Gskon)

adolygiad diweddaraf darrera actualitzaci - latest update
01 11 2001

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

diwedd / fi