1226k Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Rhestr o awduron erthyglau a llyfrau wedi eu cynnwys yn y gwefan hwn. Pelidros, Cadrawd, Glanffrwd, Siencyn ap Tydfil, Daniel Owen (Yr Wddgrug), William Davies (-) Evans, Cymro, Ieuan Ddu, Twnog, Jenkin Howell, Spinther, Dai Shinkin, ayyb

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_rhestr_awduron_1226k.htm

Llenyddiaeth Gymraeg: Rhestr o Awduron
y mae eu herthyglau neu eu llyfrau wediu cynnwys yn y gwefan hwn

28 10 2001 adolygiad diweddaraf - latest update.

 

ap Iwan, Emrys
ap Tydfil, Siencyn
Bachan Ifanc (= William Williams, 'Myfyr Wyn', 1849-1900)
Cadrawd (= Thomas Christopher Evans 1846-1918)./

Cofnodwr
Cymro
Davies (-) Evans, William
Emr Llydaw
Dienw
Dyfed (= Evan Rees)
Evans, Thomas Christopher
1846-1918 > Cadrawd
Glanffrwd (William Thomas)
Glynfab
Griffiths, John (Horeb, Ceredigion)
Gwernyfed
Howell, Jenkin
Ieuan Ddu
Jeffreys, T. Twynog
Jones, T.
Jones, W. R > Pelidros
Morgan, Thomas
Morgan, Owen > Morien
Morien (= Owen Morgan) Morris, A.
Owen, Daniel (yr Wddgrug)
Parri, Rhisiart
Pelidros (= W. R. Jones)
Prys, Robert Ioan
Rees, Evan > Dyfed
Shinkin, Dai
Spinther
Thomas, William > Glanffrwd
Williams, Richard (Penbedw, Lloegr)

Gweler y rhestr isod am fwy o fanylion:




1001k
ap Iwan, Emrys
Prif ddinas i Gymru
Erthgl gan Emrs ap Iwan a gyhoeddwd yn y Geninen (
1895)
"Fe ddyler brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach ar afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tuar dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto."
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)



0940k
ap Tydfil, Siencyn
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wthnos gadw
Beirniadaeth yn Seren Gomer (1820) ar duedd y glowr i godir bs bach
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)




Bachan Ifanc > Williams, William (1849-1900)




Cadrawd (= Evans, Thomas Christopher 1846-1918).



0967k
Cofnodwr
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus
Dadl ar ddirwestiaeth or Athraw, 1842, yn Nghwmowen, y Bont-faen, Bro Morgannwg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)




0953k
Cymro
Enwau Cymreig
Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)




1208k
Davies (-) Evans, William
Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd
Blwddn 1883. Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfar "Cambrian News, Aberystwth.

(LLYFR)
(CYMRAEG)



1059k
Emr Llydaw
At y Werin Weithyddawl Gymreig
(
Seren Gomer Ebrill 1845)
Os ymchwiliwn pw ydnt elynion mwaf yr iaith Gymraeg yn Nghymru, yn yr oes hon, a phaham ei difodir, ymddengs i ni mai y Cymr eu hunain ydnt yn gweithredu yn benaf yn erbn ei llwddiant, a'r ymarferiad o honi.

(ERTHYGL)
(CYMRAEG)



0971
Dienw
Caneuon ac emynau Cymraeg
(MYNEGAI)
(CYMRAEG)




0950k
Dienw
Tros y Tonnau
Pigion am Gymr Amrica, or cylchgrawn Y Teulu 1896, 1897 (yn wreiddiol or Drch)
(PIGION)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)




Dyfed (=Rees, Evan)




0939k
Evans, Thomas Christopher (Cadrawd 1846-1918).
Tavodiaith Morganwg.
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar dddd marchnad. Cyvaill {sic} yr Aelwd, Cyfrol 8 (1888). Tudalennau 61-2
(ERTHYGL AR FFURF SGWRS)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)





0212kc
Glanffrwd (William Thomas)
Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl ar Hen Droeon.
Blwddn 1888. (Dim ond ambell dudalen gennm).
(Bu farw Glanffrwd yn 46-47 oed. Ganwyd 1843 (Yns-y-bw^l), bu farw
1890 (Llanelw, Gogledd Cymru).
(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD CATALANEG)




0928k
Glynfab
Nin Doi. Dicn o Anas Dai a Finna ar Ryfal.
(= "Ni ein Dau. Tipn o Hanes Dai a Finnau ar Rhyfel").
Blwddn: 1918
Isdeitl: I gatwr n dafottiath yn fw - "I gadwr hen dafodiaith yn fw".)
Pwnc: Helyntion Dai a Shoni, dou fachan o Gwm Rhondda.
(LLYFR - HANESION BYR DIGRIF)
(CYMRAEG)





0961k
Griffiths, John (Horeb, Ceredigion)
Taith Americanaidd.
Y Diwygiwr, Cyfrol 8, 1843, tudalennau 370-371. Llythr o America (Cincinnati, Gorff. 26, 1843) gan John Griffiths, mab y Parch. S Griffiths, Horeb, Ceredigion.
(LLYTHYR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)



0851
Gwernyfed
Diarhebion Lleol Merthrtudful, 1894-7
Casgliad Gwernyfed wedi ei gyhoeddi gyntaf yn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897.
(RHESTR O DDIARHEBION HEB ESBONIAD ARNYNT)
(CYMRAEG)




0849k
Howell, Jenkin
Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr
Y Geninen 1902
Disgrifiad o dafodiaith y rhan hon o Gwm Cynon
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)





0953
Ieuan Ddu
Enwau Cymreig
Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)





0994k
Jeffreys, T. Twynog
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed.

Barddoniaeth. (1912)

(LLYFR)
(CYMRAEG)



0951k
Jones, T.
Tafodieithoedd Morgannwg
T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dunraven, Treherbert / Y Grail, Volume 4, No. 13.

BlwYddn 1913.

Beth wr Wenhwseg ac ym mha le y siaredir.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)




Jones, W. R > Pelidros.




1223k
Morgan, Thomas
Hanes Tonyrefail

Gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)

(LLYFR)
(CYMRAEG)





1223k
Mogan, Owen (= Morien)
Hanes Tonyrefail

Rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail yn y llfr hwn gab Morgan Thomas.

(LLYFR)
(CYMRAEG)



Morien (= Morgan, Owen)



0979k
Morris, A.
Eirinwg
Cantref Cymraeg a unwd Swdd Henfford yn sgl Deddf Uno Cymru Lloegr (1536 i 1542)
Cyhoeddwd yn y cylchgrawn Cymru (1915).

(LLYFR)
(CYMRAEG)




Morris-Jones, John (1864-1929)


2186k
Yr Iaith Gymraeg. 1891. (Erthygl yn y Gwyddoniadur Cymreig) (CYMRAEG) (ar ffurf PDF: 2407k )

2414e A Welsh Grammar - Historical and Comparative. 1913. (SAESNEG)


1273e An Elementary Welsh Grammar.
1921. (SAESNEG)



1221k
Owen, Daniel (yr Wddgrug)
Rhs Lewis (Hunangofiant Rhs Lewis, Gweinidog Bethel)
Nofel, 1885

(LLYFR)
(CYMRAEG)



1281k
Parri, Rhisiart
Y Beibl Cysegr-Ln (1620).

Ambell lfr or Beibl.
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)



1225k
Pelidros (= W. R. Jones)
Isaac Lewis, Y Crwdrn Digri
Blwddn 1910 (?). Storau o rw ganrif yn l yn adrodd hnt a helnt y cymeriad ysmala hwn.

(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)




1205k
Prys, Robert Ioan
Geiriadur cynaniadol Saesneg a Chymraeg:
Yn yr hwn y silliadir y geiriau Saesneg a llythrenau Cymraeg.
Dinbych MDCCCLVII (
1857)
Cyhoeddwyd gan Thomas Gee.

(CYMRAEG)



0994k
Rees, Evan (= Dyfed)
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni.
Dan Olygiaeth Dyfed.
(1912).

Barddoniaeth.
(LLYFR)
(CYMRAEG)


0936k
Shinkin, Dai
Randibws Cendl
Erthgl or Punch Cymraeg (1860). (Cendl, Blaenau Gwent). Cymysgfa o Gymraeg y de-ddwrain a Chymraeg safonol.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)





0936k
Spinther
Hela Hen Eiriau
Seren Gomer 1898, tudalennau 238-245
Geiriau a ddefnyddid yn Y Winllan, Tal-y-bont, Ceredigion ar gyfer pethaur fferm ar ffermd

(ERTHYGL)

(CYMRAEG)



Thomas, Willam > Glanffrwd



0988k
Williams, Richard (Penbedw, Lloegr)
Dechreuad a Chynndd Achos Crefdd yn Soar, Sir Fn
Y Drysorfa 1880.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)


0924k
Williams, William (1849-1900) (Bachan Ifanc, Myfyr Wyn)
Gwareiddiad y Rhondda
Un o lithiaur Bachan Ifanc yn Nharian y Gweithiwr (1897).
Beirniadar Cymr sdd yn collfarnu ei gd-genedl ar Saeson sdd yn difror Cymr; yn enwedig yn yr ysgrif hon . Cymysgfa ryfedd o Gymraeg safonol ar Wenhwseg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Werr m ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats