2593e Gwefan Cymru-Catalonia. Index page to texts on our website written in the dialect of south-east Wales ("Y Wenhwyseg", literally ‘the language of the people of Gwent’). Also texts on our website in Welsh and English about this dialect. A century ago this was the majority dialect of Wales; today it scarcely exists, as the population of the south-east committed ‘linguistic suicide’ in the first half of the 1900s and turned their back on the Welsh language.

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_ysgrifau_arlein_2593e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

..........1864e Y Fynedfa yn Saesneg / The Gateway in English

....................
0010e Y Barthlen / Siteplan

............................0223e Y Gymraeg / The Welsh Language

.......................................1004e Y Wenhwyseg - Y Tudalen Mynegeiol / The Gwentian Dialect - Index Page


..............................................Y Tudalen Hwn / This Page


..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

 
Y Wenhwyseg (tafodiaith y de-ddwyrain)
Llyfrau ac erthyglau yn y wefan hon

Gwentian (the dialect of the south-east)

Books and articles in this website

 

 

 

 

 

YSGRIFAU YN Y DAFODIAITH / PIECES WRITTEN IN THE DIALECT

1243k

Ble mà fa

 

("Where is he? [blee mää va]).
Play from the year 1913


AUTHOR: D.T. Davies

(WELSH)

0940k

ºBuchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw

 

 Beirniadaeth yn Seren Gomer, 1820, ar duedd y glowyr i godi'r bys bach
AWDUR: Siencyn ap Tydfil

("The life of Guto Gelli-deg in the ‘kept week’").
A criticism in the magazine Seren Gomer (1820) of the tendency of coal miners to be over-fond of beer


AUTHOR: Siencyn ap Tydfil

(WELSH; ENGLISH TRANSLATION)

2590k

Cadair ap Mwydyn
Hen Fyfyriwr
1900

 

 

 

0967k

ºCyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus
 


 Ystradowen, Y Bont-faen, Bro Morgannwg 1842
Y Wenhwyseg yn brigo trwy'r iaith safonol weithiau

(Temperance Meeting and Public Debate) 1842. Ystradowen, Y Bont-faen.
Gwentian speech to be seen now and then in this account written in standard Welsh. Interesting because Cwmowen would hardly be considered a Welsh-speaking area nowadays.

(WELSH)

0924k

ºGwareiddiad y Rhondda
Un o lithiau'r Bachan Ifanc yn Nharian y Gweithiwr (1897).
Beirniada'r Cymry sydd yn collfarnu ei gyd-genedl a'r Saeson sydd yn difrïo'r Cymry; yn enwedig yn yr ysgrif hon . Cymysgfa ryfedd o Gymraeg safonol a'r Wenhwyseg.


("Civilisation in the Rhondda") - an article from 1897 deploring English criticisms of the Welsh people, and in particular the people of the Rhondda valley.
Written in a mixture of standard Welsh and south-eastern Welsh.

 

(WELSH; ENGLISH TRANSLATION)

1223k

ºHanes Tonyrefail

 
 

(1899) Hanes y pentref pan nad oedd ond yn bentref bach gwledig.
AWDUR:
Thomas Morgan, gydag atodiad gan Owen Morgan (Morien)
Yn Gymraeg safonol, ond llawer o enghreifftiau o iaith lafar Tonyrefail wrth ddyfynnu geiriau’r ardalwyr

(1899) The history of Tonyrefail before it became an industrial community
AUTHOR:
Thomas Morgan, with an appendix by Owen Morgan (Morien)

In standard Welsh, but many instances of the spoken Welsh of Tonyrefail in quoting the words of the villagers

 (WELSH; ENGLISH TRANSLATION)

1225k

ºIsaac Lewis, Y Crwydryn Digri

Storïau o ryw ganrif yn ôl yn adrodd hynt a helynt y cymeriad ysmala hwn.
AWDUR: Pelidros

("Isaac Lewis, the Amusing Tramp") - short humorous tales in Gwentian from the early 1900s.
AUTHOR: Pelidros

(WELSH)

1390k

ºMagdalen
J. J. Williams
Cerdd yn iaith y
Rhondda 1906

J. J. Williams
Poem in
Rhondda dialect 1906

1388e

(WELSH)

2189k

ºMari Lwyd (1).

Penillion yn y Wenhwyseg o dref y Bont-faen, 1922

Verses in Gwentian from the town of Y Bont-faen (Cowbridge), 1922.

0967k

(VERSES IN WELSH, TEXT IN ENGLISH)

0975k

ºMari Lwyd (2)

 

Tarian y Gweithiwr (1896? 1897?)

The Christmastime ceremony with a horse’s head in south-east Wales.
An article from Tarian y Gweithiwr (1896? 1897

(WELSH; ENGLISH TRANSLATION)

0928k

ºNi'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal.


("Ni ein Dau. Tipyn o Hanes Dai a Finnau a'r Rhyfel").
(Is-deitl: I gatw'r ên dafottiath yn fyw - "I gadw'r hen dafodiaith yn fyw".)
. Helyntion Dai a Shoni, dou fachan o Gwm Rhondda.

AWDUR: Glynfab, 1918

(= Ni ein Dau. Tipyn o Hanes Dai a Finnau a’r Rhyfel ). ("We two. Short Account of Dai and Myself in the War."). By Glynfab, 1918. The cover of the book states in south-eastern Welsh that it is intended "i gatw’r ên dafottiath yn fyw" (standard Welsh: "i gadw’r hen dafodiaith yn fyw" , i.e. "to keep the old dialect alive")
AUTHOR: Glynfab, 1918 (pseudonym = “son (of the) (
Rhondda) valley”.

(WELSH)

0939k

Tavodiaith Morganwg.


Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencyn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar ddydd marchnad.
Cyvaill {sic} yr Aelwyd, Cyfrol 8, 1888. Tudalennau 61-2
AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans) 1846-1918.

 

 

1232k

ºTribannau Morgannwg
200 o dribannau o’r Fro

 

 

 

0936k

Randibws Cendl
Erthygl o'r Punch Cymraeg 1860. (Cendl, Blaenau Gwent).

Cymysgfa o Gymraeg y de-ddwyrain a Chymraeg safonol.

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________


Adolygiad diweddaraf - latest update 07 12 2000 :: 16 07 2003
 Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

'>Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I? You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA