1048e Gwefan Cymru-Catalonia. Index page to texts on our website written in the dialect of south-east Wales ("Y Wenhwyseg", literally ‘the language of the people of Gwent’). Also texts on our website in Welsh and English about this dialect. A century ago this was the majority dialect of Wales; today it scarcely exists, as the population of the south-east committed ‘linguistic suicide’ in the first half of the 1900s and turned their back on the Welsh language.

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_deunydd_mynegai_1048e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Fynedfa yn Saesneg / The Gateway in English

....................
0010e Y Barthlen / Siteplan

............................0223e Y Gymraeg / The Welsh Language

.......................................1004e Y Wenhwyseg - Y Tudalen Mynegeiol / The Gwentian Dialect - Index Page


..............................................Y Tudalen Hwn / This Page


..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

 
Y Wenhwyseg (tafodiaith y de-ddwyrain)
Llyfrau ac erthyglau yn y wefan hon

Gwentian (the dialect of the south-east)

Books and articles in this website

 

 

  1049k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 
  1315c Aquesta pàgina en català

 

DISGRIFIADAU O’R DAFODIAITH / DESCRIPTIONS OF THE DIALECT

0959e
A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.

AWDUR: Pererindodwr. The Cambrian Journal, 1855-7
AUTHOR: Pererindodwr.  The Cambrian Journal, 1855-7
(The article is in English)


1388e
Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.

(Section of the book History of Llangynwyd, 1888)
AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).  (LLANGYNWYD, Pen-y-bont ar Ogwr)
AUTHOR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).  (LLANGYNWYD, Pen-y-bont ar Ogwr)
(The article is in English)

0851k
Diarhebion Lleol Merthyrtudful,
Casgliad 'Gwernyfed' wedi ei gyhoeddi gyntaf yn y cylchgrawn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897
A collection of proverbs from Merthyrtudful published between 1894 and 1897 in the magazine ‘Y Geninen’
(The article is in Welsh)


0980e
Euas ac Ergyn
Enwau lleoedd Cymraeg yng Ngwent-yn-Lloegr
Welsh place names in this Welsh district which is now part of 
England
(This webpage is in English)


0926e
Features of the Gwentian dialect
Nodweddion y Wenhwyseg - Dengys y gwhaniaethau rhwng y Wenhwyseg a'r iaith safonol.
cadair, Y Wenhwyseg: catar; Pen-coed (enw pentref), Y Wenhwyseg: Pen-co'd, etc)

Page in English showing how the Gwentian dialect differs from standard Welsh
cadair = chair, Gwentian catar; Pen-coed (village name), Gwentian Pen-cood, etc 
(This webpage is in English)


0935e
Geirfa Fach o’r
Rhondda.
Pedwar ugain o eiriau. Blwyddyn: 1914.
("
Morgannwg - Cwm Rhondda yn Bennaf”) A short wordlist of Rhondda Welsh. Eighty words in Gwentian with an English translation, and phrases to show their use.
Year: 1914
(This webpage is in English)


1387e
Geiriadur Gwenhwyseg.
Ein geiriadur ymledol o iaith Dai a Gweni.
("Gwentian Dictionary") . Our expanding dictionary of south-eastern Welsh
(This webpage is in English)


0934k
Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg.
AWDUR: Wmffra Huws. Tarian y Gweithiwr, Mawrth 23, 1899
("Local Words from Central Morgannwg / Glamorgan"). AUTHOR: Wmffra Huws.
(This article from the newspaper Tarian y Gweithiwr, Mawrth 23, 1899 is in Welsh)


0849k
Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn 1902
Disgrifiad o dafodiaith y rhan hon o Gwm Cynon
("Features of the spoken Welsh of Aber-dâr in the year 1902.")
(This article is written in Welsh, and explains the dialect of Aber-dâr, which is typical of south-eastern Welsh. There is also an English translation.)
 


0947e
Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.
Trafodaethau Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru. 1906.AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).
AUTHOR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).

(This article, from Transactions of the Guild of Graduates, University of Wales. 1906, is in English.)


1270e
Tafodieithoedd Morgannwg
Y Grail, Volume 4, No. 13 (1911).
Beth yw'r Wenhwyseg ac ym mha le y siaredir.
AWDUR:  T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dwn-rhefn, Treherbert

‘’Welsh Dialects’.  AUTHOR: T. Jones, Treherbert
Description of the Gwentian dialect and of where it is spoken

(This article, from the magazine Y Grail, Volume 4, No. 13 (1911), is in Welsh. There is also an English translation.)
 
0996e
The Gwentian Dialect.
Disgrifiad byr o eiriau ac ymadroddion o'r Wenhwyseg y mae'r awdur yn eu cofio o'i febyd
AWDUR: Joseph A. Bradney, Tal-y-coed (Archaeologia Cambrensis 76, 145-146, Blwyddyn 1921).

A short description of words and expressions in Gwentian remembered by the author from his  youth by Joseph A. Bradney (Archaeologia Cambrensis 76, 145-146, Year 1921).
(The article is in English)


0948e
The Gwentian of the Future.
Y Wenhwyseg fydd tafodiaith pawb yn y De "ymhen can mlynedd"
AWDUR: John Griffiths, 1902

John Griffiths. In 1902 the author predicted that Gwentian would be the language of all
South Wales in a hundred years’ time. Extract from his book "Edward II in Glamorgan".

(This text is in English)

0931e
Y Wenhwyseg
Llyfryn 30 tudalen gan John Griffiths (Pentrevor) a gyhoeddwyd yn 1901 gan J. E. Southall (Casnewydd) sydd yn cyflwyno prif nodweddion ffonolegol y Wenhwyseg; wedi ei amcanu ar gyfer athrawon Cymraeg.
A 30-page booklet written by John Griffiths (Pentrevor) and published in 1901 by J. E. Southall (Casnewydd) indicating the main features of Gwentian; aimed at teachers of the language.
(This booklet is in English)

 

2593e Ysgrifau (llyfrau, erthyglau) yn y dafodiaith / books and articles in the Gwentian dialect

 

ERAILL / OTHERS

 

0938e

BIBLIOGRAPHY.

List of books and articles related to Y Wenhwyseg, The Gwentian dialect.

(ENGLISH)

 

0980e

Euas ac Ergyn

Welsh place names in Gwent-in-England 

(ENGLISH)

 

_____________________________________
THE ABOVE PUBLICATIONS LISTED ACCORDING TO YEAR OF PUBLICATION:
1820
- Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw (Merthyrtudful)
1842 - Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1856 - A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively
1860 - Randibws Cendl
1888 - Tavodiaith Morgannwg (Llangynwyd)
1888
Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
1895? - The Gwentian dialect (Sir Fynwy / Monmouthshire)
1896? - Mari Lwyd (2)
1897 - Diarhebion Lleol Merthyrtudful
1897 - Gwareiddiad y Rhondda
1899 - Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg (Wmffra Huws)
1901 - Y Wenhwyseg (John Griffiths)
1902 - The Gwentian of the Future (John Griffiths)
1902 - Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr
1906 - Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire(
(1910?) - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
1911 - Tafodieithoedd Morgannwg
1913 – Ble Mà Fa?
1914 - Geirfa Fach o’r Rhondda
1918 - Ni’n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a’r Ryfal
1922 - Mari Lwyd (1)
1928 - Magdalen

___________________________________________
THE ABOVE PUBLICATIONS LISTED ACCORDING TO VILLAGE / TOWN / DISTRICT


Aber-dâr
(Aberdare) - Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn 1902

Bont-faen, Y (Cowbridge) – 1842 Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
Bont-faen, Y (Cowbridge) – 1922 Mari Lwyd (1) 

Cendl (Beaufort) – 1860 Randibws Cendl 

Gelli-deg (Merthyrtudful) – 1820 Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw

Llangynwyd – 1888 Tavodiaith Morgannwg
Llangynwyd – 1888 Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
Llangynwyd – 1906 Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.

Merthyrtudful – 1897 Diarhebion Lleol Merthyrtudful

Rhondda – 1897 Gwareiddiad y Rhondda
Rhondda - (1910?) Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
Rhondda – 1913 Ble Mà Fa?
Rhondda – 1914 Geirfa Fach o’r Rhondda
Rhondda - 1918 Ni’n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a’r Ryfal
Rhondda – 1928 Magdalen

Sir Fynwy - c1895 The Gwentian Dialect (Joseph A. Bradney)
 ___________________________________________
THE ABOVE PUBLICATIONS LISTED ACCORDING AUTHOR’S NAME:

Bachan Ifanc, Y : Gwareiddiad y Rhondda 1897.
Bradney, Joseph A. :
The Gwentian Dialect
. c1895.
Cadrawd :
Tavodiaith Morganwg.
1888.
Cadrawd :
Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.
1906
Cofnodwr :
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus,
1842.
Davies D.T. :
Ble Mà Fa?
1913
Dienw :
Geirfa Fach o’r
Rhondda. 1914
Glynfab :
Ni’n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a’r Ryfal.
1918
Griffiths, John :
The Gwentian of the Future.
1902
Griffiths, John :
Y Wenhwyseg.
1901
Gwernyfed :
Diarhebion Lleol Merthyrtudful,
1894-7
Hopcyn-Jones, Lemuel :
Y Fari Lwyd.
1922
Howells, Jenkin :
Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn
1902
Huws, Wmffra:
   Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg
1899
Jones, T :
Tafodieithoedd Morgannwg
1911
Jones, W. R. (Pelidros) :
Isaac Lewis, Y Crwydryn Digri
(1910?)
Pentrevor = Griffiths, John  
Shinkin, Dai :
Randibws Cendl
1860.
Pererindodwr :
A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.
1856
Siencyn ap Tydfil :
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw
1820.

_________________________________________________________


Adolygiad diweddaraf - latest update 07 12 2000 :: 16 07 2003
 Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

t
Where am I? You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA