http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_lleoliadur/lleoliadur_cyfeirddalen_1957c.htm

 

0001z Yr Hafan

..........
1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

....................
0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

................................aquesta pàgina /
y tudalen hwn
.. 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya


Y Lleoliadur
Oes sôn yn y wefan hon am eich bro chithau?
El localitzador
Què té la web de llocs determinats de Gal
·les?
 

Adolygiad diweddaraf / darrera actualització: 2005-09-30

 

 

 

 xxxx
Y tudalen hwn yn Gymraeg 


 xxxx
This page in English

 

 

 

 

 

 

1964k Aber-dâr

1967k Abergele

_____ Caer-dydd > Llaneirwg

1965k Caerfyrddin

2179k Curn y Bwch (entre Llansilin i Croesoswallt)

_____ Diserth > Y Ddiserth yn Elfael

_____ Dyffryn Tywi: > Caerfyrddin

1968k Henffordd

_____ Hirwaun > Aber-dâr

2173k Llanfair ym Muallt

1960k Llan-bryn-mair

2170k Llandecwyn

_____ Llandeilo > Caerfyrddin

1963k Llaneirwg

2187k Llanfable (Sir Fynwy)

2173k Llanfair ym Muallt

2172k Llangynwyd

1969k Llansadwrn (Sir Gaerfyrddin)

2171k Llansanffráid ym Mechain

_____ Llanymddyfri > Caerfyrddin

1959k Merthyrtudful

1961k Pontarfynach

2193k Porthmadog

1973k Rhaeadr-gwy

1962k Tonyrefail

1974k Tredegar

2174k Y Ddiserth yn Elfael / Diserth

1972k Y Bala

2192k Y Bont-faen

2191k Y Cendl

 DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN


0043c
Yr iaith Gymraeg

La llengua gal·lesa
·····
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan; o’r tudalen hwn gellir hefyd
chwilio’r gwefan hwn â’r archwiliwr mewnol

ÏNDEX DEL CONTINGUT DE LA WEB
.....
0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 
º 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA