http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vocab/vortmino_esperanto_anglo_TSIKONIO_ENHAVO_2443e.htm

0001 Kimra-Kataluna Heympájo / Wales-Catalonia Home Page


Esperánta Vortprovízo por Ánglay Parolántoy
Esperanto vocabulary for English speakers

LA ENHÁVA PÁJO / Contents PageNote: In our Esperanto pages we use a slightly altered spelling, avoiding the use of consonants with diacritics; in addition, we indicate the stress of each word with an acute accent.

altered spelling / usual spelling

ch [ʧ] < ĉ chokoládo : ĉokolado chocolate

j [
ʤ] < ğ *jardéno : ğardeno garden

kh [
χ] < ĥ Khánokh : Ĥanoĥ Enoch

sh [
ʃ] < ŝ shanélo : ŝanelo channel

w [w] <
ŭ Awgústo : Aŭgusto August

y [j] < j Yórko : Jorko York

zh [
ʒ] < ĵ zhurnálo : ĵurnalo newspaper2437e Adverbs of Place (Advérboy de lóko)

 

2442e Clothes (Véstoy)

 

2450e Colours (Kolóroy) 2006-02-10

 

2452e Computers and the Internet (Komputíloy kay la Interréto) 2006-02-11

 

2457e Education (Edukádo) 2006-02-09

 

2441e Drinks (Trínkoy)

 

2454e Esperanto Words Similar to Words in English (Simílay vórtoy en anglalíngvo)

 

2461e Fire (Fáyro) 2006-02-16

 

2455e Forenames (Antawnómoy)

 

2459e Games and Toys (Lúdoy kay ludíloy) 2006-02-14

 

2446e Literature (Literatúro)

 

2460e Money (Móno) 2006-02-15

 

2462e Music (Muzíko) 2006-02-20

 

2453e Radio and TV (Radío kay Televído)

 

2440e Size (Grandétso)

 

2464e Truth (La Véro) 2006-03-04

 

2445e Understanding and Knowing (Kompréni kay stsíi)

 

2448e Weather (Vetéro) 2006-02-03

 

2463e Warfare (Milíto) 2006-02-27

 

2456e Words with “kh” (Vórtoy kun “kh”)

 

 ____________________________________________
Lásta *jisdatígo / Latest update 2006-02-11
FINO / END

 

 

Rigárdu míayn statistíkoyn / View My Stats