1218k Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website. Dros Gyfanfor a Chyfandir:

Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd

Gan William Davies Evans. Aberystwth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r Cambrian News MDCCCLXXXIII (1883)

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_12_1218k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................1208k Y Gyfeirddalen i'r Llyfr Hwn (Dros Gyfanfor a Chyfandir)

..................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Dros Gyfanfor a Chyfandir

William Davies Evans (Aberystwth 1883)Mynegai

Adolygiadau diweddaraf:
19 12 2001

 

 

 

1208k

Cynllun y Llyfr Gordestun

 

 

1219k

Rhan 1 Tudalennau 1-22

1207k

Rhan 2 Tudalennau 23-49

1209k

Rhan 3 Tudalennau 49-76

1210k

Rhan 4 Tudalennau 76-103

1211k

Rhan 5 Tudalennau 103-126

1212k

Rhan 6 Tudalennau 126-151

1213k

Rhan 7 Tudalennau 151-173

1214k

Rhan 8 Tudalennau 173-200

1215k

Rhan 9 Tudalennau 200-227

1216k

Rhan 10 Tudalennau 227-250

 

1217k Hysbysebion Cefn y Llyfr

1218k

Mynegai - Amryw

 

  

 

(x251) MYNEGAI

Achosion i Ganu y Nos :: x230
Adgoflon Hiraethlawn :: x39
Ai nid gwell Gweddio? :: x12
Amaethyddiaeth (Indiaid Pueblo) :: x176
Amgylchoedd Colorado Springs :: x126
Anialwch Colorado :: x194
Anialwch Gila :: x192
Anifeiliaid Gwyntion :: x13
Ar Goll yn y Coed :: x209
Arizona :: x187
At ac ar y Cefnfor eto .. :: x247
At ac ar yr Afon Wisconsin :: x78
At yr Ohio :: x42
Ashland a'r Amgylchoedd :: x234
Bachgen Ffraeth :: x115
Bod yn Ddyn Dyeithr :: x34
Bryniau a Chreigiau Rhyfedd :: x156
Bwrdd yr Abyssinia :: x10
Cactus :: x189
Cartref Uwchlaw y Cymylau :: x52
Ceisio Gwlad :: x93
Chicago :: x63
Chineaid :: x203
Chwarelau Vermont :: x23
Cincinnati :: x45
Colorado :: x125
Cychwyn i Pike's Peak :: x131
Cychwyn i'r Daith :: x9
Cyfarchiad :: x7
Cyfarfod y Negroaid :: x26
Cylch Cymanfa Minnesota :: x109
Dechreu Ymsefydlu :: x112
Delaware a Columbus :: x370
Dinas y Llyn Halen :: x218
Diwedd y Fordaith :: x14
Dros Fynyddoedd a Diffaethwch :: x197
Dychweliad o'r De :: x58
Dygwyddiadau Mynydd Lookout :: x56
Dyffrynoedd Lackawanna a Wyoming :: x25
Dyffrynoedd y Deheu (San Bernardino, &c.) :: x196
Dyffrynoedd y Gwastadedd (San Joaquin) :: x198
Dyffryn Rio Grande :: x181
El Paso del Norte :: x184
Fort Pierre :: x101
Geiriau y Gerbydres :: x106
Geysers :: x206
Geysers eraill :: x207
Gogledd-ddwyrain Ohio :: x36
Golygfa yn La Junta :: x150
Gorllewinbarth Ohio :: x59
Gorllewinbarth Pennsylvania :: x31
Grand Canyon a'r Royal Gorge :: x145
Gweddill y Daith yn Utah :: x224
Henafiaethau :: x190
Henry Ward Beecher :: x17
I fyny gyda'r Hudson :: x23
I Philadelphia ar Amgylchoedd :: x243
I Swydd Waushara :: x76
Ixonia, Watertown, a Madison :: x68
John B. Gough :: x38
Kansas :: x121
Masnach Beryglus :: x49
Milwaukee :: x65
Minneapolis :: x84
Mynediad i Santa Fe :: x162
Mynydd Lookout :: x50
Nadrodd :: x54
New York :: x16
Noswaith ar y Mynydd :: x137
O Ashland i Milwaukee :: x237
Oberlin :: x240
O La Junta i Raton :: x151
O Mitchel i Columbus City :: x105
O Raton i Las Vegas :: x153
O'r Winconsin i'r Mississippi :: x79
Pethau Blinion :: x90
Prairie! Prairie! :: x98
Preswylwyr y Graig :: x173
Pueblo, Coal Creek, a Canyon City :: x143
Ranches :: x100
Rhaiadrau Niagara :: x242
Rhan Isaf yr Esgyniad (i Pike's
Peak.) :: x133
Rhan Uchaf yr Esgyniad (i Pike's
Peak.) :: x135
(x252) Sabbath yn Nghynulleidfa y Saint :: x222
Salwch a Thymestloedd :: x11
San Francisco :: x200
Sefydliad Jackson a Galia :: x44
Sefydliadau Oneida :: x24
St. Paul :: x83
Swydd Iowa :: x69
Swydd Waukesha :: x67
Swydd Winnebago :: x73
Taith eto i Dakota :: x111
Taith i Ogledd-orllewin Michigan :: x107
Taith Ogleddol arall :: x210
Taith yn Ngwlad y Rhyfel :: x46
Teithiau Cwmpasog :: x28
Tiriogaeth Dakota :: x95
Tiriogaethau rhyfedd :: x160
Traed-olchwyr :: x62
Tranoeth (ar Pike's Peak) :: x140
Trefi Gorllewinol :: x92
Tri Diwrnod yn y Ddinas (Salt Lake) :: x220
Trwy amryw Dalaethau :: x229
Trwy California :: x212
Trwy Nevada :: x214
Trwy Wyoming :: x227
Twmpathau Rhyfedd :: x141
Utah :: x217
Welsh a Portage Prairies :: x71
Y Daith i Huron :: x96
Y Daith i Leadville :: x147
Y Daith i Mitchel :: x103
Y Daith yn Nghymru :: x249
Y Diwygiwr yn awr :: x74
Y Gerbydres :: x17
Y Mississippi Uchaf :: x81
Yn Iowa :: x116
Yn Missouri :: x119
Yn Nebraska :: x114
Yr Hen Dref (Santa Fe) :: x164
Yr Hen Eglwysi (yn Santa Fe) :: x169
Yr Indiaid Cymreig :: x92
Ysgydwyr (Shakers) :: x60
Y West :: x88

 


(x253)
MYNEGAI I'R DARLUNIAU

Adfaelion Aztecaidd :: x181
Adfaelion Ysbaenaidd :: x187
Agerfad :: x10
Aredig yn Mexico Newydd :: x177
Ashland, Wisconsin :: x233
Bark Point, ger Chequamegon :: x236
Beddgolofn ein Teulu :: x41
Bwlch Toltec :: x211
Careg Gydbwys, Manitou :: x132
Cedar Lake and Fort Snelling :: x110
Cerbydres Ymfudwyr :: x18
Cerbyd Ymfudwyr :: x21
Chicago Depot (Gorsaf) :: xChinead :: x204
City of Berlin :: x248
Copa Glorietta :: x161
Craig Chiques :: x29
Craig Gastellawg :: x158
Craig-golofnau :: x154
Craig-golofnau Hynod :: x141
Craig yr Eingion :: x131
Creigiau Mexico Newydd :: x157
Culfanau Jack (Jack's Narrows) :: x32
Cwn y Prairie :: x142
Defaid Kansas :: x122
Derbyneb Chineaidd :: x206
Dwfrgafnau, Reilffordd Pennsylvania :: x22
Dwfrgist Reilffordd A. T. & S. F. :: x150
Eglwys ac Athrofa San Miguel :: x170
Eglwys Guadalupe :: x171
Esgyn y Mynydd :: x152
Glimpses of Bad River :: x231
Golygfa ar Lyn Yspryd, Iowa :: x68
Golygfa yn Mexico Newydd :: x159
Gorsaf Ardmore, ger Philadelphia :: x246
Gorsaf Meirch Gerbydau, Arizona :: x185
Grand Canyon :: x146
Gwestdy Chequamegon :: x235
Gwestdy Montezua - Ffynonau Las Vegas :: x156
Gwestdy yn Manitou :: x133
Hen Eglwys yn Mexico Newydd :: x179
Heol yn Pueblo, Colorado 144 :: x
Indiaid :: x216
J. A. Garfield :: x37
Kansas Avenue, Topeka :: x121
Lake Calhoun and Dalles of St. Croix :: x82
Lake Minnetonka, Minnesota :: x85
Lake Okoboji, Iowa :: x104
Lle tn mewn ty Adobe :: x166
Llongborth Ewropeaidd, Philadelphia :: x245
Llwyfen y Cyttindebau :: x73
Llyn Hicks, ger Waupaca :: x77
Manitou, Colorado :: x128
Minnehaha Falls, Minnesota :: x87
Monument Park Colorado :: x129
Monument Park Colorado :: x130
Myned i'r West gynt :: x184
New York and Jersey City :: x15
Pabellu a'r Ynys :: x234
Pabellu wrth Lyn Yspryd, Iowa :: x80
Parlawr-gerbyd, Reilffordd Pennsylvania :: x20
Pike's Peak Avenue, Colorado Springs :: x127
Pont yr Afon Wen :: x238
Preswylfa Gynes :: x176
Priddlestri Mexicanaidd :: x168
Pueblo - Cartref yr Indiaid Pentrefol :: x174
Ranche yn Mexico Newydd :: x155
Rheiadrau yr Afon Ddrwg :: x239
Santa Fe :: x163
Soflieir y Mynyddoedd Creigiog :: x148
Spirit Lake, Iowa :: x97
Sychu Cig ar y Gwastadedda :: x182
The Hog Back Spirit Lake :: x117
Ty Newydd yn Colorada :: x149
Uwchlaw y Cymylau yn 1864 :: x53
W.E: Powell (Gwilym Eryri) :: x66
Y Dyn Dyfodol :: x188
Y Llwythi cyntaf o Wln :: x165
Y Palas yn Santa Fe :: x167
Yr Archesgob Lamy ar Ysgol :: x172
Yr Awdwr a'i Deithiau :: xiii
Ysgoldy Larned, Kansas :: x125
Ysgol Normalaidd Emporia :: x123

 

(x255)

DYFYNIADAU O LYTHYRAU, &c,

Hoffwyf eich cynllun yn fawr. Credwyf eich bod ar y ffordd i gael gwaith trwy y wasg Gymraeg a fydd yn anrhydedd i ni fel cenedl. Bydd yn gaffaelidad mawr.
T. R. EVANS (T. Vap Ieuan), Notary Public a Conveyancer, Low Gap,
Missouri.

Yr wyf yn mawr gymeradwyo eich cynllun, ac yn gobeithio y try allan yn ddaioni mawr i'r
Cymry yn Nghymru.

Parch. R. HUGHES (T.C.), Long Creek, Iowa.

Llwyddiant, llwyddiant i chwi yn eich anturiaeth ragorol. Unrhyw beth a fedraf fi ei wneud
i'ch cynorthwyo, mi a'i gwnaf.

Diweddar Barch. J. J. POWELL (A.), Rio Vista, California.

Yr wyf yn edmygu eich amcan ach cynllun yn fawr i ddwyn allan gyfrol o Hanes y Talaethau Unedig a'r Cymry Ynddynt. Credwyf fod mawr angen am lyfr o'r fath, ac y bydd yr anturiaeth yn sicr o fod yn llwyddiant hollol.
W. M. EVANS (B.), Freedom, Cattaraugus Co., N. Y.

Mae eich anturiaeth yn un fawr, ond goreu oll o ran mae yn dda. Ewch rhagoch, frawd.
Gobeithio y deuwch allan yn ddibrofedigaeth, ac y bydd yn rhyw lais o'i ol i lawer ymfudwr
pryderus, i ddweyd Dyma'r ffordd, &c.
Diweddar Barch. REES EVANS (T.C.),
Cambria, Wis.

Yr wyf yn ystyried y bydd y llyfr a fwriedwch gyhoeddi yn gaffaeliad mawr i'r genedl; yn
foddion i barhau hanesyddiaeth Gymreig i'r oesoedd dyfodol.
Parch. W. R. JONES (W.), Presiding Elder,
Lincoln, Neb.

Mae eich anturiaeth yn un bwysig a chenedlgarol. Mae gwir angen am y fath waith, yn
enwedig yn Nghymru. Rhoddaf i chwi bob cefnogaeth o fewn fy ngallu.
Parch. R. D. THOMAS (A.) (Iorthryn Gwynedd),
Knoxville, Tenn.

Llwyddiant mawr a gorono eich ymgymeriad pwysig, eich llafur dirfawr, a'ch treuliau enfawr.
Po fwyaf a feddyliwyf am eich anturiaeth, mwyaf yn y byd yw fy edmygedd o'ch gwaith. Mae eich cynllun yn ardderchog, a'r amcan yn wir ddaionus. Yr wyf yn dra hyderus y caiff y llyfr dderbyniad croesawgar yn nheuluoedd Cymreig yr Unol Dalaethau a miloedd yn Nghymru.
Parch. R. M. RICHARDSON (B.), Dawn,
Mo.

Derbyniwch fy nghydymdeimlad cywir yn y gwaith mawr yr ydych wedi ymgymeryd ag ef. Yr wyf wedi cymeryd llawer o ddyddoreb i darllen eich llythyrau, ac olrhain eich symudiadau yn y newyddiaduron. Byddwch yn sicr o wneud gwaith da os gallwch roddi i ffermwyr bychain Cymru syniad priodol am y wlad fawr, fras hon.
Parch. L. MEREDITH (W.) (Lewis Glyn Dyfi),
Freeport, Ill.

Sylwais droion ar eich anturiaeth er pan ddechreuasoch ysgrifenu i'r Drych; yr wyf yn
edmygu eich yspryd gwladgarol a chenedlgarol, ac yn gobeithio y llwyddwch i gario allan eich cynllun eang a defnyddiol. Y mae yn dda gan fy nghalon eich bod wedi ymgymeryd a'r gwaith, ac yr wyf yn credu fod eich amcan yn un cenedlgarol.
J. W. JONES, Golygydd y Drych,
Utica, N. Y.

Yr ydym, fel golygwyr y Drych, yn edmygu eich llafur a'ch anturiaeth, ac yn ystytied eich
bod yn wasanaethu eich cenedl. Bydd y Drych yn bob cefnogaeth i chwi yn y dyfodol, fel y
niae wedi bod hyd yma. Yr wyf wedi bod yn olygydd y Drych er mis Mawrth, 1868, a gallaf
eich sicrhau fod eich gohebiaethau wedi rhoddi cymaint o ddyddordeb i'n darllenwlr a dim a
ymddangosodd ynddo. Na phetruswch ofyn unrhyw gymorth a allwn roddi i chwi.
J. C. ROBERTS, Golygydd y Drych,
Utica, N. Y.

PARCH. W. D. EVANS.- Mae y brawd hoffus hwn wedi gwneud taith faith a manwl i gasglu defnyddiadau at wneud llyfr o hanes y wlad hon a'r Cymry ynddi. Gan ei fod yn meddu profiad o'r wlad, yn un o synwyr cyffredin da, yn sylwiedydd craffus, yn ddetholydd o chwaeth, ac yn llenor medrus, hyderwn y gwna waith teilwng o'r amcan yn gystal ag o hono ei hun.
Parch. W. ROBERTS,
D. D., Golygydd y Cyfaill.

Yn Oak Hill, Ohio, nos Wener, Ebrill laf, cynhaliwyd cyfarfod brwdfrydig yn addoldy eang y Trefnyddion Calfinaidd i roesawu y Parch. W. D. Evans - y Parch D. J. Jenkins yn gadeirydd, yr Anrh. T. L. Hughes yn ysgrifenydd. Wedi i Mr. Evans ac amryw eraill siarad, cynygiwyd gan y Parch. E. R. Jones, M.A., ein bod yn mawr gefnogi Mr. Evans yn ei deithiau ai fwriad o wneud llyfr o HANES TALAETHAU AMERICA A'R CYMRY YNDDYNT, a'n bod, oddiar hollol adnabyddiaeth o hono, yn meddu llawn ymddiried ynddo fel un cymwys at y gwaith. Eiliwyd gan y Parch. E. Evans, Nantyglo, a phasiwyd yn unfrydol.


Cynaliwyd cyfarfodydd ir un perwyl mewn amryw leoedd eraill yn y wlad.

 

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Werr m ai? Y rr vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

 

 

 


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats