COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY (1893). Nid yw Llanbrynmair, lle y ganwyd y Tri Brawd, ond gwlad oer, arw ac anghysbell, o ran safle ddaearyddol, y mae fel wedi ei chau i fynu rhwng mynyddoedd moelion Maldwyn, prif gyfoeth y rhai yw mawn, au haddurniadau penaf yw grug a brwyn. 1760k Gwefan Cymru-Catalonia.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_065_tribrawd_1893_mynegai_1760k.htm

Yr Hafan kimkat0001

..........
2657k Y Fynedfa yn Gymraeg kimkat2657k

....................
2001k Yr Arweinlen kimkat0009k

..............................0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai
kimkat0960k

........................................y tudalen hwn

 

 


______________________________________________________________________


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales and Catalonia Website

______________________________________________________________________

COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY. 1893.

GAN E. PAN JONES, D.PH., M.A, MOSTYN. (1834-1922)

 

TUDALEN ENGLURHAOL
_________________________________________________________________________________

Adolygiad diweddaraf :: 2004-02-06 - 2004-02-21

 

(delwedd 7293)

 

 

 

Ein hychwanegiadau ninnau fell: (Nodn: .........)

 

 .........

 

AR Y GWEILL GENNYM. TUDALENNAU 160-358 IW GWNEUD O HYD

 

 

Maer llfr hwn wedi ei rannu yn naw adran:

 

1771k kimkat1771k RHAN 1

(Tudalennau Teitl, Rhagair)

 

1772k kimkat1772k RHAN 2

Pennod 1: Eu Haniad au Hymdaith yn Llanbrynmair..8

Pennod 2: Y Tri yn troi o Llanbrynmair...37

 

1773k kimkat1773k RHAN 3

Pennod 3: Yr Helbulon yn Tennessee...64

Pennod 4: S.R. a Rhyfel America...74

Pennod 5: Eu Bywyd yn Brynyffynon...91

 

1774k kimkat1774k RHAN 4

Pennod 6: Tysteb S.R. ar Gwrthwynebiadau...117

 

1775k kimkat1775k RHAN 5

Pennod 7: Dychweliad S.R. ...158

Pennod 8: Y Dadleuon...188

 

1776k kimkat1776k RHAN 6

Pennod 9: Y Dadleuon Diweddar...218

 

1777k kimkat1777k RHAN 7

Pennod 10: Y Tri yn Brynmair...286

 

1778k kimkat1778k RHAN 8

Pennod 11: Adgofion a chwynion am y Tri Brawd...324

Pennod 12: Eu Cofion au Carnedd yn Llanbrynmair...335

1779k kimkat1779k RHAN 9

Rhestr or Derbynwyr...349

 

 

Y DARLUNIAU.

 

1771k kimkat1771k Hen Gapel Llanbrynmair...6

 

1771k kimkat1771k Diosg: hen Gartref yr Riaid...7

 

1772k kimkat1772k J. R. yr Hynaf...15 iw ychwanegu

 

1772k kimkat1772k Brynyffynon, Tennessee...55 iw ychwanegu

 

1775k kimkat1775k Brynmair, Conwy...187 iw ychwanegu

 

1776k kimkat1776k S.R. yn ddyn ieuanc...243 iw ychwanegu

 

1776k kimkat1777k J. R. yn ddyn ieuanc...259 iw ychwanegu

 

1777k kimkat1777k Y Tri Brawd yn eu henaint...287 iw ychwanegu

 

1777k kimkat1777k Capel y Dysteb, Conwy...323 iw ychwanegu

 

1778k kimkat1778k Y Gofgolofn yn Conwy...334 iw ychwanegu

 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

0043c kimkat0043c
Yr iaith Gymraeg

0005k kimkat0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan

1343k kimkat1343k
Y Cymry yn Amrica

0052c kimkat0052c
Testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en galls amb traducci catalana en aquesta web)

1051e kimkat1051e
Testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)DOLENNAU ALLANOL:

 

http://www.gutenberg.org/files/14354/14354.txt

E-Lyfr Cywaith Gutenberg [eBook #14354]

Teitl: Gwaith Samuel Roberts 
Golygydd: Owen Morgan Edwards (1838-1920) 

Awdur: Samuel Roberts (1800-1885)

Dyddiad Rhyddhu: Rhagfyr 14, 2004 

Iaith: Cymraeg
Wedii drawsgrifio gan David Price o argraffiad 1906 Ab Owen 
 
 


_____________________________________________

COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY (1893). GAN E. PAN JONES, D.PH., M.A, MOSTYN. (1834-1922)

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats