1217k Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Dros Gyfanfor a Chyfandir:

Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd

Gan William Davies Evans. Aberystwth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r Cambrian News MDCCCLXXXIII (1883)

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_11_1217k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Dros Gyfanfor a Chyfandir

William Davies Evans (Aberystwth 1883)

 

Hysbysebion Cefn y Llyfr

Adolygiadau diweddaraf:
19 12 2001

 

 

 

1208k

Cynllun y Llyfr Gordestun

 

 

1219k

Rhan 1 Tudalennau 1-22

1207k

Rhan 2 Tudalennau 23-49

1209k

Rhan 3 Tudalennau 49-76

1210k

Rhan 4 Tudalennau 76-103

1211k

Rhan 5 Tudalennau 103-126

1212k

Rhan 6 Tudalennau 126-151

1213k

Rhan 7 Tudalennau 151-173

1214k

Rhan 8 Tudalennau 173-200

1215k

Rhan 9 Tudalennau 200-227

1216k

Rhan 10 Tudalennau 227-250

 

1217k Hysbysebion Cefn y Llyfr

1218k

Mynegai - Amryw

 

  

Dros Gyfanfor a Chyfandir:

Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l,

Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd

Gan William Davies Evans

Aberystwth:

Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r Cambrian News,'

MDCCCLXXXIII (1883)

 

 

(1) Talaethau Unedig America ar Cymry Ynddynt

(2) Defnyddiau o Lythyrau

(3) Reilffordd Pennsylvania

(4) Reilffordd Chicago & North Western

(5) Reilffordd Wisconsin Central

(6) Reilffordd Chicago, Rock Island, and Pacific

(7) Reilffordd Atxhison, Topeka, and Santa Fe

(8) Reilffordd Denver & Rio Grande

(9) Reilffordd Union and Central Pacific

(10) Hotel del Monte, Monterey, California

(11) Goruwchwyliaeth Ymfudol Drwydedig

(12) The Pacific Coast Cambrian Colonization Company

 

 

 

(9) (xHysbyseb Reilffordd Union and Central Pacific)

 

DYLID MYNED I'R GORLLEWIN PELL
AR HYD LLINELLAU ENWOG
UNION AND CENTRAL PACIFIC R.R.,
nid yn unig am eu bod yn UNIONACH, ond am eu bod hefyd yn myned trwy
Dalaeth NEBRASKA o OMAHA, neu Dalaeth KANSAS o KANSAS CITY, prif
wledydd y gwenith, Indrawn, a phorfa, yr hinsoddau cymedrol, y tiroedd rhad, a'r
telerau rhwydd.


Trwy Diriogaeth WYOMING, prif wlad ceidwaid anifeiliaid dofion, helwyr
anifeiliaid gwylltion, a physgotwyr.
O CHEYENNE, yn Wyoming, gellir cymeryd cangen ddeheuol o'r reilffordd a
myned gyda godrau y Mynyddoedd Creigiog, heibio golygfeydd ardderchog i
DENVER fawr, lwyddiannus; yna ar hyd cangenau pellach trwy wahanol barthau
Talaeth COLORADO, gwlad y mwn-gloddiau cyfoethog, y ffynonau bywiol, a'r
golygfeydd rhamntwyllt.
Neu, o
CHEYENNE, fyned yn mlaen trwy Dalaeth UTAH, lle y mae y LLYN
HALEN a dinas enwog y MORMONIAID.
Trwy diriogaeth
NEVADA, gwlad y mwn-gloddiau aur ac arian cyfoethocaf
yn y byd, a'r ffynonau poethion rhyfeddol.
Trwy
CALIFORNIA, a gweled rhyfeddodau MYNYDDOEDD SIERRA NEVADAS,
mynydd-gadwen ardderchocaf ei golygfeydd yn
America, a chael cyfleusdra i fyned
ar hyd DYFFRYN FFRWYTHLAWN SACRAMENTO, lle ceir eto diroedd a manteision
digyffelyb.

Medda y llinellau hyn y cerbydau goreu a'r darpariadau manylaf ar gyfer
gwneud teithwyr yn gysurus - y gorsafoedd ar gwestdai yn bobpeth ellid
ddymuno.
Nac anghofiwch godi eich tocynau ar y
GREAT PIONEER
OVERLAND ROUTE.

UNION PACIFIC R.R.
A. N. TOWNE,,
General Manager; J. H. GOODMAN,
J. W. MORSE, General Passenger & Ticket Agent
Omah,
Nebraska, U.S.A.

CENTRAL PACIFIC R.R..
S. H. H. CLARK, General Superintendent;
General Passenger Agent,
San Francisco,
California, U.S.A.

 

YR HYSBYSEBION ERAILL IW DODI

 

 

 

 

Hysbyseb Rheilffordd Pennsulfania 1883

 

xxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

Y TUDALEN NESAF: 1218k Mynegai - Amrw

 

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Werr m ai? Y rr vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

 

 

1

 

 


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats