1049 Gwefan Cymru-Catalonia. Tudalen mynegeiol i'r deunydd sydd gennym ar y Wenhwyseg, tafodiaith de-ddwyrain Cymru. 'Iaith y Gwennwys' yw ei hystyr, wrth gwrs, sef gwyr Gwent. Gan mlynedd yn ôl tafodiaith bennaf Cymru oedd hon - ond erbyn heddiw y mae wedi diflannu i bob pwrpas, fel canlyniad i'r 'hunanladdiad ieithyddol' a fu yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif, wrth i bobol y cwr hwn o'r wlad gefnu ar y Gymraeg.


http://www.kimkat.org/amryw/1_gwenhwyseg/gwenhwyseg_deunydd_mynegai_1049k.htm


0001z Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Barthlen

............................1796k Y Gymraeg

....................................0934k Y Wenhwyseg : Y Gyfeirddalen

.................................................y tudalen hwn..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

 
 

Y Wenhwyseg  (tafodiaith y de-ddwyrain)
Mynegai i destunau yn y dafodiaith
(neu am y dafodiaith, yn Gymraeg ac yn Saesneg)


(delw 0285)


 2184c Aquesta pàgina en català - contingut de la secció sobre el dialecte del sud-est

 1004e Click here to see this page in English  (Index to our section on Gwentian, the south-eastern dialect of Wales)
 
 Llyfrau ac erthyglau yn y wefan hon

0959e

A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.

 
 

AWDUR: Pererindodwr.
The Cambrian Journal, 1855-7

 (SAESNEG)

1388e

Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.

AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918). (IN ENGLISH)
(LLANGYNWYD, Pen-y-bont ar Ogwr)

(SAESNEG)

0851k

Diarhebion Lleol Merthyrtudful,

 
 

Casgliad 'Gwernyfed' wedi ei gyhoeddi gyntaf yn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897

(CYMRAEG)

0980

Euas ac Ergyn


Enwau lleoedd Cymraeg yng Ngwent-yn-Lloegr

(CYMRAEG)

0926e

Features of the Gwentian dialect

 

Nodweddion y Wenhwyseg

Dengys y gwhaniaethau rhwng y Wenhwyseg a'r iaith safonol.
cadair, Y Wenhwyseg: catar;
Pen-coed (enw pentref), Y Wenhwyseg: Pen-co'd, etc)

(SAESNEG)

0935e

Geirfa Fach o’r Rhondda.Pedwar ugain o eiriau.
Blwyddyn: 1914.

(SAESNEG)

1387e

Geiriadur Gwenhwyseg.

 

Ein geiriadur ymledol o iaith Dai a Gweni.

(CYMRAEG A SAESNEG)

0934k

Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg.

 

 

AWDUR: Wmffra Huws.

Tarian y Gweithiwr, Mawrth 23, 1899

(CYMRAEG)

0924k

Gwareiddiad y Rhondda
 

 

(CYMRAEG; HEFYD TUDALEN ARALL Â THROSIAD SAESNEG)

0849k

Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn 1902Disgrifiad o dafodiaith y rhan hon o Gwm Cynon

(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

0947e

Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire.


Trafodaethau Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru. 1906.
 
AWDUR: Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).

(CYMRAEG A SAESNEG)

1270e

Tafodieithoedd Morgannwg


Y Grail, Volume 4, No. 13 (1911).

Beth yw'r Wenhwyseg ac ym mha le y siaredir.

AWDUR:  T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dwn-rhefn, Treherbert

(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

0996e

The Gwentian Dialect.

 

Disgrifiad byr o eiriau ac ymadroddion o'r Wenhwyseg y mae'r awdur yn eu cofio o'i febyd

AWDUR: Joseph A. Bradney, Tal-y-coed

(SAESNEG)

0948e

The Gwentian of the Future.

 

Y Wenhwyseg fydd tafodiaith pawb yn y De "ymhen can mlynedd"
AWDUR: John Griffiths, 1902

(SAESNEG)

0931e

Y Wenhwyseg

 

Llyfryn 30 tudalen gan John Griffiths (Pentrevor) a gyhoeddwyd yn 1901 gan J. E. Southall (Casnewydd) sydd yn cyflwyno prif nodweddion ffonolegol y Wenhwyseg; wedi ei amcanu ar gyfer athrawon Cymraeg.

(LLYFRYN  SAESNEG)

 

 ·····
DEUNYDD NAD YW AR GAEL AR LEIN:

0938e
 

LLYFRYDDIAETH.

Rhestr o lyfrau ac erthyglau sydd yn ymwneud â'r dafodiaith Wenhwyseg


(CYMRAEG)

2593e Ysgrifau (llyfrau, erthyglau) yn y dafodiaith 


·····___________________________________________
DOSBARTHIAD YN ÔL Y DYDDIAD CYHOEDDI:
1820
- Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw (Merthyrtudful)
1842 - Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus (Ystradowen, Y Bont-faen)
1856 - A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively
1860 - Randibws Cendl
1888 - Tavodiaith Morgannwg (Llangynwyd)
1888
Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.
?1895 - The Gwentian dialect (Sir Fynwy / Monmouthshire)
?1896 - Mari Lwyd (2)
1897 - Diarhebion Lleol Merthyrtudful
1897 - Gwareiddiad y Rhondda
1899 - Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg (Wmffra Huws)
1901 - Y Wenhwyseg (John Griffiths)
1902 - The Gwentian of the Future (John Griffiths)
1902 - Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr
1906 - Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire
?1910 - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri
1910 - Magdalen
1911 - Tafodieithoedd Morgannwg
1914 - Geirfa Fach o'r Rhondda
1918 - Ni'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal
1922 - Mari Lwyd (1)

 ___________________________________________
DOSBARTHIAD YN ÔL Y PENTREF / Y DREF / YR ARDAL:
Aber-dâr
 - Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn 1902
Bont-faen, Y - (Ystradowen) Cyfarfod Dirwestol, a Dadl Cyhoeddus 1842
Bont-faen, Y - Mari Lwyd (1) 1922
Cendl - Randibws Cendl 1860
Gelli-deg (Merthyrtudful) - Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr Wythnos Gadw 1820
Llangynwyd - Tavodiaith Morgannwg 1888
Llangynwyd -  
Colloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd. 1888
Llangynwyd - Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire. 1906
Merthyrtudful - Diarhebion Lleol Merthyrtudful 1897
Rhondda - Gwareiddiad y Rhondda 1897
Rhondda - Isaac Lewis, y Crwydryn Digri ?1910
Rhondda - Geirfa Fach o'r Rhondda 1914
Rhondda - Ni'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal 1918
Rhondda – Magdalen 1928
Sir Fynwy  - The Gwentian Dialect (Joseph A. Bradney) c1895
 ___________________________________________
DOSBARTHIAD YN ÔL YR AWDUR:
Bachan Ifanc, Y : Gwareiddiad y Rhondda 1897.
Bradney, Joseph A. : The Gwentian Dialect. c1895.
Cadrawd : Tavodiaith Morganwg. 1888.

Cadrawd : Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire. 1906
Cofnodwr : Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus, 1842.
Dienw : Geirfa Fach o'r
Rhondda. 1914
Glynfab : Ni'n Doi. Dicyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal. 1918
Griffiths, John : The Gwentian of the Future. 1902
Griffiths, John : Y Wenhwyseg. 1901
Gwernyfed : Diarhebion Lleol Merthyrtudful, 1894-7
Hopcyn-Jones, Lemuel : Y Fari Lwyd. 1922
Howells, Siencyn : Nodweddion Cymráeg llafar Aber-dâr yn y flwyddyn 1902
Huws, Wmffra - Geiriau Lleol Canolbarth Morgannwg 1899
Jones, T : Tafodieithoedd Morgannwg 1911
Jones, W. R. (Pelidros) : Isaac Lewis, Y Crwydryn Digri ?1910
Pentrevor = Griffiths, John
Shinkin, Dai : Randibws Cendl 1860.
Pererindodwr : A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively.. 1856
Siencyn ap Tydfil : Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw, 1820.


_________________________________________________
DOLENNAU AR GYFER RHANNAU ERAILL O'N GWEFAN
_________________________________________________
·····
1796k
yr iaith Gymráeg
·····
  
Adolygiadau diweddaraf 08 12 2000 - 15 09 2002 – 16 07 2003


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA” (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA