Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd. Gan William Davies Evans. Aberystwth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r Cambrian News MDCCCLXXXIII (1883) 1208k Gwefan Cymru-Catalonia / la Web de Galles i Catalunya - Wales-Catalonia Website.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_008_dgac_cyfeirddalen_1208k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................1208k Y Gyfeirddalen i'r Llyfr Hwn (Dros Gyfanfor a Chyfandir)

..................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Dros Gyfanfor a Chyfandir

William Davies Evans (Aberystwth 1883)

Cynllun y Llfr

(delwdd 7016)

Adolygiadau diweddaraf: 19 12 2001

 

 

Ein sylwadau ni mewn teip oren

 

 

 

Dros Gyfanfor a Chyfandir:

Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd

Gan William Davies Evans. Aberystwth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r Cambrian News MDCCCLXXXIII (1883)

 

Llfr eithriadol o ddiddorol gan deithiwr o Llanfihangel y Creuddn y Parchedig William Davies Evans a aeth ar daith bregethu drwr Unol Daleithiau yn y blynyddoedd 1881-1882.

 

(Prynais y gyfrol hon am bumpunt yn Eisteddfod Llanelli, 10 Awst 2001, yn stondin Siop yr Hen Bost. Ar y tudalen cyntaf y mae enw perchennog gwreiddiol y llyfr, mewn llawysgrifiad blodeuog Fictorianaidd, sef
William Owen
Pandy
Corris
}


(1)
Fe roddir rhifaur tudalennau gwreiddiol yng nghorff y testun rhwng cromfachau pigog er enghraifft (x21) . Ceir sylwadau a chyweiriadau hefd mewn mannau rhwng cromfachau pigog.

 

(2) Gall fod yn y testun ambell wall teipio nad wyf wedi ei sylwi arno eto

 

 

DOLEN

TEITL TUDALEN Y WE

ENWR FFEIL

1208

Cynllun y Llfr Gordestun (hynn w, y tudalen hwn)

dgac00k

1219k

Rhan 1
Tudalennau 1-22

dgac01k

1207k

Rhan 2
Tudalennau 23-49

dgac02k

1209k

Rhan 3
Tudalennau 49-76

dgac03k

1210k

Rhan 4
Tudalennau 76-103

dgac04k

1211k

Rhan 5
Tudalennau 103-126

dgac05k

1212k

Rhan 6
Tudalennau 126-151

dgac06k

1213k

Rhan 7
Tudalennau 151-173

dgac07k

1214k

Rhan 8
Tudalennau 173-200

dgac08k

1215k

Rhan 9
Tudalennau 200-227

dgac09k

1216k

Rhan 10
Tudalennau 227-250

dgac10k

1217k

Cefn y Llfr

dgac11k

1218k

Mynegai - Amrw

dgac12k

 

 

DOLENNAU AR GYFER TUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN

0960
lln Cymraeg ar y We - tudalen Sin Prs Aberhonddu - mynegai ar gyfer y testunau yn y gwefan hwn


0052
testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en galls amb traducci catalana en aquesta web)

1051
testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)

0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilwr

0009
cynllun y gwefan

1202
mynegai yn nhrefn y wddor i'r hn a geir yn y gwefan

0008
y cyntedd croeso

0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'

 

 

Y TUDALEN NESAF: 1219 Rhan 1 Tudalennau 1-22

 

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Werr m ai? Y rr vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

diwedd / fi 

 

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats