Free counter and web stats A Welsh to English Dictionary in page format

http://www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_cymraeg_saesneg_BAEDD_gw_1042e.htm 09-08-2012

Yr Hafan / Home Page

..........2659e Y Porth Saesneg / English Gateway to this Website

.....................
0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................
0417e Geiriaduron / Dictionaries

........................................
1813e Geiriaduron yn Saesneg / Dictionaries in English

....................................................
1818e Y mynegai i'r geiriadur arlein hwn / Index to this online dictionary

.................................................................Y Tudalen Hwn / This Page

 

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Y Gwe-eiriadur
An Internet dictionary of Welsh for speakers of English

 

GWI-GYTHREL

1853e Ein llyfr ymwelwyr / OUR GUESTBOOK

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
---
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
---
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

Chwiliwch y wefan hon yn unig

Noms cerqueu awuest web

Search only this website

 

4666_map_cymru_a_chatalonia_alguer_trefi

(delw 4666) ...

 

7000_kimkat1580e.jpgA

 

7000_kimkat2709e.jpgAR

7000_kimkat1039e.jpgBA

7000_kimkat1735e.jpgBR

7000_kimkat1018e.jpgCA

7000_kimkat1071e.jpgCE

7000_kimkat1675e.jpgCI

 

7000_kimkat1040e.jpgCR

 

7000_kimkat1075e.jpgCY

7000_kimkat1020e.jpgDA

7000_kimkat1674e.jpgDI

7000_kimkat1072e.jpgE

7000_kimkat1077e.jpgF

7000_kimkat1021e.jpgGA

 

7000_kimkat1042e.jpgGWA

 

GWI

7000_kimkat1038e.jpgH

7000_kimkat1676e.jpgI, J, K

7000_kimkat1865e.jpgL

7000_kimkat1022e.jpgMA

7000_kimkat1677e.jpgMI

 

7000_kimkat1047e.jpgN

 

7000_kimkat1600e.jpgO

7000_kimkat1023e.jpgPA

7000_kimkat1073e.jpgPL, Q

7000_kimkat1026e.jpgR

7000_kimkat1070e.jpgS

7000_kimkat1024e.jpgTA

 

7000_kimkat1076e.jpgTR

 

7000_kimkat1025e.jpgU, V

7000_kimkat1731e.jpgW, X

7000_kimkat1586e.jpgY, Z

 

 

 

 

 


gwi-
1 Sometimes the g is a soft mutation of c, and the radical form of the word is with cwi-
yn gwic (= quickly) < cwic (= quick)

:_______________________________.
gwialen, gwiail <gwi-AA-len> [gwɪˡɑˑlɛn]

PLURAL: <GWI-ail (GWI-el)> gwiail [ˡgwiˑaɪl, ˡgwiˑɛl] (f)

1
rod = long thin straight stick
y wialen the rod

2 switch = rod, cane for goading an animal

3 rod = sceptre, emblem of authority; ceremonial staff held by a monarch as a symbol of authority (USA: sceptre)

Bible, Psalm 110.2 ternwialen (= sceptre); (tern = monarch) + soft mutation + (gwialen = scpetre)

4 rod = instrument of punishment

gwialen fedw a birch; birching rod

5 rod = slender pole for fishing.

SEE gwialen bysgota, gwialen enweirio

6 penis
gwialen march (South Wales) stallion's penis
gwialen gŵr mans penis

7
(basketwork) osier

helygen wiail (helg gwiail) (Salix viminalis) osier willow or water willow
8 magic wand
trawodd y dewin y garreg 'i wialen

the sorcerer struck the stone with his wand

 

NOTE: (South-east Wales) gialen, ialen, gielin (North-west Wales) gwialam (district of Dwfor), gialam (district of Penlln), gialen, ialen

:_______________________________. gwialen a phastwn
1 literally: rod and club, rod and staff
llywodraethu drw nerth gwialen a phastwn to govern / to rule by brute force (govern through (the) strength (of) rod and club / staff)

 

Ym more amser, wele'r brenin ar ei orsedd drw'r unig hawl -
ei fod yn fab i'w dad, ac yn llywodraethu drw nerth gwialen a phastwn

t47 Seneddwr ar Dramp Rhs J Davies 1935
At the dawn of time, (see the king) you have the king on his throne (through the only right) through a sole right that he is the son of his father, and to ruling by brute force

 

ETYMOLOGY: (gwialen = rod) + (a = and) + spirant mutation + (pastwn = cudgel, club, staff)

 

:_______________________________.

gwialen bysgota, gwiail pysgota <gwi-AA-len bə-SKO-ta, GWII-ail pə-SKO-ta, GWII-el...> [gwɪˡɑˑlɛn bəˡskɔta, ˡgwiˑaɪl / ˡgwiˑɛl pəˡskɔta] (f)
1 fishing rod

ETYMOLOGY: rod (for) fishing (gwialen = rod) + soft mutation + (pysgota = to fish, to go fishing)
:_______________________________.

gwialen ddewinio (f) <gwi-AA-len dde-WIN-yo> [gwɪˡɑˑlɛn ɛˡwinjɔ]
PLURAL: gwialenni / gwiail dewinio <gwi-a-LE-ni / GWII-ail / GWII-el de-WIN-yo > [gwɪaˡlɛnɪ / ˡgwiˑaɪl / ˡgwiˑɛl dɛˡwinjɔ)]
1 dowsing rod

ETYMOLOGY: rod (of) fishing (gwialen = rod) + soft mutation + (dewinio = divine, prophesy, bewitch)
:_______________________________.

gwialen drll (f) <gwi-AA-len DRILH> [gwɪˡɑˑlɛn drɪɬ]
PLURAL: gwialenni / gwiail dryllau <gwi-a-LE-ni / GWII-ail / GWII-el DRLH-ai / DRLH-e> [gwɪaˡlɛnɪ / ˡgwiˑaɪl / gwiˑɛl drəɬ/ drəɬɛ]
1 ramrod

 

ETYMOLOGY: rod (of) (a) gun, gunstick (gwialen = rod) + (drll = gun)

NOTE: Not in Geiriadur yr Acdemi Gymraeg, which has ffon wthio (stick (for) pushing)

:_______________________________.

gwialen enweirio (f) <gwi-AA-len en-WEIR-yo> [gwɪˡɑˑlɛn ɛnˡwəirjɔ]
PLURAL: gwialenni / gwiail genweirio <gwi-a-LE-ni / GWII-ail / GWII-el gen-WEIR-yo> [gwɪaˡlɛnɪ / ˡgwiˑaɪl / gwiˑɛl gɛnˡwəirjɔ]
1 fishing rod


ETYMOLOGY: rod (of) fishing (gwialen = rod) + soft mutation + (genweirio = to fish (with a fishing rod))

:_______________________________.

gwialen fedw (f) (f) <gwi-AA-len VEE-dw> [gwɪˡɑˑlɛn ˡ ɑˑlɛn veˑdʊ]
PLURAL: gwialenni / gwiail bedw <gwi-a-LE-ni / GWII-ail / GWII-el BEE-du > [gwɪaˡlɛnɪ / ˡgwiˑaɪl / gwiˑɛl beˑdʊ]
1 birch rod (used in punishment)


Rhoi'r las onnen i ebol a'r wialen fedw i blentn

Llafar Gwlad 10 1986
give the green ash (a rod from a sapling ash tree) to a colt and a birch rod to the child

(said of ways to discipline through force)

 

ETYMOLOGY: rod (of) birch (gwialen = rod) + soft mutation + (bedw (attributive noun) = birch; bedw (noun) = birch trees)
:_______________________________.

gwialenffust (f) <gwi-a-LEN-fust> [gwɪaˡlɛnfɪst]
PLURAL: gwialenffustiau <gwi-a-len-FIST-yai, -ye> [gwɪalɛnˡfɪstjaɪ / -jɛ]

1 flail = an implement used for threshing grain. It has a wooden handle to which is attached a free-swinging metal bar or wooden bar

In mid-Wales as lemffust

gwialenffust > (through apheresis) lenffust > (assimilation of n to the following f) lemffust

 

ETYMOLOGY: rod + flail (gwialen = rod) + (ffust = flail)


:_______________________________.

gwialennod (f) <gwi-a-LEN-od> [gwɪaˡlɛnɔd]
PLURAL: gwialenodiau <gwi-a-len-OD-yai, -ye> [gwɪalɛnˡɔdjaɪ / -jɛ]

1 switch = application of a switch, blow with a rod or cane

ETYMOLOGY: (gwialen > gwialenn- = rod) + (-od suffix indicating a blow with some implement)

:_______________________________.

gwialffust (f) <gwi-AL-fust> [gwɪ ˡalfɪst]
PLURAL: gwialffustiau <gwi-al-FIST-yai, -ye> [gwɪalˡfɪstjaɪ / -jɛ], gwialffustau <gwi-al-FIST-ai, -e> [gwɪalˡfɪstaɪ / -ɛ] 1 flail = an implement used for threshing grain. It has a wooden handle to which is attached a free-swinging metal bar or wooden bar


ETYMOLOGY: rod + flail (gwial-, root of gwialen = rod) + (ffust = flail)


NOTE: In South Wales as gielffust and ielffust


:_______________________________.

gwialgur (m) <gwi-AL-gir> [gwɪˡalgɪr]
PLURAL: gwialguriau <gwi-al-GIR-yai, -ye> [gwɪalˡgɪrjaɪ / -jɛ],
1
gauntlet = military punishment, in which an offender is made to remove clothing from his torso and run between two rows of soldiers who beat him with birch rods or ropes

ETYMOLOGY: rod + flail (gwial-, root of gwialen = rod) + soft mutation + (cur = beating)


:_______________________________.

gwiall (f) <GWII-alh> [gwiˑaɬ]

1 (North-east Wales - Dinbch, yr Wddgrug) a local form of bwall (= axe)


:_______________________________.

gwiall (Galles del North-west Wales)

1 (North-west Wales) a local form of gwall (= knitting needle)


:_______________________________.

gwib
<GWIIB> [ˡgwiːb] (f)

PLURAL: gwibiau <GWIB-yai, -ye> [ˡgwɪbjaɪ / -jɛ],
1 rapid movement,
sudden movement, darting movement, dash, sprint, whizz
y wib the dash, the rapid movement

 

gwib gan medr a one-hundred meter dash, a one-hundred meter sprint2 seren wib shooting star

:_______________________________.

gwibdaith <GWIB-daith> [ˡgwɪbdaɪθ] (f)
PLURAL: gwibdeithiau
<gwib-DEITH-yai, -ye> [gwɪbˡdəɪθjaɪ, -jɛ]
1 excursion, outing; short two-way trip to a place for sightseeing or relaxation
y wibdaith the excursion

Rydm hefd wedi darparu gwibdaith i set Pobl y Cwm i ddysgwr y Sir
We have also provided / organised / arranged a trip to the set (of the TV program / programme) Pobl y Cwm for learners (of Welsh) in this county

ETYMOLOGY: (gwib- = stem of gwibio = flit, dart, zoom, whoosh) + soft mutation + (taith = journey)

:_______________________________.

gwibddu (adj)
1 du
sky, swarthy

2 Gwibddu stream name, Bleddfach

:_______________________________.

gwiber <GWII-ber> [ˡgwiˑbɛr] (f)
PLURAL: gwiberod <gwi-BEE-rod> [ˡgwɪbeˑrɔd]
1 viper = poisonous snake of genus Viperae
y wiber the viper

Eseia 11:7 Y fuwch hefd ar arth a borant ynghd; eu llydnod a gdorweddant; y llew, fel yr ch, a bawr wellt (11:8) Ar plentn sugno a chwer wrth dwll yr asb; ac ar ffau y wiber yr estn yr hwn a ddiddyfnwd ei law
Isaiah 11:7 And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox. (11:8) And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice den.

2
Vipera berus viper = poisonous Northern Eurasian snake

3
scoundrel, rogue, treacherous person

coleddu gwiber yn eich mynwes nourish a viper in your bosom (= protect a person who turns out to be treacherous)

4
shrew; bad-tempered, scolding woman

ETYMOLOGY: Welsh < British < Latin vpera (= viper);
Breton naer-wiber (= viper) ((a) snake (which is a) viper);

Cf English
[vipə(r)] viper (= viper)
Cf English {wivərn} wyvern (= mythological winged snake) < (wyver) + (excrescent -n); < Norman wivre < Latin vpera

:_______________________________.


gwiberaidd
(adj)
1
viperous = pertaining to vipers
2 viperous = malignant, spiteful

:_______________________________.

gwiberls

1 Echiu
m vulgare, viper's bugloss, blueweed

:_______________________________.

gwibfaen <GWIB-vain> [ˡgwɪbvaɪn] (m)
PLURAL: gwibfeini <gwib-VEI-ni> [gwɪbˡvəɪnɪ]
1 meteorite

ETYMOLOGY: (gwib- = stem of gwibio = flit, dart, zoom, whoosh) + soft mutation + (maen = stone)

:_______________________________.

gwibffordd <GWIB-fordh> [ˡgwɪbfor] (f)
PLURAL: gwibffrdd
<GWIB-firdh> [ˡgwɪbfɪr]
1 expressway = road similar to a motorway

y wibffordd the expressway
Gwibffordd y Gogledd North Wales Expressway (the) expressway (of) the North

Mae rhaid creu gwibffrdd modern rhwng y de ar gogledd
We have to create modern expressways between the north and the south

ETYMOLOGY: (gwib- stem of gwibio = flit, dart, zoom, whoosh) + soft mutation + (ffordd = road); the word is based on English expressway

:_______________________________.

gwib-hedeg
1 flutter

:_______________________________.


gwibio
<GWIB-yo> [ˡgwɪbjɔ] (verb)
1
(vi), flit, dart, run to and fro, fly to and fro, nip, shoot (= move nimbly and quickly); career = move rapidly zoom, whoosh

Gwibiai'r adar mn drw frigaur berth The little birds flitted through the branches of the hedge

2 wander, ramble

:_______________________________.


gwibiog
(adj)

1 f
litting, fleeting
2 unsettled, flighty

:_______________________________.

gwiblong (f)
PLURAL: gwiblongau
1 cruiser = warship to protect merchant ships, attack enemy ships

:_______________________________.

gwiblu
<GWIB-li> [ˡgwɪblɪ] (m)
PLURAL: gwibluoedd
<gwib-LII-oidh -odh> [gwɪbˡliˑɔɪ] (South-east Wales)

1 vagrants, tramps
castell y gwiblu place of lodging for vagrants (the) castle (of) the vagrants

ETYMOLOGY: group which gads about (gwib- stem of gwibio = to wander, to gad about; to flit, to dart,) + soft mutation + (llu = group of people)

However, this word (which seems a very unlikely word on the face of it), appears first in William Owen Pughes Dictionary in 1800

gwiblu A band of vagrants, a strolling company,

along with

gwibli A state of wandering, or gadding. To this he adds

Castell gwibli, the castle of vagrancy, an appelation for such houses as keep beds to receive strollers of various descriptions, who would not be admitted into houses in general.

He tags this entry as Sil., that is Silurian, or south-eastern Welsh.In fact, it probably is the place name Castell Weble (Weobly Castle) in the Gŵyr Peninsula, rather than a word gwiblu.

John Hobson Matthews (Mab Cernw) in 'Cardiff Records' (1889-1911) notes a place called Crofft Castell y Gwiblu in Lecwdd:

CROFFT-CASTELL-Y-GWIBLU "Croft Castle Gwibley" (the croft of the castle of the vagrant band.) A field in the parish of Leckwith (1760.)

In 'Addenda and corrigenda', in Volume 3 of Cardiff Records (1901) he includes the following note:

Mr. J. S. Corbett writes thus to the Archivist, under date 10 August 1901:"In the second volume of the 'Cardiff Records,' p. 211, it is stated that a milkmaid was killed by a bull at Croft Castle Gwibley, Leckwith, in 1760. I remember being told when in the neighbourhood of the place, about 30 years ago, that bulls in the fields there were reputed to get very savage, and that a person was once killed by one there. . . . . As to Castle Gwibley itself, though there are some slight remains at the place, I do not think any building of importance is likely to have existed there. There are no records or notice of such in the Leckwith manorial documents, so far as I have observed. Weobly Castle, in Gower, was formerly called Castle Gwebley and was at one time (temp. Eliz.) owned by the Earls of Pembroke, also Lords of Leckwith; but I cannot suggest any reason for giving the name to what was probably little more than a cottage in Leckwith."

:_______________________________.

gwibwrn (m)
PLURAL: gwibyrnau
1 spinning round

pendro wibwrn (y bendro wibwrn)

gwllt wibwrn / gwllt wibwr

:_______________________________.

gwiced (f)
PLURAL: gwicedau
1 wicket gate

:_______________________________.

gwich <GWIIKH> [gwiːx] (f)
PLURAL: gwichiau <GWIKH-ye> [ˡgwɪxjaɪ, -ɛ]
1 (mouse) squeak
y wich the squeak

gwich fain a shrill squeak

2 (wheel) squeak, creak

ETYMOLOGY: Imitation.

Breton has gwich (= wailing, squeaking)

:_______________________________.

gwichal <GWII-khal> [ˡgwiˑxal] verb
South-west Wales
1
squeak

ETYMOLOGY: (gwich = squeak) + (-al suffix)

:_______________________________.

gwichen
1 See: gwi
chiedn

:_______________________________.

gwichiad <GWIKH-yad> [ˡgwɪxjad]

PLURAL: gwichiadau <gwikh-YAA-dai, -de> [gwɪxˡjɑˑdaɪ, -ɛ]
1 a squeak

:_______________________________.

gwichiad <GWIKH-yad> [ˡgwɪxjad] (m)

PLURAL: gwichiaid <GWIKH-yaid> [ˡgwɪxjaɪd, -jɛd]
1
periwinkle
casglu gwichiaid gather periwinkles


Pwllygwichiad pulh-ə-GWIKH-yad [ˌpʊɬ ə ˡgwɪxjad] (the) pool (of) the periwinkle, periwinkle pool (pwll = pool) + (y = definite article) + (gwichiad = periwinkle)
A former farm in what is now the centre of Llandudno, said to be where the Woolworths shop (2008-12-31) in Ffordd Mostn / Mostyn Street now is, and the area towards Rhodfar De / South Parade.
The farm was the birthplace of the artist Hugh Hughes (1790 1860, Great Malvern, England)

2 gwichiaid dish of periwinkles fried in pig lard and eggs, mixed together

3 gwichiad moch (m) gwichiaid moch (periwinkle (of) pigs) whelk

ETYMOLOGY: Welsh < British < Celtic, probably based on *weik (= to fold, to turn).
Folk etymology connects the word with gwichian (= to squeak, squeal), this being the noise they are said to make when they are when plucked off a rock, or dropped live into boiling water.

:_______________________________.


gwichian <GWIKH-yan> [ˡgwɪxjan] (verb)
1 to squeak

sialc yn gwichian ar fwrdd chalk squeaking on the blackboard

Yr oedd yr hen wagen yn gwichian ei chalon hi The old wagon was squeaking merrily away

2 squeal
3 creak

4 wheeze

Roedd ei frest gaeth yn gwichian fel megin His tight chest was wheezing like a pair of bellows

NOTE: In South-east Wales: gwichal


:_______________________________.

gwichld (adj)

1
squeaky
esgidiau gwichld squeaky shoes;
llais gwichld squeaky voice;
olwn wichld squeaky wheel

:_______________________________.:_______________________________.


Gwidigadd
1 divisi
on ('cwmwd') of Cantref Mawr (Ystrad Tywi)

:_______________________________.

gwidman <GWID-man> [ˡgwɪdman] (m)
PLURAL: gwidmanod <gwid-MAA-nod> [gwɪdˡmɑˑnɔd] (South Wales)
1 widower

2 Cirsium vulgare spear thistle


NOTE: South-eastern form: gwitman


:_______________________________.

gwidw, gwidwod (South Wales) [ˡgwiˑdʊ, gwɪˡduˑɔd]
1
widow
y widw the widow

2 pisho gwidw (" widow's piss ") weak tea (or beer)

NOTE: Maldwn / Montgomeryshire widogod (= widows)
South-east Wales: gwitw, witw


:_______________________________.

gwifren bigog (f)
PLURAL: gwifrau pigog

1 barbed wire:______________________

gwifren-cwt-ieir
<GWI-vren-kut-YEIR> [ˡgwɪvrɛn kʊt jəɪr] (f)
1
chicken wire = wire with a hexagonal mesh (wire (of) hen coop)
also weiren cwt ieir:_______________________________.

gwifren ddaear (f)
PLURAL: gwifrau daear
1 (Electricity) earth wire

:_______________________________.

gwifren uwch-ddaear (f)
PLURAL: gwifrau uwch-ddaear
1 overhead wire


:_______________________________.

gwilad
(South Wales)

gwylio
1 See:

:_______________________________.

gwilgi
(South Wales)
1 See: gweilgi

Gwili

1 Afon Gwili= river in Caerfyrddin SN5707
Abergwili
Cwmgwili

:_______________________________.

Gwili (m)

1 man's
name


:_______________________________.

gwilihoban (North Wales)

1 gallivant, chase after (women)

:_______________________________.

gwilio
(South Wales)
1 See:

gwylio
1 See::___
____________________________.

gwilni
(South Wales)
1 See:
gwlni

:_______________________________.

Gwilm (m)
1
mans name = William
Short forms: Gwl, Cwl

2 patronymic = (son of) Gwilm, with the loss of the link word ap = son (Dafdd Gwilm < Dafdd ap Gwilm)

3 surname, from the patronymic = (descendant of) (the son of) Gwilm (anglicised form: Gwillim, Gwilliam, Williams)

4 in certain place names in the old genitive form (that is, with soft mutation Gwilm > Wilm)

..a/ Craigwilm place name in Pen-trch (county of Caer-ddd) - name of a tenenment in the year 1666 ((the) rock (of) William)

..b/ Rhdwilm (SN1124) locality in the county of Caerfyrddin at Llandysilio ((the) ford (of) William)

..c/ Stad Pontwilm (Pontwillim Estate), Aberhonddu (county of Pows) ((the) bridge (of) William)

Nouaddwilm (Noyadd Wilm), Llangoedmor
http://www.geograph.org.uk/photo/447774

ETYMOLOGY: < English William (Dutch Willem, French Guillaume, German Wilhelm) (William was a name introduced by the Normans, and was popular because it was the name of a number of English monarchs (it corresponds to the modern English words will = intent, purpose, helm / helmet = protective headgear)

Nantwilm


gwimad (South-east Wales)
1 See:
wneb = cara

:_______________________________.

gwiman (South-east Wales)
1 See:
gwmon:_______________________________.

gwimbll (m)

PLURAL: gwymbillion

1 gimlet:_______________________________.

gwimon (
South-east Wales)
1 See:

gwmon


:_______________________________.

gwin, gwinoedd
[gwiːn, ˡgwnɔɪ, ˡgwnɔ] (m)
1 wine
= fermented juice of grapes (through a mixture of
grapes, water and sugar)
gwin coch red wine

gwin gwn white wine

 

2 grapevine
gwinllan vineyard
tyfu gwin winegrowing

3 wine = fermented juice of other fruits or plants;
gwin afalau apple wine
gwin blodau coed ysgaw elderflower wine (used to treat colds or fever)
gwin blodau dant y llew (South-east Wales) dandelion wine (considered to be a blood purifier)
gwin blodau ysgawen elderflower wine (used to treat colds or fever)
gwin ceirios
(South-east Wales) cherry wine (used for recuperating after an illness)
gwin coch red wine
gwin dant y llew (South-east Wales) dandelion wine (considered to be a blood purifier)
gwin eirin bach duon
gwin eirin ysgawen elderberry wine
gwin gwn white wine
gwin haidd barley wine = strong sweet beer
gwin mwar duon blackberry wine
gwin pannas (South-east Wales) parsnip wine (used for strengthening the nerves)
gwin riwbob rhubarb wine
gwin ysgaw elderberry wine

4 gwin yr hen Gymr (facetious) spring water (the wine of the old Welsh people i.e. Welsh people in olden times)

5 (attributive) wine
casgen win wine cask
potel win wine bottle

6 (attributive) like wine, pleasant, sweet, fine;
awel win,
caeod win,
cywdd win

ETYMOLOGY: Welsh < British < Latin vnum
From the same British root: Cornish gwin, Breton
gwin:_______________________________.

gwina (South-east Wales)

= gwyniau
1 See: gwyn = dolor

:_______________________________.

gwinab (South-east Wales)
1 See:
wneb = cara

:_______________________________.

gwinad (South-east Wales)
1 See: gwynio = fer mal

:_______________________________.

gwinatu (South-east Wales)
1 See:
gwyniadu

:_______________________________.

gwinau GWII-nai, GWII-ne [ˡgwiˑnaɪ, -ɛ] (adj)
1 chestnut brown

2 (hair) brown
gwallt gwinau brown hair

Sometimes written gwine [GWII-ne] to represent the colloquial pronunciation

:_______________________________.

gwinbren (f)
PLURAL: gwinbrenni, gwinbrennau (South Wales)

1 tiebeam

:_______________________________.

gwindai
1 see: gwind
:_______________________________.

gwindllas

1 windlass

:_______________________________.

gwind <GWIN-di> [ˡgwɪndɪ] (m)
PLURAL: gwindai <GWIN-dai> [ˡgwɪndaɪ]
1 winehouse, place where wine is stored or sold

2
Place names Pontygwind (county of Caerffili)

pont y gwind ((the) bridge (of) the wine house, or bridge by the house called Gwind)

ETYMOLOGY: (gwin = wine) + soft mutation + (t = house)

:_______________________________.

gwinecon (South-east Wales)
1 See: gwynegon

:_______________________________.

gwinecu

(South-east Wales)
See: gwynegu

:_______________________________.

gwinedd <GWII-nedh> [ˡgwiˑnɛ]
1 colloquial form of ewinedd (= finger nails, toe nails, cats claws)

:_______________________________.

gwinegr (gwineg) <GWII-negr, GWII-neg> [ˡgwiˑnɛgr, ˡgwiˑnɛg]
1 vinegar

:_______________________________.


gwineuedd <gwi-NEI-edh> [gwɪˡnˑɪnɛgr, ˡgwiˑnɛg]
1 brownness

:_______________________________.

gwineugoch <gwi-NEU-gokh> [gwɪˡnɛɪgɔx] adjective
1 brown
gwenith gwineugoch (South-east Wales) brown wheat

ETYMOLOGY: (gwineu-, penult form of gwinau = brown) + soft mutation + (coch = red)

:_______________________________.

gwinfa
1
winery = place for making wine

:_______________________________.

gwinfedd <GWIN-vedh> [ˡgwɪnvɛ]

1
colloquial form of ewinedd (= nail's breadth)

:_______________________________.

gwingad

(South Wales)
1 See: gwingo

:_______________________________.

gwingafn (m)
PLURAL: gwingafnau
1 winevat
Marc 12:1 Ac efe a ddechreuodd ddywedyd wrthynt ar ddamhegion. Gŵr a blannodd winllan, ac a ddododd gae oi hamgylch, ac a gloddiodd le ir gwingafn, ac a adeiladodd dŵr, ac ai gosododd hi allan i lafurwyr, ac a aeth oddi cartref.
Mark 12:1 And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.ETYMOLOGY: (gwin = wine) + soft mutation + (cafn = vat)
:_______________________________.

gwingar adjective
1
fond of wine

Titus 1:7 Canys rhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd, fel goruchwliwr Duw; nid yn gyndn, nid yn ddicllon, nid yn wingar, nid yn drawdd, nid yn budrelwa
Titus 1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre

ETYMOLOGY: (gwin = wine) + (-gar suffix for forming adjectives, meaning fond of; cf caru = to love)

:_______________________________.

gwingar <GWING-gar> [ˡgwɪŋgar] (adj)
1 fond of wine

Titus 1:7 Canys rhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd, fel goruchwliwr Duw; nid yn gyndn, nid yn ddicllon, nid yn wingar, nid yn drawdd, nid yn budrelwa
Titus 1:7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre

ETYMOLOGY: (gwin = wine) + (-gar suffix for forming adjectives, suggesting fond of, felt to be related to caru = to love)

:_______________________________.

gwingiad (m)
1 wri
ggle, wriggling, fidgeting, writhing, flinching

NOTE: Also gwingad
:_______________________________.

gwingld (adj)

1
fidgety, restless

:_______________________________.

gwingo (verb)

(South Wales)

gwingad

1 (vi), wriggle, writhe:_______________________________.

gwingo yn erbn y symbylau

1 (Bible) (Acts 9.5) kick against the pricks
= hurt oneself by struggling in vain
Myfi w Iesu, yr hwn wt ti yn ei erlid: caled w i ti wingo yn erbn y symbylau

:_______________________________.

gwingwr (m)
PLURAL: gwingwr
1 wriggler, fidgeter, etc

:_______________________________.

gwinidog <gwi-NII-dog> [gwɪˡniˑdɔg]
1 A colloquial form of gweinidog (= minister)
:_______________________________.

gwinio (South-east Wales)
1 See:
gwynio = fer mal

:_______________________________.

gwiniolen <gwin-YOO-len> [gwɪnˡjoˑlɛn] (f)
PLURAL: gwiniol <GWIN-yol> [ˡgwɪnjɔl]

1
(South Wales) Acer campestre = field maple. The Northern form is cynhowlen. The standard name is Masarnen Leiaf
y winiolen the field maple

ETYMOLOGY: Apparently this was originally gwenwialen white rod (gwen feminine form of gwn = white) + soft mutation + (gwialen = rod). (In 1707 and in 1753 it is noted that in south-east Wales the tree is called gwenwialen). Another possibility is that the origin of the word is gwinwialen, the first element being gwin (= wine).

:_______________________________.

gwinllan <gwin-lhan> [ˡgwɪnɬan] (f)
PLURAL: gwinllannoedd, gwinllannau <gwin-LHAN-oidh, -odh, -ai, -e> [gwɪnˡɬanɔɪ, -ɔ, -aɪ, -aɪ, -ɛ]
1 vineyard, place planted with vines
y winllan the vineyard

2
North Wales wood, brake, copse, coppice
gwinllan dew o ddrysau ger afon Dwfor
a dense bramble brake near the river Dwfor

gwinllan goed wood

Mi fuon nin chwarae mewn gwinllan goed gerllw yr hen gartref
We used to play in a wood by the old home

3
plantation;
gwinllan helg = willow plantation

helygen y gwinllannoedd (Salix) willow (willow of the plantations)

See: helygen

4
Place names: Y Winllan
.....(1) Tal-y-bont (county of Ceredigion),
.....(2) Llanddeiniolen (county of Gwnedd)

5
Y Winllan 1848-1965 Methodist youth magazine

6
chapel
Dim ond am dymor br, yn ifanc, y bu ef yn gweithion y winllan. Wedi hynn ni thywyllodd le o addoliad eto
He was an active member of the chapel for only a short period, when he was young. After that he never set foot ever again in a chapel.

7
said of something put into the care of another

y winllan a roddwd iw ofal the vineyard entrusted to his care

Cafodd gi defaid yn anrheg a bridiodd sawl pencampwr ar l hn. Roedd yn falch o weld ffrwth blynyddoedd o fridio yn deillio or winllan a roddwd im gofal
He was given a sheep dog as a present and he bred many a champion after this. He was proud to see the fruit of years of breeding which resulted from the vineyard entrusted to his care

Sant Mathew 21.41 Hw a ddywedasant wrtho, Efe a ddifethas yn llwr y dynion drwg hynn, ac a esd y winllan i lafurwr eraill, y rhai a dalant iddor ffrwthau yn eu hamserau
St Matthew 21.41 They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons

Hosea
2.15 A mi a roddaf iddi ei gwinllannoedd or honno, a dyffrn Achor yn ddrws gobaith
Hosea 2.15 And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope

8
vintage = grape harvest

Job 24:6 Medant eu hŷd yn y maes; a gwinllan yr annuwiol a gasglant
Job 24:6 They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.

ETYMOLOGY: (gwin = wine, vine) + soft mutation + (llan = yard) > *gwinlan > gwinllan; in some words the mutation is lost in such a combination cf English {vinyəd} vineyard; (vine) + (yard)

:_______________________________.

gwinllan Naboth

1 (neighbour's possession coveted by a rich man)
1 Bren 21 : 1-10

:_______________________________.

gwinllannol <gwin-LHA-nol> [gwɪnˡɬanɔl]adjective
1
winegrowing
ardal winllannol winegrowing area

ETYMOLOGY: (gwinllann- < gwinllan = vineyard) + (-ol suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

gwinllannol (f)

1
winegrowing

:_______________________________.

gwinllannwr (f)
PLURAL: gwinllanwr <gwin-lhan-wir>

1 winegrower

:_______________________________.

gwinllanol (adj)

1 winegrowing
ardal winllannol winegrowing area

ETYMOLOGY: (gwinllann- < gwinllan = vinyard) + (-ol suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

gwinnin
(South Wales)
1 See:

gwynnn


:_______________________________.

gwinrawn
See: gwinronn

:_______________________________.

gwinronn (m)
PLURAL: gwinrawn
1 grape (vitis vinifera):_______________________________.

gwinwr (m)
PLURAL: gwinwr
1 vintner

:_______________________________.

gwinwrf (m)
1
wine-press

:_______________________________.

gwinwydden <gwin--dhen> [ˡgwɪnwəɛn] (f)
PLURAL: gwinwdd <GWIN-widh> [ˡgwɪnwɪ]
1 Vitis vinifera = vine, grapevine
y winwydden the grapevine

2
gwinwydden ddu PLURAL: gwinwdd duon Tamus communis = black bryony

3
gwinwydden wllt PLURAL: gwinwdd gwylltion Lonicrea Periclymemum = honeysuckle

ETYMOLOGY: (gwinwdd = vines) + (-en singulative suffix); (gwin = wine) + soft mutation + (gwydd = trees)

:_______________________________.

gwinwddiaeth
(f)

1 viticulture = study of grapes

2 viticulture = grape-growing, wine making

:_______________________________.

gwinyddes
(South Wales)
VEGEU: gwniyddes

:_______________________________.

Gwion <GWII-on> [ˡgwiˑɔn]
1 mans name

ETYMOLOGY: Eric Hamp in
riu 29 (1978) pp. 152-153 suggests that the Welsh name Gwion and the Irish name F derive from a Celtic word which is also the origin of Old Irish f = poison, venom.
:_______________________________.

gwipad (South-east Wales)
1 See: gwbedn

:_______________________________.

gwir <GWIIR> [gwiːr] (m)

1 truth = the quality of being true
Y gwir a fn y golau Truth will out (the truth will demand the light)

2 truth = something which is true

:_______________________________.

(y) Gwir Anrhydeddus

1 Translation of the English titile The Right Honourable given to

a) a judge of the English Appeal Court

b) Privy Councillor

c) certain ranks of the English nobility (count, viscount, baron)

d) the mayor of certain large cities


:_______________________________.

gwir (adjective)
1
true
2
ydin wir isnt it / she / he? indeed it is / she is / he is
tag element after an afirmative statement, as an exclamation

Mae hin dda, ydin wir Shes good, she really is

3
(before a noun) true, genuine

Beth wr wir stori am ddiflaniad sydn ei wraig?
Whats the true story behind the sudden disappearance of his wife?

gwir angen
real necessity

Mae arnaf fi ei wir angen I really need it (there-is on me its true need)

Byddwn yn gwario arian ar bethau nad oedd eu gwir angen arnaf
I used to spend money on things I didnt really need (I spent money on things that-not there-was their true need on-me)

4
(before an adjective) truly
Maen wir ddrwg gen i Im really sorry, Im awfully sorry, Im truly sorry

:_______________________________.

gwir (m)
1 truth
nithior gwir or gau sort the truth from lies (winnow the truth from the false)

Maer gwir yn y cwrw
In vino veritas (the truth is in the beer)

Llawer gwir gorau ei gelu

Many things are best left unsaid (many a truth best its hiding)

Dawr gwir ar glawr
The truth will reveal itself

Y gwir a fn y golau Truth will out (the ruth will demand the light):_______________________________.

gwir (adj)
1 true

:_______________________________.

gwira (South-east Wales)
1 See:
gwrf

:_______________________________.

gwir bob gair!

1
not a word of a lie!
it's only too true, never a truer word was spoken,
there's no denying it
TES-Y Beth s'n bod arnom ni yng Ngwynedd? Mae nifer y Cymr Cymreg
yn gostwng o gyfrifiad i gyfrifiad. Estroniaid yn dylifo mewn?
Gwir bob gair. Cymr'n dilorni eu hiaith? Peth gwirionedd yn hn, hefd.(:REF)(REF:)(cym:) TES-Z

:_______________________________.

gwireb <GWII-reb> [ˡgwiˑrɛb] (f)
PLURAL: gwirebau, gwirebion

1 truism, obvious truth, obvious fact
y wireb the truism

:_______________________________.

gwireddu <gwi-REE-dhi> [ˡgwɪreˑɪ] (verb)

1
make (something) come true
cael ei wireddu come true

gwireddu breuddwd realise a dream, make a dream come true
gwireddu breuddwd realise an ambition

 

gwireddwd yr hen broffwdoliaeth the old prophecy came true, was realised

Bdd yr henair yn cael ei wireddu: Trech gwlad nag arglwdd
The old saying will be borne out (will come true) [the people of a] country [are] mightier than a lord

 

Nid w'r gobeithion wedi eu gwireddu His hopes havent been fulfilled

 


-

:_______________________________.

gwireiddiad (m)
PLURAL: gwireiddiadau

1 verification

:_______________________________.

gwireiddio
(verb with an object)
1 verify

:_______________________________.

gwir ei wala
1 tru
e enough, quite true

:_______________________________.

gwirfodd <GWIR-vodh> [ˡgwɪrvɔ] (m)
1 consent

2 free will
och gwirfodd voluntarily, of your own free will
gwneud rhywbeth och gwirfodd do something of your own free will

ETYMOLOGY: (gwir = true ) + soft mutation + (bodd = will)

:_______________________________.

gwirfoddol <gwir-VO-dhol> [gwɪrˡvoˑɔl] (adj)
1
voluntary
= done by free choice, and not as a result of compulsion
rhodd gwirfoddol voluntary. donation

2
voluntary = freely performing a service, doing work without having been obliged to, and without expecting any payment for it
gweithiwr gwirfoddol voluntary worker

3 voluntary = (service) done without expecting payment
gwaith gwirfoddol voluntary work

:_______________________________.

gwirfoddoli <gwir-vo-dhoo-li> [gwɪrvɔˡoˑlɪ] verb
1 volunteer
gwirfoddoli i wneud rhwbeth volunteer to do something
2 volunteer = (ironic) be pressured into offering to do sth against ones will

ETYMOLOGY: (gwirfoddol = voluntary) + (-i suffix for forming abstract nouns):_______________________________.

gwirfoddolwr <gwir-vo-DHOO-lur> [gwɪrvɔˡoˑlʊr] (m)
PLURAL: gwirfoddolwr <gwir-vo-DHOL-wir> [gwɪrvɔˡɔlwɪr]
1 volunteer

2
volunteer = (ironic) person obliged to do a thing, but manipulated so that it seems that he or she has agreed willingly

ETYMOLOGY: (gwirfoddol = voluntary) + (-wr suffix = man)

:_______________________________.

gwiriad (m)
PLURAL: gwiriadau

1 verification

:_______________________________.

gwirio (verb)

VA
RIANT: gwiro
(South Wales)

1 (verb with an object)
,verify


:_______________________________.

gwirion <GWIR-yon> [ˡgwɪrjɔn] (m)
PLURAL: gwirioniaid <gwir-YON-yaid -yed> [gwɪrˡjɔnjd, gwɪrˡjɔnjɛd]
1 (South Wales) innocent
Gwl y Gwirioniaid

1 gan y gwirion y ceir y gwir idiots and simpletons come up with the truth
TES-Y Fell dw'r hen bennill ddim ymhll ohoni - ac efallai wedi'r cyfan, mai gan y gwirion y ceir y gwir (:REF)Cymro 29 11 97(REF:)(cym:) TES-Z

1 (North Wales)

simple fool
VOC-Y a||0070|||a VOC-Z

:_______________________________.

gwirion (adj)

1
(South Wales) innocent
Z

1 (North Wales)
weak-minded, simple, daft


ETYMOLOGY: Welsh GWIRION < GWIRIAWN [GWIR + IAWN] < British
from the same British root: Breton GWIRION = true, genuine:_______________________________.

gwirion (adjective)
1
(South) innocent, nave

2
(North) simple, idiotic

:.:

:_______________________________.

gwirion bost (North Wales) (North Wales)

1 daft as a brush

1 mnd yn wirion bost go completely mad
:_______________________________.

gwiriondeb (m)


1 (South Wales) innocence


:_______________________________.

gwirionedd (m) historically (f)

1 truth


2
gorau arf gwirionedd honesty is the best policy (best weapon truth):_______________________________.

gwirioneddol <gwir-yo-NEE-dhol> [gwɪrjɔneˑɔl] (adj)

1 true, real:_______________________________.

gwirion gall

1 da
ft in the head

:_______________________________.

gwirion hen (North-west Wales)

1 in one's dotage, senile

:_______________________________.

gwirioni
<gwi-ri-OO-ni> [gwɪrɪˡoˑnɪ] (verb) (Galles de Nord)

1 to dote on

Nid w pawb yn gwirioni yr un fath It takes all sorts to make a world (not everybody dotes (on things) in the same way)


:_______________________________.

gwirionwllt (adj)

1
TES-Y yng nghanol ras wirionwllt y Nadolig... yr holl siopa, yr holl wario,
yr holl baratoadau(:REF)Faner 13 12 91(REF:)(cym:) TES-Z

:_______________________________.

gwirionn (m)
PLURAL: gwirioniaid
1 idiot, blockhead, dolt, fool, oaf, fool, cretin, numskull

ETYMOLOGY: (gwirion = stupid) + (-n suffix to make a noun from an adjective)

:_______________________________.

gwirionn (m)
PLURAL: gwirioniaid <gwir- yon -yed>

1 idiot, blockhead, dolt, fool, oaf, fool, cretin, numskull:_______________________________.

gwirod, gwiroddd <GWII-rod, gwi-ROO-didh> [ˡgwiˑrod, gwɪroˑdɪ] (m)
1 liquor, spirits
2
lefel wirod spirit level

-
:_______________________________.

gwirod (m)
PLURAL: gwiroddd <gwi-r-didh]

1 liquor = alcoholic liquid


ETYMOLOGY: Welsh < British
From the same British root: Cornish gwirez (= licor). Not found in Breton
Apparently related to English wort (= malt and warm water)
:_______________________________.

gwirsen (South-east Wales)
1 See:
cwirsen
??gwir y gair
how true

:_______________________________.

Gwir w gwir, ac fe ddal dŵr
1 the truth is the truth, and it holds water, there is no faulting the truth, you cannot fault the truth
Merthr 1894

:_______________________________.

gwisg, gwisgoedd <GWISK, GWI-skoidh -odh> [gwɪsk, ˡgwɪskɔɪ, -ɔ] (f)
1 dress
y wisg the dress

gwisg briodas, gwisgau priodas wedding dress
gwisg nos, gwisgau nos night dress
gwisg alar, gwisgoedd galar mourning clothes
gwisg nofio swimming costume, swimming clothes
gwisg nos, gwisgoedd nos [gwɪsk ˡnoːs, ˡgwɪskɔɪ ˡnoːs] nightdress, nightgown, nightie
gwisg wen surplice; white robe worn by members of Gorsedd y Beirdd
gwenwisg surplice
gwisg ysgol school uniform
mewn gwisg ysgol in school uniform
cuddwisg disguise hide-clothing (cudd-, root of cuddio = to hide) + soft mutation + (gwisg = dress)
bod mewn cuddwisg be in disguise
ffugwisg disguise false-clothing (ffug = false, fake) + soft mutation + (gwisg = dress)
durwisg armour (dur = steel ) + soft mutation + (gwisg = clothing)
gwisg ffansi
fancy dress

Fe wneir y ddrama yng ngwisgoedd y cyfnod
The drama will be done in the dress / costumes of the period

2 husk (of cereals e.g. oats)
ceirch wedi tynnu eu gwisg dehulled oats

3 afterbirth (of animal)
y fuwch heb fwrw ei gwisg the cow (ahs not) expelled its afterbirth

4 dress = something likened to clothing

Ni fuasai unrhyw ddarlun ohono yn agos cyflawn heb sn am ei Gymreictod. Nid gwisg mae'n roddi amdano mohono. Mae'n rhan hanfodol ac anatod o wead ei bersonoliaeth.
No picture of him would be anywhere near complete without mentioned his Welshness. Its not a garment he wraps around himself (it-is-not a dress he puts around himself nothing-of-it). Its an essential and intrinsic of the weave of his personality.

llaeswisg,
urddwisg

:_______________________________.

gwisgi <GWI-ski> (adj)
PLURAL: gwisgon <gwi-SKI-on>

1 lively, nimble, sprightly
Gwraig dew oedd Marir Bont. ac eto welais i neb mor wisgi ar ei thraed
Marr Bont was a fat lady and yet I never saw anyone move in such a sprightly manner (so sprightly on their feet)

dn gwisgi a nible man

2 (nut) ripe
cnau gwisgi nuts

NOTE: South Wales: gwishgi


:_______________________________.

gwisgo
<gwi-SKII-o> [gwɪˡskiˑɔ] verb (North Wales)

1
(nut) become loose from husk

2
(nut) become ripe, be ripe

3
(nut) strip the covering from the shell, shell a nut

ETYMOLOGY: (gwisgi = ripe) + (-o suffix for forming verbs)
NOTE: also with the loss of the first syllable sgo

:_______________________________.

gwisgo (verb) (North Wales)

1 (nut) become loose from husk

2 (nut) become ripe, be ripe

3 (nut) strip the covering from the shell, shell a nut
gwisgor cnau to shell the nuts

ETYMOLOGY: (gwisgi = ripe) + (-o suffix for forming verbs)

NOTE: also with the loss of the first syllable sgo

:_______________________________.

gwisgle
1 vestry,
sacristy in church


:_______________________________.

gwisgo <GWI-sko> [ˡgwɪskɔ] (verb)
1 (verb without an object) to get dressed; to dress
chwaeth gwisgo dress sense
bwrdd gwisgo dressing table

2
(verb with an object) put on
gwisgo eich esgidiau put on your shoes (wear your shoes)

3
gwisgo hosan o bob pr wear odd socks (wear (a) sock of each pair)

4
a gwisgo ynddo (piece of clothing) hard-wearing (and wearing in it)

5 bwrdd gwisgo dressing table

6 ymwisgo get dressed, dress oneself (ym- = reflexive prefix ) + soft mutation + (gwisgo = dress oneself)

gwisgo phorffor dress in purple

Daniel 5:7 Gwaeddodd y brenin yn groch am ddwyn i mewn yr astronomyddion, y Caldeaid, a'r brudwyr: a llefarodd y brenin, a dywedodd wrth ddoethion Babilon, Pa ddyn bynnag a ddarlleno yr ysgrifen hon, ac a ddangoso i mi ei dehongliad, efe a wisgir phorffor, ac a gaiff gadwyn aur am ei wddf, a chaiff lywodraethu yn drydydd yn y deyrnas.
Daniel 5:7 The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake, and said to the wise men of Babylon, Whosoever shall read this writing, and show me the interpretation thereof, shall be clothed with scarlet, and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom

7 gwisgo'r bais a'r britshus (said of a dominant wife) be in charge, wear the trousers, wear the breeches, run the show, run the shop wear the petticoat and the breeches (Diarhebion Merthr 1895)

gwisgo yn grand dress up
wedi ei gwi ll dressed up and nowhere to go

 

8 (verb with an object) wear


9 ymwisgo get dressed, dress oneself (ym- = reflexive prefix ) + soft mutation + (gwisgo = dress oneself)
:_______________________________.

gwisgo belt a brsus
1 play safe

:_______________________________.

gwisgo ei gap
1
'wearing its cap' - said of a cloud-covered
mountain top, and considered a sign of rain:_______________________________.

@@gwiw [GWIU] [gw
gwiw <GWIU> [gwɪʊ] (adjective)
1
fitting, seemly

2
useful, profitable
nid gwiw / wiw it is useless, it is pointless, theres no point

Nid gwiw wylo am yr hn sydd ddiadfer

Its no use crying over spilt milk (It-is-not profitable crying for the thing which-is irrecuperable, it is useless to cry over what cannot be restored)

Cornish gwiw (= fitting, seemly, worthy)
Breton gwiv (= lively, merry)
Irish fu (= fitting, seemly, worthy)

Gaulish personal name Visurix (= worthy king)

From Celtic uisu- < uesu- (= good)

:_______________________________.

gwiw (adj)

1 apt,
fitting
Iesu, fy mhrynwr gwiw

1 ni wiw i mi = a) I mustn't, I dare not b) ? I can't
fiw i chi fethu = ?you can't fail
ni wiw (Tafarnau-bach)
no conve

there's no point?
wiw sefll - ymlaen mae ennill (Llansanffraid)

1 gwiw gan + fod = I'm honoured to

nid gwiw it is useless, theres no point
ni wiw it is useless, theres no point
wiw
it is useless, theres no point

Sayings with ni wiw / nid gwiw

Ni wiw edrch dannedd march rhodd Don't look a gift horse in the mouth
"it is not fitting to check the teeth of a gift horse" beggars can't be choosers,

Nid gwiw wylo am yr hyn sydd ddiadfer Its no use crying over spilt milk (It is useless crying over what is irrecuperable)


:_______________________________.


gwiwer, gwiwerod GWII-wer, gwi-WEE-rod [ˡgwiˑwɛr] , [gwiˡweˑrɔd] (f)
1 squirrel
= rodent with bushy tail living in trees
y wiwer = the squirrel

2 squirrel = hoarder, 'squirrel' (of a person who hoards, since the squirrel hoards for the winter, burying nuts in different locations for retrieving at a later time)3 gwiwer hedegog flying squirrel

ETYMOLOGY: Welsh < British < Latin VIIVERRA = ferret
from the same British root: Breton GWIVER

:_______________________________.

gwiwera (verb with an object)

1 store (like a squirrel), hoard, squirrel away


:_______________________________.

gwiwer goch (f)
PLURAL: gwiwerod coch / cochion <gwi-wee-rod koox, kox-jon>

1 scirius vulgaris red squirrel - the native squirrel of the island of Great Britain, threatened with extinction by the loss of its habitats to the North American squirrel, the grey squirrel


:_______________________________.

gwiwer lwd (f)
PLURAL: gwiwerod llwd / llwdion <gwi-wee-rod lhuid, lhuid-yon>

1 grey squirrel; an North American species introduced into the island of Great Britain which has since taken over almost all of the territory of the native red squirrel. This now survives only in a number of reduced pockets

:_______________________________.

gwiwlan <GWIU-lan> [ˡgwɪʊlan] adj
1 fair, beautiful

Llangynwd wiwlan wedd (1859)
Llangynwd of fair aspect

Verse on the gravestone in Llanbadarn Fawr churchyard, Ceredigion, of John Pryse, and his mother Winifred Pryse

John Pryseyr hwn a fu farw Medi 28ain, 1862, yn 43 ml[wydd] oed. Hefyd am Winifred Pryse yr hon a fu farw, Medi 24ain 1864, yn 71 ml. oed. (John Pryse, who died September 18, 1862, at the age of 43. Also [in memory] of Winifred Pryse, who died September 24 1864 at the age of 71. )

.

Pob gŵr a gwraig sy'n tramwy heibio
Gwelwch lle 'ry'm ni 'n dau'n gorphwyso;
Dan faen gwiwlan dyma'n gwely
Nes delo Crist i 'n hadgyfodi.

Every man and woman who goes by
See the place [in which] we two are at rest (we two are resting)
Under a fine stone this is our resting place (our bed)
Until Christ comes to resurrect us

:_______________________________.

gwiwlon (ad
j)

1 g
entle, kindly
TES-Y Yn Mynwent Llanllechid, ar fedd Margaret Jane Lloyd, 'merch Cadben a
Mary Lloyd, Bangor'. Bu farw Tachwedd 9, 1858, yn 3 blwdd a chwe mis oed...
Gyfeillion gwiwlon, O gwelwch, - daethum
Drw daith yr anialwch,
I'm eiddil, na omeddwch
Obendd o londd lwch(:REF)t81 Englynion Beddau Dyffrn Ogwen, gan J Elwn Hughes 1979(REF:)(cym:) TES-Z

:_______________________________.

gwiwsain
(adj)
1 e
uphonious

:_______________________________.

Gwjart

1 Gujarat
= state in North-west India
Sanskrit: Gujara

:_______________________________.

Gwjarateg
1
Gujarati = Indic language of Gujarati

:_______________________________.

gwlad, gwleddd GWLAAD, GWLEE-didh [gwlaːd], [ˡgwleˑdɪ]
1 country
y wlad the country
geln pennaf y wlad public enemy number one ((the) main enemy (of) the country)

2
yr hyfrd wlad the pleasant land (= Palestine)

Daniel 8:9 Ac o un ohonnt y daeth allan gorn bychan, ac a dyfodd yn rhagorol, tuar deau, a thuar dwrain, a thuar hyfrd wlad.
Daniel 8:9 And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land.

3
hoff wlad Duw Gods own country ((the) favorite country (of) God)

4
dibynwlad dependency = country dependent on another (dibyn- < dibynnu = to depend) + soft mutation + (gwlad = country)

5
gwlad eich geni the country where you were born, your home country

6
mamwlad mother country, home country = (for a person living in an adopted country) ones country of origin
mother country (mam = mother) + soft mutation + (gwlad = country)

7
gwlad sn llifeirio o laeth ml a land flowing with milk and honey , a place of abundance and contentment

Exodus
3:8 A mi a ddisgynnais iw gwaredu hwy o law yr Eifftiaid, ac iw dwyn or wlad honno i wlad dda a helaeth, i wlad yn llifeirio o laeth a ml; i le y Canaaneaid, ar Hethiaid, ar Amoriaid, ar Pheresiaid, yr Hefiaid hefyd, ar Jebusiaid.
Exodus 3:8 And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey; unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites.

Exodus
33:2 A mi a anfonaf angel oth flaen di, ac a yrraf allan y Canaanead, yr Amoriad, ar Hethiad, y Pheresiad, yr Hefiad, ar Jebusiad: (33:3) I wlad yn llifeirio o laeth mel: oherwydd nid af fi i fyny yn dy blith; oblegid pobl wargaled wyt: rhag i mi dy ddifa ar y ffordd.
Exodus
33:2 And I will send an angel before thee; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite: (33:3) Unto a land flowing with milk and honey: for I will not go up in the midst of thee; for thou art a stiffnecked people: lest I consume thee in the way.

8
hen d y wlad country people, country folk (old corn (of) the countryside)

9
Maen gywilydd gwlad Its a downright disgrace (Its a disgrace (of) country)

10
gwlad eich cychwyniad your country of origin ((the) country (of) your beginning)

gwlad eich geni your country of birth, your country of origin ((the) country (of) your birth)

gwlad eich genedigaeth your country of birth, your country of origin ((the) country (of) your birth)

yng ngwlad fy ngenedigaeth in the land of my birth

gwlad eich gwreiddiau your country of origin ((the) country (of) your roots)

11 bw ar ddar wlad live of the fat of the land (live on (the) good (of) the land)

12 newid gwlad emigrate (change country)

13
gwlad dramor foreign country

14 mnd i wlad y gwaddod die, kick the bucket (go to the land of the moles)

15 edrych y wlad see how the land lies (check the country)

16 llond gwlad o ((the) fullness (of a ) country (of) in expressing great quantity
llond gwlad o bethau da lots of good things

17 eich gwlad chi your part of the country, your part of the world

Adroddir un hanes amdano pan oedd ar ymweliad Llangynog, Sir Drefaldwyn. Mae yn debyg iddo amlygu ir teulu lle yr oedd ei fod yn dyfod o Sir Aberteifi... Wedi deall brodor o ba sir oedd Mr. James, dywedodd y wraig, Bu offeiriad och gwlad chwi yn gweini yn y Llan yma am 50 mlynedd. t52 / Y Trydydd Byr-gofiant... / John Evans, Abermeurig (1830-1917) / 1913
Theres a story told about him when he was visiting Llangynog, in the county of Trefaldwyn. Apparently he explained to the family where he was staying that he came from the county of Aberteifi... After knowing what county Mr. James was from, the woman said There was a clergyman from your part of the world who held office in the parish church here for fifty years...

Country names:

..a/ Gwlad Belg Belgium

gwlad Belg < gwlad y Belg
(Belg-land, (the) country (of) the Belg) (though probably based on Belg- first syllable of the English / Latin name Belgium < Belg member of the Gaulish tribe called Belgae in Latin) and so (Belgian-land, (the) country (of) the Belgian)

..b/ Gwlad Groeg Greece

gwlad Groeg < gwlad y Groeg
(Greek-land, (the) country (of) the Greek man)

..c/ Gwlad yr I Iceland

(the) country (of) the ice

..d/ Gwlad y Cymro an epithet of Wales

(the) country (of) the Welshman

..e/ Gwlad y Sais an epithet of England

(the) country (of) the Englishman

:_______________________________.

Gwlad Byth Bythoedd gwlaad bith BƏTH-oidh [ˌgwlaːd bɪθ ˡbəθɔɪ] , (f)
1
Never-Never Land

ETYMOLOGY: Land (of) Never Ever (gwlad = land) + (byth bythoedd never ever)

:_______________________________.

gwladfa GWLAD-va [ˡgwladva] (f)
PLURAL: gwladfdd
gwlad-VEIDH [gwladˡvəɪ]
1 colony = settlement of people far from their homeland who maintain ties with the country of origin
y wladfa the colony

Y Wladfa [ə ˡwladva] the Welsh settlement in Patagonia

Gwladfa Patagonia
[ˡgwladva pataˡgɔnia] the Welsh settlement in Patagonia

2
colony = people of a certain nationality living dispersed in a city but considered as a group
y wladfa Americanaidd ym Mhrg the American colony in Prague

3
gwladfa gosb o gwladfa gosbi penal colony

4
Gwladfdd y Culfor
Straits Settlements = a former English colony made up of Singapore, Penang, Malacca, Labuan and other islands

ETYMOLOGY: (gwlad = country)+ (-fa noun-forming suffix, indicating a place)

:_______________________________.

Gwlad Falensia <gwlaad-va-LENS-ya> [gwlɑːd vaˡlɛnsja] (f)
1 the Valencian Country

:_______________________________.

Gwladfaol <gwlad-VAA-ol> [ˡgwladvɑˑɔl] adjective
1 Patagonian; relating to Gwladfa Patagonia, the Welsh settlement in Patagonia established in 1865

ETYMOLOGY: (Gwladfa (Patagonia) = (Patagonian) settlement) + (-ol, suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

Gwladfa Patagonia GWLAD-va pa-ta-GON-ia [ˡgwladva pataˡgɔnia]
1 the Welsh settlement in Patagonia (founded in 1865)
Normally as smply: Y Wladfa

ETYMOLOGY: ((the) colony (of) Patagonia)

:_______________________________.

Gwladfwr <gwlad-vaa-ur> [gwladˡvɑˑʊr] (m)
PLURAL: Gwladfawr <gwlad-VAA-wir> [gwladˡvɑˑwɪr]
1 person from Gwladfa Patagonia, the Welsh settlement in Patagonia established in 1865

ETYMOLOGY: (Gwladfa (Patagonia) = (Patagonian) settlement) + (-wr suffix = man)

:_______________________________.

Gwlad Groeg <gwlaad-GROIG> [ˡgwlɑːd grɔɪg] (f)
1 Greece

:_______________________________.

Gwlad Hud <gwlaad-HIID> [gwlɑːd ˡhiːd]
1 Wonderland
Alys yng Ngwlad Hud Alice in Wonderland

ETYMOLOGY: (gwlad = country) + (hud = magic)

:_______________________________.

gwladol
<GWLAA-dol> [ˡgwlɑˑdɔl] adjective
1
state, public = belonging to a state

2
in the case of Wales, state = belonging to the English state
archifd gwladol state archive
eglws wladol state church
Gwasanaeth Iechyd Gwladol National Health Service (state health service)
incwm gwladol state income
ysgol wladol state school
ysgrifendd gwladol secretary of state (minister in charge of a government department)

ETYMOLOGY: (gwlad = country) + (-ol suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

Gwladus <GWLAA-dis> [ˡgwlɑˑdɪs] (f)
1 womans name; = (ruler of a country) .

English form - Gladys

:_______________________________.

gwladwen
<GWLAD-wen> [ˡgwladwɛn] (f)
1 heaven, paradise

2 Gwladwen womans name (rare)

ETYMOLOGY: white / blessed / fair land; paradise, heaven (gwlad = country, land) + soft mutation + (gwen, feminine form of gwyn = white / blessed / fair)

NOTE: Cf gwenwlad (= heaven, paradise), with the same elements reversed

:_______________________________.

gwladwriaeth, gwladwriaethau <gwla-DUR-yaith -yeth, gwla-dur-YEI-thai, -e> [gwlaˡdʊrjaɪθ -jɛθ, gwladʊrˡjəɪθaɪ, -ɛ] (f)
1 state
y wladwriaeth the state
gwladwriaeth ragod buffer state

:_______________________________.

Gwlad y Codiad Haul <GwLAAD ə KODyad HAIL> [ˡgwlɑːd ə ˡkodjad ˡhaɪl]
1
The Land of the Rising Sun

ETYMOLOGY: (the) land (of) (the) rising (of the) sun (gwlad = country, land) + (yr = the) + (codiad haul = (the) rising (of the) sun, sunrise)

:_______________________________.

Gwlad y Gn
<gwlaad-ə-GAAN> [ˡgwlɑːd ə ˡgɑːn] (f)
1 nickname for Wales (The Land of Song) (from the high proportion of people literate in musical notation, and the great esteem accorded to religious congregational singing and to choral competitions, in the latter half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century)

2
Gwlad-y-gn street name in Y Myndd-bach, County of Abertawe

ETYMOLOGY: (the) land (of) the song + (gwlad = country, land) + (y = the) + soft mutation (cn = song)

:_______________________________.

Gwlad y Meng Gwynion
gwlad-y-Menyg-Gwynion- <gwlaad ə MEE-nig GWƏN-yon> [ˡgwlɑːd ə ˡmeˑnɪg ˡgwənjɔn]
1 (The Land of the White Gloves) nickname for Wales, still in use - a name applied in century 1800 alluding to the comparatively low rate of crime in Wales. It was the custom to present the assize judge with a white pair of gloves when there were no cases for trial.

ETYMOLOGY: (gwlad = country) + (y definite article) + (meng, PLURAL: of maneg = glove) + (gwynion, PLURAL: of gwn = white)

:_______________________________.

Gwlad yr Haf
<gwlaad ər HAAV> [ˡgwlɑːd ər ˡhɑːv]
1
Somerset, a county in south-west England, on the opposite side of Mr Hafren (The Severn Sea, The Bristol Channel) from South-east Wales

2
The Summer Country, Summerland, The Land of Summer, a name given by Iolo Morganwg to what was the original home of the Welsh people. According to Iolo, they had come to Britain under the leadership of Hu Gadarn.

Another name for this mythical homeland was Deffrobani, a metathasised form of a name in Llyfr Taliesin (The Book of Taliesin, early 1300s) deproffani ynys, taken from the Latin Taprobanes insula mentioned by Isadore of Seville, and referring to Ceylon, said at that time to be the first home of the human race

3 Gwlad yr Hf. The land of Summer. An imaginary country. If a persons whereabouts is not known, he is said to have come from, or to have gone to, the land of the Summers. Gwlad yr Haf is the Welsh name of Somerset-shire. (WELSH PROVERBS, TRIADS AND TRUISMS (1873-1890) collected from Llansanffrid ym Mechain by T G Jones, Cyffin)

ETYMOLOGY: (the) land (of) the summer (gwlad = land) + (yr definite article) + (haf = summer)(delwedd 7461)

Ynswdrin = Glastonbury
:_______________________________.

Gwlad y Sais
<gwlaad ə SAIS> [ˡgwlɑːd ə ˡsaɪs] (f)
1
(literary or humorous) England ((the) land (of) the Englishman, the Englishmans country)
Bm yn bw yng Ngwlad y Sais am dros ddeng mlynedd I lived in England for over ten years

:_______________________________.

Gwlad y Tylwth Teg <gwaad ə -luith-TEEG> [ˡgwlɑːd ə ˡtəlʊɪθ ˡteːg] (f)
1
Fairyland, land of the fairy folk
yng Ngwlad y Tylwth Teg in Fairyland

ETYMOLOGY: (gwlad = country) + (y = the) + (tylwth teg = fairies, fair family)

:_______________________________.

gwln <GwLAAN> [gwlɑːn] (m)
PLURAL: gwlanoedd
<GWLAA-noidh -odh> [ˡgwlɑˑnɔɪ, -ɔ]
1 wool = hair of sheep used for making yarn (Scotland: oo)

2
wool = thread or yarn from the fleece of a sheep or other animals

chwalu gwln tease or card wool

dillad gwln woollies, woolen / woollen clothing, woolen / woollen clothes
dilledn gwln woollie, woolen jersey
y diwydiant gwln the woolen / woollen industry
ffatri wln woolen / woollen mill
lliwiedig yn y gwln dyed in the wool = dyed before spinning into woolen yarn
MASNACH: y fasnach wln the woolen / woollen trade
masnachwr gwln woolen / woollen merchant, woolman
melin wln woolen / woollen mill
nwddau gwln woolen / woollen goods
olew gwln wool oil
saim gwln wool fat
sypn gwln woolpack

4
wool = a material which is light like wool

5
wool = a material which is fibrous like wool
gwln dur steel wool

6
fluff, down = pappus, downy tuft in place of a calyx in some plants for dispersal of the seed in the breeze
gwln ysgall thistle down (wool (of) thistle)
Also gwlaniach ysgall thistle down (fluff (of) thistle)7
gwln cotwm (cotton made absorbent by removal of seeds and wax, bleached and sterilized) (American: cotton, absorbent cotton) (Englandic: cotton wool)

ETYMOLOGY: Welsh gwln < British < Celtic *wlan < Indo-European *wel

From the same British root: Cornish gwlan (= wool) , Breton gloan (= wool)

From the same Indo-european root:

Latin lna (= wool) (as in English lanolin),

Greek linos;

Germanic languages: English wool, German Wolle (= wool), Old Norse ull (= wool).

The corresponding word in Latin is vellus (= fleece)

:_______________________________.


gwlanen, gwlanennau <GWLAA-nen, gwla-NE-nai, -ne> [ˡgwlɑˑnɛn, gwlaˡnɛnaɪ, -ɛ] (f)
1 flannel
y wlanen the flannel

London, 1825. Observations on some of the dialects in the West of England particularly with a glossary of words now in use there ; and poems and other pieces, exemplifying the dialect. By James Jennings, Honorary Secretary of the Metropolitan Library Institution, London.

Vlan'nin. s[ubstantive]. Flannel

:_______________________________.

gwlaniach <GWLAN-yakh> [ˡgwlanjax] (m)
1
fine wool

2
scraps of wool

3
fluff, down = pappus, downy tuft in place of a calyx in some plants for dispersal of the seed in the breeze
gwlaniach ysgall thistle down (fluff (of) thistle)

3
wool waste

ETYMOLOGY: (gwln = wool) + (-i-ach = diminutive suffix added to PLURAL: nouns or collective nouns)

:_______________________________.

gwlanog <GWLAA-nog> [ˡgwlɑˑnɔg] (adjective)
1 woolen (Englandic: woollen)

2 helygen wlanog (helg gwlanog) (Salix lanata) woolly willow
helygen wlanog hirddail (Salix lapponum) downy willow


:_______________________________.

gwledd <GWLEEDH> [ˡgwleː] (f)
PLURAL: gwleddoedd
<GWLEE-dhoidh -odh> [ˡgwleˑɔɪ -ɔ]
1 feast, banquet (colloquial: spread)
y wledd the feast

gwledd briodas wedding feast
cynnal gwledd hold a feast
rhoi gwledd give a feast, hold a feast
a splendid and abundant meal,

2 feast = exquisite enjoyment

3 spiritual feast
y wledd nefol heavenly bliss

4 gloddest (m) revelling
Arfon, Gwynedd: gwleddast gloddest is probably from < *glwddest < *gwleddest (gwledd = feast) + (-est = suffix)

ETYMOLOGY: Welsh gwledd < British *wlid < Celtic *wlid-
From the same British root: Breton gloez, found in the dialect of Gwened as glo (= banquet)
From the same Celtic root: Irish fle
<flaa> [flɑː] (=feast, festival) < fleadh;
Also the Gaulish name Vlido-riks (banquet + king)

:_______________________________.

gwledda <GWLEE-dha> [ˡgwleˑa] (verb)
1 to feast

:_______________________________.

Gwledig Prydain <GwLEE-dig PRƏ-den> [ˡgwleˑdɪg ˡprədaɪn / ˡprədɛn]
(m)
1 ruler of Brittania (head of the Roman army in the Roman province of Brittania) (See Macsen Wledig)

:_______________________________.

gwleddd <GWLEE-didh> [ˡgwleˑdɪ]
(PLURAL: noun)
1 countries: see gwlad

:_______________________________.

gwleiddd, gwleidyddion <GWLEI-didh, gwlei-DƏDH-yon> [ˡgwləɪdɪ, gwləɪˡdəjɔn] (m)
1 politician

ETYMOLOGY: (gwlad = country) + (-dd suffix) a > ei though the influence of the in the final syllable

:_______________________________.

gwleidyddiaeth <gwlei-DƏDH-yaith -yeth> [gwləɪˡdəjaɪθ - jɛθ] (f)
1 politics

ETYMOLOGY: (gwladydd- < gweliddd = politician, statesman) + (-i-aeth noun suffix)

:_______________________________.

gwleidyddol <gw-lei--dhol> [gwləɪˡdƏɔl] adjective
1 political
2 cyflawni hunanddistrw gwleidyddol commit politicial suicide

ETYMOLOGY: (gwleiddd = politician) + (-ol suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

gwli <guu-li> [ˡguˑlɪ] (f)
PLURAL: gwlis <GUU-lis> [ˡguˑlɪs]
South-east Wales
1
back lane between two terraces

Roedd y plant yn chwarae yn y gwli
The children were playing in the back lane

ETYMOLOGY: Welsh gwli < English gully < gullet < Middle English
golet < Old French goulet < Latin gula (= throat)

NOTE: Also: gyli
<-li> [ˡgəlɪ] from the standard English pronunciation gully
The two forms are in use in Cambrian English gwli, gyli

:_______________________________.

gwlith, gwlithoedd <GWLIITH, GWLII-thoidh -odh> [gwliːθ, ˡgwliˑθɔɪ, ˡgwliˑθɔ] (m)
1 dew

:_______________________________.

gwlithfalwen <gwlith-VAL-wen> [gwlɪθˡvalwɛn] (f)
PLURAL: gwlithfalwod <gwlith-VAL-wod> [ˡgwlɪθvalwɔd]
1 slug

ETYMOLOGY: (gwlith= dew) + soft mutation + ( malwen = snail or slug)

:_______________________________.

gwlithog <GWLI-thog> [ˡgwliˑθɔg] (adjective)
1 dewy

:_______________________________.

gwlithn <GWLII-thin> [ˡgwliˑθɪn] (m)
1
dewdrop

:_______________________________.


gwlb <GWLIIB> [gwliːb] (adjective)
1 wet

2
gwlb siwps
<gwliib SHUPS> [ˡgwliːb ˡʃʊps]
sopping wet

:_______________________________.

gwlychfa <GWLəKH-va> [ˡgwləxva] f
1 soaking, drenching

cael gwlychfa get a soaking, get soaked, get drenched
cael gwlychfa at eich croen get soaked to the skin
bod yn wlychfa o chws be soaked in sweat, be drowning in sweat

ETYMOLOGY: (gwlych- stem of gwlychu = to soak) + (-fa noun-forming suffix, indicating an action)

NOTE: colloquial form glychfa / glychfa

:_______________________________.

gwlychu <GWLƏ-khi> [ˡgwləxɪ] (verb)
1 to wet
2
gwlychu pig / gwlychuch pig wet your whistle, have a drink (wet your beak)

:_______________________________.

gwm swigod <gum-SWII-god> [gʊm ˡswiˑgɔd] (m)
1
bubble gum

ETYMOLOGY: gum (of) bubbles (gwm = gum) + (swigod = bubbles, < yswigod, PLURAL: of yswigen (= bubble))

:_______________________________.

gwn <GUN> [gʊn] (verb)
1
(from gwbod = to know)
I know
Wn i ddim I dont know

2
ddim am wn i not as far as I know
Odi e wedi cael fflat newdd? Ddim am wn i Has he got a new flat? Not as far as I know
no, for the-thing-that I know ddim am wn i < ddim am a wn i (ddim = not) + (am = around, for) + (a = the-thing-that) + soft mutation + (gwn i = I know, < gwbod = to know)

3
ddim hd y gwn i not as far as I know
no, as-far-as that I know) (hd = as far as, length) + (y = preverbal particle) + (gwn i = I know, < gwbod = to know)

:_______________________________.


gwn <GUN> [gʊn] (m)
PLURAL: gynnau <GƏ-nai, -ne> [gʊn], [ˡgənaɪ, -nɛ]

1 gun
o flaen gwn at gunpoint (in front (of) (a ) gun)

2
clec gwn gunshot
Dyna glec gwn A shot rang out, there was the sound of a gunshot (See-there (the) bang (of a) gun)

3 yn ffroen gwn at gunpoint (in nose (of) gun)
4
gwn dŵr PLURAL: gynnau dŵr (USA: squirt gun) (Englandic: water pistol)

5 gwn gwrth-derfysg riot gun
gwn rhag terfysg riot gun
:_______________________________.

gwnaeth <GWNAITH> [gwnaɪθ] (verb)
NOTE: Colloquially: naath (usually spelt nath)
1 made, did; third person singular of the preterite gwneud (= to do)

2 a wnaeth who did, who made; which did, which made. Gwnaeth = third person singular of the preterite gwneud (= to do)
Pa beth a wnaeth ef? > Be naath e? What did he do? ((it is) what thing that he did?)

:_______________________________.

gwnaf <GWNAAV> [gwnɑːv]
1
I shall do
Colloquially gwnaf fi > gna i, na i

2 (used to confirm an action stated in a previous verb)
Colloquially gwnaf > gnaf

Ond os bydd rhyw air ar y meddwl i, mi deydai on (= mii deuda i on) ddigon rhydd a dilol, gnaf neno dyn.
Plant y Gorthrwm / 1908 / Gwyneth Vaughan (= Anne Harriet Hughes 1852-1910) t69
But if there is some word on my mind Ill say it quite frankly and freely, by Jove I shall:_______________________________.

gwnaiff
<GWNAIF> [gwnaɪf] (verb)
1 (she / he / it) will do, will make. Third person singular of the present-future tense of gwneud (= make / do)
cymrd hynn a wnaiff e (container, receptacle) take as much as it can hold

:_______________________________.

gwndwn
<GUNdun> [ˡgʊndʊn]
(m)
1 form of gwyndwn (qv) (= layland, hay meadow)
< gwyndon (gwn = white) + soft mutation + (ton = meadow) (The standard form gwyndwn shows a change of final o > w)

..a/ (Y) Gwndwn name of a farm SN1832 1km south of Crymch (county of Penfro)

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=209276

..

..b/ Penygwndwn ((the) end (of) the meadow)

In Blaenau Ffestiniog SH7045 (county of Gwnedd), there are Penygwndwn Bungalows (which in Welsh would be Tai Penygwndwn) and Penygwndwn Estate (which in Welsh would be Stad Penygwndwn)

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=310924 Blaenauffestiniog

..

..c/ (Y) Gwndwn farm SN4737 north of New Inn, county of Caerfyrddin

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=213747

..

..d/ (Y) Gwndwn farm S01623 near Y Bwlch (Brycheiniog), Pows

http://www.geograph.org.uk/photo/739388

..

..e/ (Y) Gwndwn farm SN1740 Bridell (county of Penfro)

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=216477

..

..f/ (Y) Gwndwn-gwn farm SM9027 by Pontyrhafod (county of Penfro)

(the white meadow)

http://www.geograph.org.uk/photo/520739

..

..g/ Gwndwn-wal farm SO1129 by Llanfihangel Tal-y-lln (county of Pows)

gwndwn y wal ((the) meadow (by) the wall)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SO1129

..

..h/ Pengwndwn farm SN0235 by (county of Penfro)

pen y gwndwn ((the) end / edge (of ) the meadow)

http://www.geograph.org.uk/photo/476779

..

..i/ Tngwndwn farm SN5362 by Rhosyrhafod ( Cross Inn ) SN5464 (county of Ceredigion)

tn (= tyddn) y gwndwn ((the) smallholding (by) the meadow)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN5362

..

..j/ Tngwndwn farm SN5973 north-east of Llanddeiniol (county of Ceredigion)

tn (= tyddn) y gwndwn ((the) smallholding (by) the meadow)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN5873:_______________________________.

gwnl
<GWNEEL> [gwneːl] (verb)
1 Third person singular present subjunctive form, equivalent to gwnelo
A wnl mad, mad a ddyl (archaic Welsh) One good turn deserves another (the-person-who may-do good, (it-is) good that-he deserves)

:_______________________________.

gwnelo
<GWNEEL-o> [ˡgwneˑlɔ] (verb)
1 Third person singular present subjunctive form,

ni + bod a wnelo ddim oll have nothing at all to do with

Nid oedd a wnelor gorseddau hyn ddim oll r Eisteddfod
These gorsedd (association of bards) meetings had nothing at all to do with the Eisteddfod (literary and siniging competition)

:_______________________________.

..1 gwneud
<GWNEID> [ˡgwnƏɪd] (verb)
1 (verb with an object) make = create, manufacture

2
to do
cael gan rwun wneud rhwbeth get somebody to do something
gwneud fel arall do otherwise

3
gwneud tro pedol
(verb) make a U turn

4
cael gwneud eich gwallt have a hair do

5
Bron na wn i beth iw wneud I hardly know what to do

6
(money)
ARIAN: gwneud arian mawr make a fortune (make big money)
ELW: gwneud elw (o...) make a profit (out of...)
FFORTIWN: fortune = riches

gwneud eich ffortiwn make a fortune (make your fortune)

7
gwneud clust fel hwch mewn haidd
prick up your ears (make (the) ear like (a) sow in barley)

8
gwneud yn unol ch dymuniadau comply with your wishes (do in unison with your wishes)

9
Gwnewch le! Make way! Gangway!

8
gwneud heddwch
make peace

9
gwneud rhwbeth ar her do something for a dare (do something on challenge)

10 (in describing seasons)
gwneud gwanwn cynnar be an early spring,
gwneud gaeaf hynod o galed be an exceptionally hard winter

11
(in certain weather expressions)
gwneud glaw trwm rain heavily
Maen siŵr o wneud tywdd eira Its bound to snow (its sure of making weather (of) snow)

12
hanner gwneud pethau do things by halves = do in an incomplete way

13
ei wneud e do it = have sex
Mae hin ei wneud e fel cwningen She fucks like a bunny rabbit (she does it like a rabbit)
Mae hin ei wneud e fel dŵr She fucks like a bunny rabbit (she does it like water)

14
ceisio gwneud yr amhosib try to do the impossible

15
gwneud arwdd ar rwun i wneud rhwbeth signal to somebody to do something (make a sign on somebody to do something)

16
gwneud (rhwbeth) yn (rhwbeth) change (something) into (something)
Dyma i chwi engraifft arall, sef enwr nant a elwir yn Hawnant neu Hownant; y mae rhai or bobl sydd yn medru ysgrifennu yn ei gwneyd yn Hoffnant, a Blaenhoffnant a welir uwch ben drws gwesty yn y Cwm. (
Enwau Lleoedd / John Rhys/ Cymru / Cyfrol XI. RHIF 63. Hydref 15fed, 1896)
Heres another example for you, namely the stream called
Hawnant or Hownant; some people who can write change it into Hoffnant, and Blaenhoffnant is to be seen above the door of the hotel in the valley.

17 used to emphasise a verb - I continued > (it is) continue (that) I did

Daeth Arfon Griffiths yn un swydd i Benmachno i chwilio amdano er mwyn ei gael i arwyddo i Dm Pl-droed Wrecsam. Ond gwrthod arwyddo a wnaeth, ac fe fu hynny o fantais mawr i dm Machno.
Arfon Griffiths came specially to Penmachno i look for him to get him to sign for Wrecsam Football Team. But he refused to sign, and thsi was of great benefit for the Machno team

Sometimes omitted ; here a wnai (= that he would do, that he used to do) is understood:
Arferai Ifan yrrur bws ysgol i Benmachno. Byddem yn tynnu arno o gefn y bws nes y byddai wedi gwylltion gacwn. Stopior bws wedyn wrth y tro i Benmachno an hel i ffwrdd i gerdded adref. Ifan used to drive the school bus to Penmachno. Wed mock him from the back of the bus until he was hopping mad. Hed stop the bus then at the Penmachno turn and make us get out and walk home

18
GWNEUD + noun (many of these phrases also appear in other sections in this entry weather, money, etc)

a/
ACHWYNIAD = complaint
gwneud achwniad ( yn erbyn)
present / lodge a complaint (against)

ARIAN = money
gwneud arian mawr make a fortune (make big money)
gwneud arian sydn
get rich quick

c/
CLUST = ear
gwneud clust hwch mewn haidd
prick up your ears (make (the) ear (of) (a) sow in barley)

CYFIAWNDER = justice
gwneud cyfiawnder r dasg rise to the occasion, be up to the job (do justice to the task)

d/
DRWG = harm
gwneud drwg i to harm (somebody)

e/
ELW = profit
gwneud elw (o...) make a profit (out of...)

f/
FFORTIWN: fortune = riches
gwneud eich ffortiwn make a fortune (make your fortune)

g/
GAEAF = winter
gwneud gaeaf hynod o galed be an exceptionally hard winter

GLAW = rain
gwneud glaw trwm rain heavily

GWANWYN = spring
gwneud gwanwn cynnar be an early spring

h/
HEDDWCH = peace
gwneud heddwch make peace

l/
LLE = place
gwneud lle to make way
Gwnewch le! Make way! Gangway!

p/
PENYD = penance
gwneud pend do penance
gwneud pend yn y carchar do a stretch in prison, serve a prison sentence

r/
RHUTHRIAD / RHUTHRAD = rush
gwneud rhuthrad ar storm (a building), take (a building) by a violent assault (make an incursion on)

y/
YMDRECH = effort
gwneud ymdrech i wneud (rhwbeth) attempt to do (something) (make an effort...)

YMGAIS = attempt
gwneud ymgais i wneud (rhwbeth) attempt to do (something) (make an attempt...)

:_______________________________.

..2 gwneud <GWNEID> [ˡgwnƏɪd] adjective
1
artificial, invented, made-up, synthetic
lliwiad gwneud artifical colo(u)ring
lledr gwneud = synthetic leather
blodn gwneud artificial flower
porthladd gwneud artifical harbour
sidan gwneud artificial silk

2
perl gwneud cultivated pearl, cultured pearl

3
(sentiments) false, artificial, not natural, feigned
chwerthin gwneud = feigned laughter, forced laughter
sirioldeb gwneud feigned cheerfulness

4
(word) coined, invented; not formed in a way considered usual
gair gwneud invented word
iaith wneud artificial language

5
manufactured, processed
bwddd gwneud processed foods

6
maufactured, made-up, false, untrue, fictional
stori wneud a manufactured story

7 gwneud osgo mnd make as if to go (make (a) posture (of) going)

8
(clock time)
Faint wnaiff hi or gloch, meddwch chi? What time do you reckon it is?

ETYMOLOGY: gwneud = done, made; stem of the verbnoun gwneud = to do, to make, used as a past participle

:_______________________________.

gwneud amdanoch ei hun
1 kill oneself, top oneself, do oneself in, commit suicide

ETYMOLOGY: (gwneud = do) + (amdanoch = about you, for you) + (eich hun of yourself)

:_______________________________.

gwneud diwedd arnoch eich hun
1 put an end to ones life, commit suicide kill oneself

ETYMOLOGY: make (an) end on yourself) (gwneud = do, make) + (diwedd = end) + (arnoch = on you) + (eich hun of yourself)

:_______________________________.

gwneud eich diwedd chi
1 put an end to ones life, commit suicide kill oneself

ETYMOLOGY: make your end of you) (gwneud = do, make) + (eich = your) + (diwedd = end) + (vos = of you)

:_______________________________.

gwneud y tro <gwneid-ə-TROO> [gwnəɪd ə ˡtroː]
1 suit, do = fit the purpose, fit the bill, be useful though not entirely adequate
gwneud y tro ir dim do nicely

wnaiff mor tro it wont do, its no good

Fe wnaiff y bocs mar tro yn iawn This box will do me fine

2
gwneud y tro i make do with
Bu raid ir car hwnnw wneud y tro i mi am bedair blynedd I had to make do with that car for four years, that car had to do me for four years

Fe wnaiff hwn y tro i mi Thisll do me, this will suit my purpose

ETYMOLOGY: (gwneud = to do, to make) + (y definite article, the) + ( tro = turn)

:_______________________________.

gwnewch yr un fath mi
<GWNEUKH-ər-iin-VAATH-a-MII> [ˡgwnɛʊx ər iːn vɑːθ a miː] -
1
(Game) (USA: follow the leader) (Englandic: follow my leader)

ETYMOLOGY: do the same sort as me (gwnewch = you (PLURAL:) do) + (yr un = the same) + soft mutation + (math = sort) + ( mi = as me)

:_______________________________.

gwniadur, gwniaduron <gun-YAA-dir, gun-ya-DII-ron> [gʊnˡjɑˑdɪr, gʊnjaˡdiˑrɔn] (masculine or (f))
1 thimble
y gwniadur / yr wniadur the thimble

:_______________________________.

gwniadwaith <gun-YAD-waith> [gʊnˡjadwaɪθ] (m)
1
sewing

:_______________________________.

gwnidog <gu-NII-dog> [gʊˡniˑdɔg]

1 A colloquial form of gweinidog (= minister)

:_______________________________.

Gwninger gu-NI-nger [gʊˡnɪŋɛr]
1 SH5186 a farm by Capelgarmon

ETYMOLOGY: y gwninger the rabbit warren (y definite article) + soft mutation + (cwninger rabbit warren)
Cwninger < Middle English conynger (modern English place names as coneygar) < Old French coniniere / coniliere < Latin cunicularium < cunculus (= rabbit)

:_______________________________.

gwno <gu-NII-o> [gʊˡniˑɔ]
(verb)
1
to sew

:_______________________________.

gwobr, gwobrau (f)
1
prize
y wobr the prize

2
heavenly reward, salvation

Mathew 5:12 Byddwch lawen a hyfrd; cans mawr w eich gwobr yn y nefoedd
Matthew 2:12 Rejoice and be exceeding glad; for great is your reward in heaven:_______________________________.
gworlod <GWOR-lod> [ˡgwɔrlɔd] (f)
1
(South Wales) a variant form of gweirglodd (qv) (= hay meadow)Worlodyrawel (Worlod yr Awel)

House name in Llanddewi Ysgyryd ((the) hay meadow (of) the breeze, breezy hay meadow)Penyworlod
SO3626 Farm near Rowlestone, Herefordshire pen y worlod / pen y weirglodd (the) end / top / head (of) the hay-meadow

http://www.geograph.org.uk/photo/1187649 map

http://www.geograph.org.uk/photo/448719 map
Penyworlod
SO3626 Farm in Herefordshire, in Dyffryn Euas / Ewyas Valley near Capel-y-ffin, Pows
http://www.geograph.org.uk/photo/273211Penyworlod SO0840 Farm by Crucadarn, Brycheiniog, Pows

http://www.geograph.org.uk/photo/559572 map

 Penyworlod Farm in Llanfair ym MualltPenyworlod
Farm in Y Pandy / Llanwytherin (Englished as Llanvetherine), Y FenniGworlod Glan y Pant

D.D. 19. Deed Poll, dated 25 January 1676-7, being a release, in consideration of ^^50, of a mortgage for 40 by way of a demise (granted on 6 February 1661-2 by Phillipp Powell late of Lanigon, co. Brecon, deceased, to George Delahay of the same place, feltmaker, of the undermentioned property for 1000 years at the yearly rent of 12s.) to Thomas Pritchard, the elder, of the parish of Clifford, co. Hereford, yeoman, and Johan his wife, the daughter and heiress of said Phillipp Powell, of the following property : The house wherein Phillip Powell, deceased, lately dwelt, with appurtenance, together with five closes of land connnonly called Kae yr grosse, Tyr y ffa, Pedware kaver, Glan y pant, Gworlod glan y pant, containing by estimation 18 acres, and situate in the said parish of Lanigon. Witnesses : Simon Delahay, William Delahay, James Butler, William Morgan, Samuel Butler, Henry Davies.

Calendar of Deeds and Documents Volume 1, The Coleman Deeds, Francis Green, 1921:_______________________________.

y gŵr drwg (m)
1 the devil (the evil man)
2 ceirios y gŵr drwg (Atropa belladona) deadly nightshade ((the) cherries (of) the evil man / the devil)

:_______________________________.

gŵr, gwŷr (m)
1 man
gŵr llys courtier

2
(especially South Wales) gwŷr = inhabitants of a specified place;
gwŷr Rhymni = the people of Rhymni, the inhabitants of Rhymni
iaith gwŷr Morgannwg the dialect of the people of (the region of) Morgannwg
Campau Gwŷr Rhufain Gesta Romanorum

3 (South-east) gwr tramor foreigners

4
gŵr neu was (qv) man or lad (Welsh Laws) man who is elegible to be a compurgator (testifier of a persons innocence - from an old court procedure where an accused person is acquitted if enough people can be found who will swear to his innocence); man of distinction; (South-east Wales) gẃrnewas , gwrnews man, youth (gŵr = man) + (neu = or) + soft mutation + (gwas = lad)

6 arwr hero (ar- intensive suffix) + soft mutation + (gŵr = man)

7 gwy^r y peisha bch (= gwy^r y peisiau bach) ((the) men (of) the short petticoats, i.e. kilts)
South-east Wales name for the Highland Regiment from Scotland, used by the English government in intervening in industrial pursuits in the nineteenth century in Wales

:_______________________________.

gwr.
1
abbreviation (in a dictionary entry)
..1/ gwreiddiol original
..2/ gwreiddyn root

:_______________________________.

gwrach, gwrachod
<GWRAAKH, GWRAA-khod> [ˡgwrɑːx, ˡgwrɑˑxɔd] (f)
1 witch
y wrach the witch

:_______________________________.

gwrachen
<GWRAA-khen> [ˡgwrɑˑxɛn] (f)
1 witch
y wrachen the witch

2
siani wrachen (North Wales) centipede (Jane (the) witch) (Siani = Jane) + soft mutation + (gwrachen = witch)

:_______________________________.

gwragedd
<GWRAA-gedh> [ˡgwrɑˑgɛ]
(PLURAL: noun)
1 women; PLURAL: of gwraig

:_______________________________.

gwraidd, gwreiddiau
<GWRAIDH.-GWREIDH-yai, -ye> [gwraɪ, ˡgwrəɪjaɪ, -ɛ] (m)
1 root

2
gosod y fwell ar wraidd y drwg
strike at the root of the evil (place the axe on the root of the evil)

3
gwlad eich gwreiddiau your country of origin ((the) country (of) your roots)

:_______________________________.

gwraig, gwragedd
<GWRAIG> <GWRAA-gedh> [ˡgwraɪg] [ˡgwrɑˑgɛ] (f)
1 woman
y wraig the woman
2
gwreig-gaswr mysoginist, man who hates women
Also caswr gwragedd

:_______________________________.

gwraig briod, gwragedd priod
<gwraig BRII-od, GWRA-gedh PRII-od> [ˡgwraɪg briˑod, gwra gɛ priˑɔd] (f)
1 married woman

:_______________________________.

gwrando (ar) (verb)
<GWRAN-do> [ˡgwran dɔ]
1 to listen to

:_______________________________.

gwrandon astud
<gwran-don A-stid> (verb)

1 to listen carefully

:_______________________________.

gŵr-bonheddig, PLURAL: gwŷr-bonheddig
<guur-bo-NHEE-ddig, gwiir-NHEE-ddig>
1 gentleman
bw fel gŵr bonheddig live the life of Riley (live like a gentleman)

:_______________________________.

gŵr busnes
1 busin
essman

ETYMOLOGY:-direct-translation-from-English-businessman


:_______________________________.

gwrcath, gwrcathod
<GUR-kath, gur-KAA-thod> [ˡgʊrkaθ, gʊrkɑˑθɔd] (m)
1 tomcat, male cat

:_______________________________.

y gŵr drwg
<ə-guur-DRUUG> [ˡə gʊʊr drʊʊg] (m)
1 the devil (the evil man)
2 ceirios y gŵr drwg (Atropa belladona) deadly nightshade ((the) cherries (of) the evil man / the devil)

:_______________________________.

Gwrecsam
GWREK-sam (f)

1 Wrexham (town in the north-east) though Wrecsam is now used in contemporary Welsh. Considered to be a pedantic spelling. In use in writing (magazines, books) in the 1800s.

ETYMOLOGY: English Wrexham > Welsh Wrecsam > Gwrecsam. Words beginning with w are generally soft mutated forms with radical gw-. An initial g was added to give it a radical form. .

:_______________________________.

gwreica
<GWREI-ka> [ˡgwrƏɪka] (verb)
1
look for a wife (especially referring to an old man)

2
cathreica (tomcat) seek a female
< cathwreica (cath = cat) + soft mutation + (gwreica = seek a wife)

ETYMOLOGY: (gwreig- < gwraig = woman) + (-ha suffix for forming verbs from nouns, usually PLURAL: nouns) > *gwrig-ha > gwreica (g-h > c)

:_______________________________.

gwreichionen
<gwreikh-YOO-nen> [ˡgwrəɪxjoˑnɛn](f)
PLURAL: gwreichion
<GWREIKH-yon> [ˡgwrəɪxjɔn]

1 spark = tiny piece of burning material which flies out from a fire, scintilla
y wreichionen the spark

2
spark = tiny piece of burning material produced by friction, as of metal hitting stone

3
spark = flash of light from an electrical discharge

4
(figurative) spark = beginning (of a movement, etc)

Agorwd yr ysgol Gymraeg gyntaf yn 1949. Maer gwreichionn a welwd yn Llanelli dros hanner can mlynedd yn l yn fflam sn dal i losgi heddiw.
The first Welsh-language school was opened in 1949. The spark that was seen in Llanelli over fifty years ago is a flame which continues to burn to this day

ETYMOLOGY: Welsh gwreichionen (gwreichion = sparks) + (-en singulative suffix) ; < gwrychion < British
from the same British root: Cornish gwrikhon = sparks, Breton gwrach = sparks

NOTE: There is also a masculine form gwreichionn . Colloquially, the Englishism sbarc is used; (f), PLURAL: sbarcs

:_______________________________.

gwreiddiau
<GWREIDH-yai, -ye> [ˡgwrəɪjaɪ, -ɛ] (PLURAL: noun)
1 roots; PLURAL: of gwreiddn

:_______________________________.

gwreiddiol
<GWREIDH-yol> [ˡgwrəɪjɔl] (adjective)
1
original

Abbreviation (in a dictionary entry): gwr.

2
pechod gwreiddiol original sin

:_______________________________.

gwreiddn, gwreiddiau
<GWREI-dhin, GWREIDH-yai, -ye> [ˡgwrəɪɪn, gwrəɪjaɪ, -ɛ] (m)
1 root

Abbreviation (in a dictionary entry): gwr.


:_______________________________.

gwreig-gaswr
<gwreig-ka-SAA-ur> [gwrəɪgkaˡsɑˑʊr] (m)
PLURAL: gwreig-gaswr
<gwreig-ka-SAA-wir>
1 mysoginist, man who hates women
[gwrəɪgkaˡsɑˑwɪr]
Also caswr gwragedd

ETYMOLOGY: (gwreig- = prefixed form of gwraig = woman) + soft mutation + (caswr = hater, person who hates )

:_______________________________.

gwrng
<GWREENG> [gwreːŋ]
(m)
PLURAL: gwrengod, gwrengiaid
<GWRENG-od, GWRENG-yaid, -yed> [ˡgwrɛŋod, gwrɛŋjaɪd, -ɛd]
1 (the) common people, commoners

gŵr a bonedd high and low, people of every social condition, everybody (commoners and gentry).
cael eich parchu gan wreng a bonheddig be respected by all

Salmau 49:2 Yn gystal gwreng a bonheddig, cyfoethog a thlawd ynghyd
Psalm 49:2 Both low and high, rich and poor, together.

Esaia 2:9 Ar gwrng sdd yn ymgrymu, ar bonheddig yn ymostwng: am hynny na faddau iddynt.
Isaiah 2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.

ETYMOLOGY: gwrng < gwreang, probably gwreang < *gwrieang / *gwrieang < *gwrieuang
young man (gŵr = home) + (ieuang, now ieuanc = young)

:_______________________________.

gwres
<GWREES> [gwreːs] (m)
1 heat

:_______________________________.

gwresog
<GWRE-sog> [ˡgwrɛsɔg] (adjective)
1 warm (welcome, etc)
)

:_______________________________.

gwresogi
<gwre-SOO-gi> [gwrɛˡsoˑgɪ] (verb)
1 to heat, heat up

:_______________________________.

gwresogdd
<gwre-SOO-gidh> [ˡgwrɛsoˑgɪ] (m)
PLURAL: gwresogyddion
<gwre-so-GƏDH-yon> [gwrɛsoˡgəjɔn]
1 heater

ETYMOLOGY: (gwresog-, stem of the verb gwresogi) + (-dd noun suffix for indicating a device or an agent)

:_______________________________.

gwrferch
<GUR-verkh> [ˡgʊrvɛrx] (f)
PLURAL: gwrferched
<gur-VER-khed> [gʊrˡvɛrxɛd]
1 virago, amazon; mannish woman
yr wrferch the virago

ETYMOLOGY: (man-woman, a woman who is like a man) (gŵr = man) + soft mutation + (merch = woman)

:_______________________________.

Gwrgenau
<gur-GEE-nai> [gʊrˡgeˑnaɪ]
1 mans name

ETYMOLOGY: Gwrgenau / Gorgenau < Gworgenau (gwor- intensifying prefix, over) + soft mutation + (cenau = cub, whelp)


:_______________________________.


gwrglo <GUR-glo> [ˡgʊrglɔ] (f)
1
(South Wales) a variant form of gweirglodd (qv) (= hay meadow) :_______________________________.

gwrglod <GUR-glod> [ˡgʊrglɔd] (f)
1
(South Wales) a variant form of gweirglodd (qv) (= hay meadow)
:_______________________________.

gŵr gradd <guur GRAADH> [gʊʊr ˡgrɑː] (m)
PLURAL: gwr gradd
<gwiir GRAADH> [gwiːr ˡgrɑː]
1 graduate of a university

Osbert Henry Fynes-Clinton (1869-1941), mab rheithor Barlow Moor ger Didsbury, Manceinion, gŵr gradd o Rdychen, athro Ffrangeg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, ac awdur The Welsh Vocabulary of the Bangor District(1913)
Osbert Henry Fynes-Clinton (1869-1941), son of the rector at Barlow Moor near Didsbury, Manchester, a graduate of Oxford, professor of French in University College of North Wales, Bangor and author of The Welsh Vocabulary of the Bangor District (1913)

ETYMOLOGY: graduated man (gŵr = man) + (gradd = graduated, stem used as a past participle of graddio = to graduate)

:_______________________________.

gwrhewcri
<gur-HEU-kri> [ˡgʊrhɛʊkrɪ] (m)
1
joking, jocularity
gwrhewcri a ffraethineb ymgom cyfeillion
the jocularity and wit of a conversation between friends

ETYMOLOGY:
..1/ (gwrhwc, variant of gorhwg = lively) + (-ri suffix).

..2/ gorhwg (= lively)
is (gor- intensifying prefix, super-) + (ewg = desire) > gorewg > gorhewg, with an intrusive h between the two elements,
> gorhewg / gorhewg

..3/ The word gwrhecri has an unusual form; it is possibly an imitation of gwrhydi (= bravery, courage)
This is probably (gŵr = man) + (hdr - obsolete in modern Welsh - = brave, strong) + (-i = suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

gwrhewcru
<gur-HEU-kri> [ˡgʊrhɛʊkrɪ] verb
1
(South Wales) to joke

ETYMOLOGY: (gwrhewcr-, from the noun gwrhewcri = fun, joking) + (-u = suffix for forming verbs)

:_______________________________.


gwrhd
<GUR-hid> [ˡgʊrhɪd] m
PLURAL: gwrhydau
<gur-HƏ-dai, -e> [gʊrˡhədaɪ, -ɛ]
1
Variant spelling of gwrd (=fathom)

2 Found in place names

Nant Gwrd SO2206 nant y gwrd (the) stream (of) the fathom. Possibly refers to a deep stream

Y Gwrd SO2206 Farm north-west of Cymtyleri

http://www.geograph.org.uk/photo/680094 Y Gwrd.

Formerly this was Y Gwrd Mawr (greater Gwrd), and nearby was Y Gwrd Bach (lesser Gwrd)

Twn Gwrd SO2207 twn y Gwrd (the) hill (at) Gwrd (farm)

http://www.geograph.org.uk/photo/508500 map

The Ordnance Survey map spells the farm as Gwrhd (with an h), and the hill as Twn Gwrd.

ETYMOLOGY: man length (gwr- < gŵr = man) + (-hd = length) > gwrhd > gwrd (loss of the h is usual when it is at the head of the final syllable after a consonant. See h)

NOTE: Although gwrd is a more correct spelling, gwrhd is accepted as a variant spelling

:_______________________________.


gwrhydau
<gur-HƏ-dai, -e> [gʊrˡhədaɪ, -ɛ]
1
PLURAL: of gwrd (= fathom)
:_______________________________.

gwrhydri
<gur--dri> [ˡgʊrhədrɪ] (m)
1
courage, bravery, heroism

2
feat, exploit
gwneud gwrhydri show great prowess, perform a winning deed

cyflawni gwrhydri perform exploits

Yr oedd y ddau frawd wrth eu bodd gydar gwaith o yrrur ychain i farchnadoedd Lloegr. Dychwelent adref gan ymffrostio yn y gwrhydri a fyddent wedi ei gyflawni ar eu taith.
The two brothers loved the work of driving the cattle to the markets of England. The would return home boasting of their exploits (of the prowess committed) on their journey.

ETYMOLOGY: (1) probably (gwr = man) + (hdr = strong, brave) + (-i = suffix for forming abstract nouns); (2) if not, it is gwrhydi < gworhydri (gwor- = intensifying prefix) + (hdr = strong, brave) + (-i = suffix for forming abstract nouns)

:_______________________________.

gwrial
<GUR-yal> [ˡgʊrjal] (m)
1
(obsolete) battle

2
Gwrial (obsolete) mans name (= manly bravery)
Equivalent to the Irish name Feargal, with the same Celtic origin

ETYMOLOGY: (gŵr = man) + soft mutation + (gl = strength); gwr-ghal > gwr-ial.

The element gl occurs as an element in other compound words
..1/ anial (= desert, desolate place) < British (*ande-gal-)
..2/ arial (= passion, courage) < British (ar = in front of) + (gl = strength)
..3/ dial (= to get revenge; (noun) revenge),
..4/ galanas (= hatred; massacre; destruction)
..5/ geln (= enemy)
..6/ Morial (obsolete forename) (great boldness) (mawr, mor- = big, great)

:_______________________________.

Gwrin
<GUU-rin> [ˡguˑrɪn] (m)
1
mans name
2
SH7803 locality and parish in the county of Pows, near Machynlleth

ETYMOLOGY: Welsh Gwrin < Gwrn < Gwrnt < Gwrghnt < British; equivalent to modern Welsh (gŵr = man) + soft mutation + (gnt = people) (from Latin gens, gent- = family; race)
:_______________________________.

gwrlod <GUR-lod> [ˡgʊrlɔd] (f)
1
(South Wales) a variant form of gweirglodd (qv) (= hay meadow)
:_______________________________.

g
wrlodd <GUR-lodh> [ˡgʊrlɔ] (f)
1
(South Wales) a variant form of gweirglodd (qv) (= hay meadow)

:_______________________________.

Y Gwrlodde
<ə gur-LOO-dhe> [ə ˡgʊrloˑɛ] (m)
1 Farm SO1631, near Pengenffordd, Brycheiniog, Pows

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=208278

ETYMOLOGY: gwrlodd, gwrlodde, a southern form of gweirglodd, gweirgloddau (= hay-meadow, hay-meadows).

See gweirglodd

:_______________________________.

gŵr neu was
<guur-nei-WAAS> [ˡguːr nəɪ wɑːs] (m)
PLURAL: gwrnagweision
<GWIIR-na-GWEI-shon> [ˡgwiːr na ˡgwəiʃɔn] masculine

1
gŵr neu was (Welsh Laws) man who is elegible to be a compurgator (testifier of a persons innocence - from an old court procedure where an accused person is acquitted if enough people can be found who will swear to his innocence); man of distinction

2
(South-east Wales) gẃrnewas , gwrnews man, youth

PLURAL: gwrnegwishon o gwrnegwishwn men, menfolk as a group distinct from women, womenfolk (Geiriadur Prifysgol Cymru / Dictionary of the University of Wales: in Cwm Ogwr the word is pronounced gwrnaws)

ETYMOLOGY: man or lad (gŵr = man) + (neu = or) + soft mutation + (gwas = lad)

:_______________________________.

gwrogi
<gu-ROO-gi> [ˡgʊroˑgɪ] (verb)
1 gwrogi i rwun pay homage to

ETYMOLOGY: gwrogi < gwriogi (gwriog = pertaining to a man) + (-i suffix for forming verbs)

:_______________________________.

gwrolwaith
<GWROL-waith> [ˡgwrolwaɪθ] (m)
PLURAL: gwrolweithiau
<gwrol-WEITH-yai, -ye> [gwrolˡwƏɪθjaɪ, -ɛ]
1 brave deed
wedi iddo gyflawni ei wrolwaith after doing his brave deed

ETYMOLOGY: (gwrol = valient, brave) + soft mutation + (gwaith = work)

:_______________________________.

gŵr priod, gwr priod
<guur PRII-od, gwiir PRII-od> [guːr ˡpriˑɔd, gwiːr ˡpriˑɔd] (m)
1 married man

:_______________________________.

gwrtharwr
<gurth-AA-rur> [gʊrθˡɑˑrʊr] (m)
PLURAL: gwrtharwr
<gurth-ar-wir> [gʊrθˡarwɪr]
1 anti-hero

ETYMOLOGY: (gwrth- prefix = contra, anti) + (arwr = hero)

:_______________________________.

gwrtharwrol
<gurth-a-RUU-rol> [gʊrθarˡuˑrɔl]adjective
1 unheroic

ETYMOLOGY: (gwrth- prefix = contra, anti) + (arwrol = heroic)

:_______________________________.

gwrthbleidiol
<gurth-BLEID-yol> [gʊrθˡbləɪdjɔl]adj)
1 opposition
grŵp gwrthbleidiol mwyaf largest opposition group
Cadeirir y pwyllgorau hyn gan Aelodau Gwrthbleidiol These committees will be chaired by opposition members

ETYMOLOGY: (gwrthbleid- < gwrthblaid = partit de lopposici) + (-iol, suffix for forming adjectives)

:_______________________________.

gwrthbrofadw
<gurth-bro-va-dui> [gʊrθbrɔvˡɑˑdʊɪ] adjective
1
refutable

ETYMOLOGY: (gwrthbrof-, a stem of the verb gwrthbrofi = refute) + (-adw, suffix for forming adjectives, = possible)

:_______________________________.

gwrthbrofi
<gurth-BROO-vi> [gʊrθˡbroˑvɪ] verb
1
(verb with an object) disprove, refute
scorch a rumour??

ETYMOLOGY: (gwrth, prefix = against) + soft mutation + (profi = to prove)

:_______________________________.

gwrthdal
<GURTH-dal> [ˡgʊrθdal] (m)
PLURAL: gwrthdaliadau
<gurth-dal-YAA-dai, -e> [gʊrθdalˡjɑˑdaɪ, -ɛ]
1 counter-payment
galwad wrthdal
(f) galwadau gwrthdal (American: collect call) (Englandic: reversed-charge call)

ETYMOLOGY: (gwrth = counter-, against) + soft mutation + (tl = payment)

:_______________________________.

gwrthdaro
<gurth-DAA-ro> [gʊrθˡdɑˑrɔ] verb
1
ar lwbr gwrthdaro on a collison course (on(a) path (of) colliding)

2
gwrthdaro collide, hit each other

3
gwrthdaro (rhwbeth) collide with (something), hit (something)

4
(colours) clash (as a noun)
5
(rivals, combatants) clash
gwrthdaro rhwng aelodau teulu cyfoethog a clash between the members of a rich family

6
conflict gwrthdaro rhyngwladol international conflict

7
gwrthdrawiad
(m) gwrthdrawiadau collision, clash, etc

ETYMOLOGY: (gwrth, prefix = against) + soft mutation + (taro = hit, strike)

:_______________________________.

gwrthddalen
<gurth-DHAA-len> [gʊrθˡɑˑlɛn] (f)
PLURAL: gwrthddalennau
<gurth-dha-LE-nai, -e> [gʊrθaˡlɛnaɪ, -ɛ]
1 counterfoil = the part of a check kept as a record of a payment
yr wrthddalen the counterfoil

ETYMOLOGY: (gwrth = counter-, against) + soft mutation + (dalen = leaf, sheet, page)

:_______________________________.

gwrth-derfysg
<gurth-DER-visk> [gʊrθˡdɛrvɪsk] (m)
1 gwn gwrth-derfysg riot gun
dryll gwrth-derfysg riot gun

ETYMOLOGY: gwrth- = anti-, contra-, against ) + soft mutation + ( terfysg = riot)

:_______________________________.

gwrthdrawiad
<gurth-DRAU-yad> [gʊrθˡdraʊjad] (m)
PLURAL: gwrthdrawiadau
<gurth-drau-YAA-dai, -e> [gʊrθdraʊˡjɑˑdaɪ, -ɛ]
1
crash, collision
gwrthdrawiad penben head-on collision (collision head (and) head)
mnd i wrthdrawiad collide with (go to collision with)

2
confrontation = state of conflict between adverseries

3
clash = disagreement

4
conflict = situation involving two or more parties, one of which attmpts to gain dominance
Penywaun. Y mae yr addoldy hwn yn mhlwyf Llanfihangel Llantarnam, tua haner y ffordd or Casnewdd i Bontypool... Mae yr eglws hon, fel pob un or eglwsi ar gyffiniau y Cymry ar Saeson, wedi dyoddef mesur mawr o anfantais oddiwrth felldith Babel cymysgedd ieithoedd, ers mw na deng mlynedd ar hugain. Mae y gwasanaeth yn awr yn cael ei ddwn yn mlaen agos, os nad yn gyfan gwbl, yn yr iaith Saesonaeg. Ni fu eglws Penywaun ar unrhw gyfnod oi hanes yn lluosog iawn. Os bu rhif yr aelodau ar rai adegau yn gant, ni buont un amser uwchlaw hyn; ac wedi cychwyniad yr achos yn Elim, a ffurfiad eglws Annibynol yng Nghwmbran, cyfyngwd yn fawr ar derfynau yr achos yn Mhenywaun. Etto, gan fod poblogaeth yr ardal wedi lluosogi yn ddirfawr yn y pum mlynedd ar hugain diweddaf, au bod yn debg o luosogi yn fawr etto mewn blynyddau dyfydol, mae yma ddigon o faes i bob un or tri achos; ac y mae y rhwstr a barai gwrthdrawiad y ddw iaith agos wedi llwr ddiflanu, trw fod yr iaith Saesonaeg bellach wedi mnd yn unig iaith yr ardal (Rees, T & Thomas, J, 1873, Hanes Eglwysi Annibynol Cymru History of the Independent Churches of Wales)

Pen-y-waun. This church is in the parish of Llanfihangel Llantarnam, halfway between Casnewdd (Newport) and Pont-y-pŵl... This church, as every one of the churches on the boundaries of the Welsh and the English, has suffered a great measure of disadvantage from the curse of Babel a mixture of languages, for more than thirty years. The service is now carried on almost wholly if not completely in the English language. The church of Pen-y-waun has never been very numerous at any time in its history. If the number of members on some occasions was one hundred, they were never at any time above that; and after the commencement of the cause in Elim, and the setting up of an Independent church in Cwm-brn, the boundaries of the cause in Pen-y-waun were greatly constrained. On the other hand, since the population of the area has increased enormously in the last twenty-five years, and is likely to increase greatly again in future years, there is enough scope for each one of the three causes; and the hurdle which the clash of the two languages caused has almost disappeared completely, since the English language has now become the only language of the area.
Rees, T & Thomas, J, 1873, Hanes Eglwysi Annibynol Cymru / History of the Independent Churches of Wales)

ETYMOLOGY: (gwrth, prefix = against) + soft mutation + ( trawiad = impact)

:_______________________________.

gwrthdynnu
<gurth--ni> [gʊrθˡdənɪ] verb
1 gwrthdynnu sylw distract attention
gwrthdynnuch sylw distract your attention
gwrthdynnu sylw oddiwrth rywbeth distract attention from something

2 (verb with an object) (Physics) repel
tynnu a gwrthdynnu attract and repel

3 (verb without an object) retract

4 (verb without an object) draw back

ETYMOLOGY: (gwrth- = contra, against ) + soft mutation + ( tynnu = pull)

:_______________________________.

gwrtheb
<GUR-theb> [ˡgʊrθɛb] masculine and (f)
1
obsolete answer
y gwrtheb / yr wrtheb the answer

2
contradiction, paradox
Y mae rhw wrtheb ryfedd yn agwedd y bobl hn...
Theres a certain odd contradiction in the attitude of these people

ETYMOLOGY: (gwrth prefix = against) + (heb-, verb = to say)

:_______________________________.

gwrthebu
<gur-THEE-bi> [gʊrˡθeˑbɪ] verb
1
obsolete answer

2
obsolete contradict

ETYMOLOGY: (gwrtheb = answer) + (-u, suffix for forming verbs) ; there is an equivalent in Cornish gorthebi (= to answer)

:_______________________________.

gwrthfrawychiaeth
<gurth-vrau-əKH-yaith -yeth> [gʊrθvraʊˡəxjaɪθ, gʊrθvraʊˡəxjɛθ] (m)
1 antiterrorism

ETYMOLOGY: ( gwrth, prefix = against ) + soft mutation + ( brawychiaeth = terrorism)

:_______________________________.

gwrthgyferbyniad <gurth-gə-ver-BəN-yad> [ˡgʊrθgəvɛrbənjad] (m)
PLURAL: gwrthgyferbyniadau
<gurth-gəv-er-bən-YAA-de> [gʊrθgəvɛrbənˡjɑˑdaɪ, -ɛ]
1 contrast

ETYMOLOGY: ( gwrth, prefix = against, counter- ) + soft mutation + (cyferbyniad = contrast, comparaci)

:_______________________________.

gwrthgyferbyniol
<gurth-gəv-er-BəN-yol> [gʊrθgəvɛrˡbənjɔl]adjective
1
contrasted, contrasting; showing up the difference between

2
diametrically opposite
mynd i gyfeiriad gwrthgyferbyniol i go in the opposite direction to

3 Abbreviation (in a dictionary entry): gthg. = gwrthgyferbyniol contrasting, standing in contrast

ETYMOLOGY: (gwrth- = against; counter-) + soft mutation + (cyferbyniol = opposite, contrary)

:_______________________________.

gwrthgyferbynnu (verb)
1
contrast, counterpose, compare
2 Abbreviation (in a dictionary entry): gthg. = gwrthgyferbynier compare it with..., contrast it with

ETYMOLOGY: (gwrth- = against; counter-) + soft mutation + (cyferbynnu = to contrast, to compare)

:_______________________________.


gwrthgyferbynnu
<gurth-gə-ver--ni> [gʊrθgəvɛrˡbənɪ]

:_______________________________.

gwrthod
<GUR-thod> [ˡgʊrθɔd] (verb)
1 to refuse
2
gwrthod arddel (rhwun / rhwbeth) disown, repudiate

:_______________________________.

gwrthodiad, gwrthodiadau
<gur-THOD-yad, gur-thod-YAA-dai -de> [gʊrˡθɔdjad, gʊrθɔdˡjɑˑdaɪ, -ɛ] (m)
1 refusal
gwrthodiad ar ei ben flat refusal (a refusal on its head)

:_______________________________.

gwrthsafiad
<gurth-SAV-yad> [gʊrθˡsavjad] (m)
1 resistance
gwrthsafiad goddefol passive resistance
gwrthsafiad di-drais passive resistance

:_______________________________.

gwrthsefll
<gurth-SEE-vilh> [gʊrθˡseˑvɪɬ] (verb)
1
(verb with an object) withstand = resist, oppose with determination, stand up to

:_______________________________.

gwrthstaen
<GURTH-stain> [ˡgʊrθstaɪn] adjective
1
stain resistant
dur gwrthstaen stainless steel

ETYMOLOGY: (gwrth- = against) + (staen = stain)

:_______________________________.

gwrthwneb
<gurth-UI-neb> [gʊrθˡʊɪnɛb]
(m)
1 opposite
2
ir gwrthwneb far from it, quite the contrary

:_______________________________.

gwrthwynebiad
<gurth-ui-NEB-yad> [gʊrθʊɪˡnɛbjad] (m)
1 oppostion
cwrdd gwrthwynebiad run up against opposition (meet opposition)


:_______________________________.

gwrthwnebdd, gwrthwnebwr
<gurth-wi-NEE-bidh, gurth-wi-NEB-wir> [gʊrθwɪˡneˑbɪ, gʊrθwɪˡnɛbwɪr] (m)
1 opponent
2
ni + arbed dim (ar wrthwynebdd) not pull your punches (with an opponent) (not + save anything on an opponent)

:_______________________________.

gwrch GWRIIKH (m)
PLURAL: gwrychoeddGWRƏKH-oidh (North Wales)
1 hedge

llwd y gwrch hedge accentor, hedge sparrow (brown (bird) (of) the hedge)
plygu gwrch build a hedge (fold a hedge)
clawdd gwrch
hedgebank (bank (of) hedge)

Gwrchbedw (Gwrch Bedw) farm name
y gwrch bedw the birch hedge, unless it is gwrch y bedw (the) hedge (by) the birch trees,

http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ1048 map

2 bristles

3 hackles = hairs on a dogs neck

4 gwrch root of the verb gwrychu (= to bristle), used as a past particple
ar wrch
1 (person) in a bad mood 2 (hair) dishevelled

5 coetrch (South ales) quickset hedge
coetrch < *coed-ghrch / *coed-ghrch (coed = wood) + soft mutation + (gwrch = hedge)

:_______________________________.

Ə gwrychu
GWRƏKH-i (verb)
1 (hair of a dog) bristle, bristle up = stand

:_______________________________.


gwrd
<GU-rid> [ˡgʊrɪd] m
PLURAL: gwrhydau
<gur-HƏ-dai, -e> [gʊrˡhədaɪ, -ɛ]
1
fathom

Yr Actau 27:28 Ac wedi iddynt blymio, hwy ai cawsant yn ugain gwryd: ac wedi myned ychydig pellach, a phlymio drachefn, hwy ai cawsant yn bymtheg gwryd.
Acts of the Apostles 27:28 And sounded, and found it twenty fathoms: and when they had gone a little further, they sounded again, and found it fifteen fathoms.

2 Found in place names

..a/ Nant Gwrd SO2206 nant y gwrd (the) stream (of) the fathom. Possibly refers to a deep stream

Y Gwrd SO2206 Farm north-west of Cymtyleri

http://www.geograph.org.uk/photo/680094 Y Gwrd.

Formerly this was Y Gwrd Mawr (greater Gwrd), and nearby was Y Gwrd Bach (lesser Gwrd)

Twn Gwrd SO2207 twn y Gwrd (the) hill (at) Gwrd (farm)

http://www.geograph.org.uk/photo/508500 map

The Ordnance Survey map spells the farm as Gwrhd (with an h), and the hill as Twn Gwrd.

....................................................

..b/ SN7308 Y Gwrd. A farm near Cwmllynfell (Gwrhd)

http://www.geograph.org.uk/photo/326080

SN7208 Cefn Gwrd (county of Castell-nedd ac Aberafan) (Cefn Gwrhd)

cefn y Gwrd (the) ridge (by) Y Gwrd (farm)

http://www.geograph.org.uk/photo/805911 Cefn Gwrd

....................................................

..c/ Y Gwrd Farm south of Pentre (Pows) (Gwrhd)

http://www.geograph.org.uk/photo/647380 Y Gwrd

....................................................

..d/ Y Gwrd-mawr Farm near Treleddd-fawr (county of Penfro)

http://www.geograph.org.uk/photo/502587 map

....................................................

ETYMOLOGY: man length (gwr- < gŵr = man) + (-hd = length) > gwrhd > gwrd (loss of the h is usual when it is at the head of the final syllable after a consonant. See h)

NOTE: Although gwrd is a more correct spelling, gwrhd is accepted as a variant spelling

:_______________________________.

Gwrygon  DIN-lhe GuRƏ-gon> [ˡdɪnɬɛ ˡgwrəgɔn]
1
modern Welsh form of the name *vrikon-, the basis of the Latin name Uriconium forWroxeter. (or Viroconium Cornoviorum)

Dinlle Gwrygon DIN-lhe GuRƏ-gon> [ˡdɪnɬɛ ˡgwrəgɔn] The Iron Age hillfort on The Wrekin, Shropshire. This may have been the tribal capital of the Cornovii; the Romans built the nearby town to which they gave the same name as the former hillfort.

Caerwrygon, Wroxeter kair GuRƏ-gon> [kaɪrˡgwrəgɔn]

(Called Cair Guricon circa 800 AD)


(delwedd 7413)


ETYMOLOGY: Gwyrygon, from a British (personal?) name *vrikon-. 

NOTE: Dinlle Gwrygon is the name given for The Wrekin in The Welsh Academy English-Welsh Dictionary.

:_______________________________.

gwst
<GUST> [gʊst] (m)
PLURAL: gystion
<GəST-yon> [ˡgəstjɔn]
1 pain

2 in the names of many illnesses or complaints:

cymalwst gout = inflamation of the big toe from uric acid deposited in the joint (joint pain cymal = joint, articulation)

ergydwst concussion (impact pain, ergd = blow, impact)

3 Hywst
<Hə-ust> [ˡhəʊst] (obsolete) mans name (hy- = intensifying prefix) + soft mutation + ( gwst = heat, burn; pain)

ETYMOLOGY: Welsh < British *gust (= disappear, die) < Celtic
From the same Celtic root: Irish guais (= danger)

:_______________________________.

gwta
<GU-ta> [ˡgʊta] adjective
1
Soft mutated form (c > g) of cwta = short; bob-tailed; without a tail (a) Groesgwta / Groes Gwta house name the short cross (b) hwch ddu gwta (sow + black + tail-less) a black sow with no tail supposed to chase people in the dark on Nos Galan Gaeaf (Halloween) (in the above names there is soft mutation of the first consonant of an adjective which follows a (f)) (c) Clipiodd ei fwstas yn gwta He cut his moustache short

NOTE: (1) cwta also has a feminine form cota; after a (f) both gwta and gota occur (ir gota = a tailless hen); (2) besides y gwta (= hare) there is also y gota (= hare)

:_______________________________.

gwter
<GU-ter> [ˡgʊtɛr]
1 soft-mutated form of cwter (f) (= stream, ditch, gutter)

:_______________________________.

Y Gwter-fawr
<ə GUter-VAUR> ə gʊtɛr ˡvaʊr]
1 former name (1800s; then usually spelt Gwter Fawr) of the village of Brnaman SN7114 (county of Caerfyrddin)
Pwll y Gwter a former coal mine here, opened in 1855 ((the) pit (of) the gutter)

In Wild Wales by George Borrow (1862) the author, an Englishman of Cornish origin, recounts his trip eight years earlier in 1854. He had stopped by the a fulling mill on the Lleidiach stream and struck up a conversation in Welsh with a decent looking man engaged in sawing a piece of wood by the roadside.

The man mistakes him for a Northern Welshman, which Borrow does not contradict. At the close of the conversation the man asks:

Welshman: Where are you going tonight?

Borrow: To Gutter Vawr

Welshman: Well, then, you had better not loiter, Gutter Vawr is a long way off over the mountain. It will be dark, I am afraid, long before you get to Gutter Vawr. Good evening David! I am glad to have seen you, for I have long wished to see a man from the north country. Good evening! you will find plenty of good ale at Gutter Vawr.

ETYMOLOGY: (the big gutter) (y definite article) + soft mutation + (cwter = gutter) + soft mutation + (mawr = big)

:_______________________________.

gwthiad
<GUTH-yad> [ˡgʊθjad] (m)
PLURAL: gwthiadau <guth-YAA-dai -de> [gʊθˡjɑˑdaɪ, -ɛ]
1 push, push, thrust
rhoi gwthiad i (rwbeth) give (something) a push / a shove

ETYMOLOGY: (gwth-, stem of gwthio = to push) + (-i-ad noun-forming suffix)

:_______________________________.

gwthio
<GUTH-yo> [ˡgʊθjɔ] (verb)
1
to push

2
gwthio (ymosodiad) yn ei l repel (an attack)

3
gwthio eich pig i mewn (i rwbeth) stick your nose into something (push your nose...)

:_______________________________.

Gw
<GUI> [ˡgʊɪ] (f)
1 river name (English name: Wye)

:_______________________________.

gw
<GUI> [gʊɪ] (m)

1
water, fluid (an invented word, not in general use)

2 river
It was used in the form -w as a river-name suffix
around 1800-1900.

The great number of river names ending in -w (Conw, Mynw, Elw, Ebw, etc) and the existence of a river with the name Gw led to the belief of a primitive word gw meaning water. Many river names were corrected in the last century, and the supposed suffix was restored to names which had supposedly lost it.

Nowadays these invented forms have largely disappeared, though traces remain in minor place names (house names and street names)

..a/ Aman (river in the county of Caerfyrddin, south-west Wales) > Amanw
Parc Amanwy, Rhydaman (is this from the name of a local poet who took the name of the river as a pseudonym?)

..b/ Ewenni (SS9177) (river in the county of Bro Morgannwg, south-east Wales) > Ewynw

..c/ Gorci / Orci > Orchw (stream in the county of Rhondda Cynon Taf, south-east Wales)
There is a street called Heol Orchw in Treorci (county of Rhondda Cynon Taf)


..d/ Llyfni (county of Gwynedd, north-west Wales) SH4852 > Llyfnwy. There is a street in Tal-y-sarn called Maesllyfnw Maes Llyfnwy ((the) field (on the bank of the river) Llyfni)

..e/ Llynfi (SS 8983) (river in the county of Pen-y-bont ar Ogwr, south-east Wales) (historically Llynfi) > Llyfnwy

..f/ Mersi > Mersw (River Mersey, name of the river on the estuary of which Liverpool, England is situated)

..g/ Ogwr > Ogw (river in the county of Pen-y-bont ar Ogwr, south-east Wales)

There is a street called Heol Ogw (Ogw Street) in Nant-y-moel (county of Pen-y-bont ar Ogwr)(delwedd 7452)

Possible too we can include the river name Tow, in Welsh Tywi. The form with o is possibly a local form in Welsh > Towi. (The spelling Tow may be older than the 1800s).

South-west of Llanymddyfri (Llandovery) there is a house SN7432 called Glan-Tow (properly Glantywi, and if the o form is a genuine Welsh form, Glantowi as a spelling of localised pronunciation)

http://www.geograph.org.uk/photo/520948 Glantywi, Glan-Tow

One famous example of w is the Welsh name for the river Chubut in Patagonia - Camw (cam = crooked, winding) + (-w = water, river)

2 bachw bay
Not in general use. First instance in 1852. Created from (bach = bend) + soft mutation + (gw, a word supposedly meaning water )

:_______________________________.

gwach, gwachod
<GUI-akh, gui-AA-khod> [ˡgʊɪax, gʊɪɑˑxɔd] (f)
1 grebe (waterbird)
yr wach the grebe

:_______________________________.

gwach gorniog
<gui-akh GORN-yog> [ˡgʊɪax gornjɔg] (f)
PLURAL: gwachog corniog
<gui-AA-khod-KORN-yog> [ˡgʊɪɑˑxod kornjɔg]
1 (Podiceps auritus) Slavonian Grebe (USA: horned grebe)

ETYMOLOGY: (horned grebe) (gwach = grebe) + (corniog = horned)

:_______________________________.


gwbedog, gwbedogion
<gwə-BEE-dog, gwə-be-DOG-yon> [ˡgwəbeˑdog, gwəbɛdɔgjɔn] (m)
1 (bird) flycatcher

ETYMOLOGY: (gwbed = flies) + (-og adjectival suffix) > gwbedog (= connected in some way to flies)

Probably from a form such as *adern gwybedog (bird of-flies)> gwybedog

:_______________________________.


gwbedn, gwbed
<gwə-BEE-din, GWə-bed> [gwəˡbeˑdɪn, ˡgwəbɛd] (m)

1 gnat

2 fly

gwybedn y tŷ / gwybedn tŷ house fly

NOTE: south-east gwybed > gwibed > gwideb / gwitab

:_______________________________.

gwbod
[ˡgʊɪbɔd / ˡgʊbɔd] (verb)
1 to know
NOTE:
Root: gw-, gwdd- (01) Present Indicative: 1 gwn, gwddom; 2 gwddost, gwddoch, 3 gwr, gwddant Impersonal: gwbydds (02) Future: 1 gwbyddaf, gwbyddwn; 2 gwbyddi, gwbyddwch, 3 gwbdd, gwbyddant Impersonal: gwbyddir
Colloquially, the periphrastic form is used
..1 byddaf yn gwbod, bywddwn... 2 byddi..., byddwch... 3 bdd..., byddant... (03) Imperfect Indicative: 1 gwddwn, gwddem; 2 gwddit, gwddech; 3 gwddai, gwddent; Impersonal: gwddid (04) Past Indicative: 1 gwbm, gwbuom; 2 gwbuost, gwbuoch; 3 gwbu, gwbuont / gwbuant; Impersonal: gwbuwd (05) Pluperfect Indicative: 1 gwbuaswn, gwbuasem; 2 gwbuasit, gwbuasech; 3 gwbuasai, gwbuasent; Impersonal: gwbuesid (06) Present Subjunctive:
..1 gwpwf, gwpom; 2 gwpch, gwpoch, 3 gwpo, gwpont Impersonal: gwper
or alternatively
gwbyddwf, gwbyddom; 2 gwbyddch, gwbyddoch, 3 gwbyddo, gwbyddont Impersonal: gwbydder (07) Imperfect Subjunctive
..1 gwpwn, gwpem; 2 gwpit, gwpech, 3 gwpai, gwpent Impersonal: gwpid
or alternatively
gwbydden, gwbyddem; 2 gwbyddit, gwbyddech, 3 gwbyddai, gwbyddent Impersonal: gwbyddid (08) Imperative: 1 -, gwbyddwn; 1 gwbdd, gwbyddwch; 3 gwped / gwbydded; gwpent / gwbyddent; Impersonal: 1 -, gwbydder

2
Fynnwn i ddim i neb wybod amdano
I wouldnt want anybody to find out about it

3
gwbod yn sicr bod...
know for a fact that...
mi wn yn sicr ei bod e wedi siarad hi I know for a fact that he spoke to her

4
Bron na wn i beth iw wneud
I hardly know what to do

5
gwbod ei hd ai led have somebody sized up (know his length and his width)

6
Rw i eto heb wbod pam
I still dont know why (I am still without knowing why)

7
rhoi gwbod (am rwbeth) i intimate (something) to, inform... of (something)

8
gwbyddwch fod... (imperatiu) know that, understand that

9 gwbotgar curious = keen to know
gwybotgar < gwybd-gar (gwybod = to know ) + (-gar suffix for forming adjectives, meaning fond of, cf caru = to love)

10 gwyddost ti you know
wyddost ti you know
Reduced to wsti, sti

11 a wyddost ti do you know?
sti be < a wyddost ti beth do you know what? (question to highlight information in the following sentence)

12 mae y cwbl yno sydd eisiau ei wybod everything you need to know is there

ETYMOLOGY: gwbod < *gwfod < *gwddfod (gwdd- element now obsolete = to see,to discover) + soft mutation + (bod = be, being)

From the same British root: Cornish godhvoz (= to know), Breton gouzout, gout (= to know)
gwdd is related to

..a/ Irish fios (= knowledge)

..b/ Sanskrit veda (= knowledge), (veda = I know)

..c/ Latin vid-re (= to see)

..d/ Greek id-n < fid-n

..e/ (Germanic languages) Old English witan (= to know); modern English wit (ability to use humorous ingenious language), wits (= mental ability); German wissen (= to know), Norwegian vite (= to know),

:_______________________________.

gwbodaeth
<gui-BOO-daith -eth> [gʊɪˡboˑdaɪθ -ɛθ] (m)
1
knowledge

2
gwbodaeth o (rwbeth) knowledge of (something)
Mae ei gwbodaeth o Gatalaneg o fudd mawr iddi
Her knowledge of Catalan is a great advantage for her


:_______________________________.

gwbotgar
<gui-BOT-gar> [gʊɪˡbɔtgar] adjective
1 gwbotgar curious = keen to know

ETYMOLOGY: gwybotgar < gwybd-gar (gwybod = to know ) + (-gar suffix for forming adjectives, meaning fond of, cf caru = to love)

:_______________________________.

gwbdd
<GUI-bidh> [ˡgʊɪbɪ] verb
1
know...! (second person singular imperative of gwbod= to know)

Daniel 6:15 Yna y gwŷr hynny a ddaethant ynghyd at y brenin, ac a ddywedasant wrth y brenin, Gwybydd, frenin, mai cyfraith y Mediaid ar Persiaid yw, na newidier un gorchymyn na deddf a osodo y brenin.
Daniel 6:15 Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed.

:_______________________________.

gwbyddwch
<gui--dhukh> [gʊɪˡbəʊx] (verb)
1
gwbyddwch fod... (imperatiu) (second person PLURAL:) know that, understand that (gwbod = to know)

:_______________________________.


gwch
<GWIIKH> [gwiːx] (adjective)
1 splendid
syniad gwch splendid idea, brainwave (USA: brainstorm)

:_______________________________.

gwychfawr
<GWəKH-vaur> [ˡgwəxvaʊr] adjective
1 splendid
adeiladau gwychfawr splendid buildings

ETYMOLOGY: (gwych- penult form of gwch = splendid) + soft mutation + (mawr = gran)

:_______________________________.

gwdd (=gdd)
<GWIIDH> [gwiː] adjective PLURAL: form
1
wood, trees
See gwydden (= tree)
GWƏ-dhen [ˡgwəɛn]

:_______________________________.

gwdd (=gdd)
<GWIIDH> [gwiː] adjective
1 wild

2 (land) uncultivated, overgrown, wild

3 gwthwch (m) (obsolete) wild boar (gwdd = wild) + (hwch = pig;
modern Welsh it is a (f), meaning sow) (dd-h > th)

ETYMOLOGY: Welsh gwdd (g-wdd) < gw-wdd < British < Celtic < Indoeuropean *wei-d

Indoeuropean *wei-d is the same root which gave Celtic *widhu > Welsh gwdd (= tree)
Words corresponding to Welsh gwdd (= wild) are :
Breton gouez (= wild)
Irish: fia (= deer; wilderness)

The sense development would have been (pertaining to the forest, of the wood) > (wild)
The same sequence is seen in Latin (silva = wood) > salvticus ( = of the wood) > Old French sauvage English savage

Also Latin salvticus ( = of the wood) > Catalan salvatge (= wild)

:_______________________________.

gŵdd, gwddau <GUIDH> [ˡgʊi] <GUI-dhai, -e> [ˡgʊiaɪ, -ɛ] (m)
1 goose

:_______________________________.

Gwddel, Gwddelod
<GUI-dhel, gui-DHEE-lod> [ˡgʊɪɛl, gʊɪˡlɔd] (m)
1 Irishman

 

tri brawd o Wyddelod three Irish brothers


Cytiau Gwddelod
Irishmens huts. Remains of Bronze Age or Iron Age round dwellings in various places in West Wales.

The reference to Irishmen is from the popular imagination. Although there was extensive Irish settlement in coastal West Wales, and probably inland too, for hundreds of years, the huts were in existence many centuries before this.

The name is possibly due to some old (lost) tale which attributed them to Irish people, or some circumstance which connected them with the Irish settlers in these western areas.
..
Cytiaur Gwddelod
SH2182  The Irishmens Huts , west of Caergybi (Yns Mn), between the farms of Y Tŷ-mawr and Y Goferdd

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=344273 map

http://www.geograph.org.uk/photo/83150 Cytiaur Gwddelod
..

Cytiaur Gwddelod SH2380  The Irishmens Huts , at Porth Dafarch (Yns Mn)

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=342471 map

http://www.geograph.org.uk/photo/895457 Cytiaur Gwddelod
..

Cytiaur Gwddelod SH2280  The Irishmens Huts , north-east of Penrhosfeilw (Yns Mn),

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=342472 map
..

Cytiaur Gwddelod SH6145  The Irishmens Huts , Nantmor, Gwnedd

http://www.geograph.org.uk/photo/369601
..

:_______________________________.

Gwddeleg
<GUI-dhel, gui-DHEE-leg> [gʊɪˡlɛg] ((f), adjective)
1 Irish (language)

:_______________________________.

Gwddeles, Gwddelesau
<gui-DHEE-les, gui-dhe-LE-se> [gʊɪˡlɛs, gʊɪɛˡlɛsaɪ, gʊɪɛˡlɛsaɪ, -ɛ]

1
(f) Irishwoman
y Wddeles the Irishwoman

:_______________________________.

Gwddelig
<gui-DHEE-lig> [gʊɪˡlɪg] (adjective)
1 Irish (people, country; not language)

:_______________________________.

gwydden
GWƏ-dhen [ˡgwəɛn] (f)
PLURAL: gwŷdd
gwiidh [gwiː]
1 obsolete tree, shrub; occurs as a final element in the names of some trees

y wydden the tree

Genesis 21:14 Yna y cododd Abrham y fore, ac a gymerodd fara, a chostrel o ddwfr, ac ai rhoddes at Agar, gan osod ar ei hysgwdd hi hynn, ar bachgen hefd, ac efe ai gollyngodd hi ymaith; a hi a aeth, ac a grwdrodd yn anialwch Beerseba.
(21:15) A darfur dwfr yn y gostel; a hi a fwriodd y bachgen dan un or gwdd
Genesis 21:14
And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba. (21:15) And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs

In Archaeologia Britannica (1707) Edward Lhud notes: gwydd, trees... This is still used in Caernarvonshire and Meiryonydd

2
county of Dinbch hedge

3
obsolete timber, wood (material)
gwyddbwll (qv) = chess (but originally a different board game) (wood-sense)

4
gwŷdd (qv) = weavers loom (originally = wooden frame)

5
North Wales gwŷdd (qv) = plough (originally = wooden frame)

6
-wydden, -wdd in some compounds, especially in names of trees or shrubs

cadwydd kad-widh brambles, bramble brake, place full of brambles (cad = intensifying prefix; this prefix is derived from cad = battle) + soft mutation + (gwydd = trees, bushes); Welsh < British. From the same British root: Cornish kazwedh, as in the Cornish place name Porthkazwedh, English Cadgwith)

..1/ derwdd oak trees

..2/ ffawydden beech tree, ffawdd beech trees

..3/ mafonwdd raspberry canes

..4/ marchgastanwydden horse chestnut tree, marchgastanwdd horse chestnut trees (marchgastan = horse chestnut) + soft mutation + (gwydden = tree)

..5/ myrtwydden myrtle tree, myrtwdd myrtle trees

..6/ pinwydden pine tree, pinwdd pine trees

..7/ scamorwydden
si-ka-mor- -dhen [ˌsɪkamɔrˡwəɛn] sycamore tree sycamorwdd si-ka- MOR -widh [ˌsɪkaˡmɔrwɪ] sycamore trees

ETYMOLOGY: Welsh < British < Celtic *widhu

Cf English wood < Old English wudu< widu, from the same Indo-European root:

From the same British root: Cornish gwedhenn, gwedh (= tree), Breton gwezenn (= tree)

In the Hibernian Celtic languages: Irish fiodh (= wood, i.e. the material)
Scottish fiodh (= wood, i.e. the material)

:_______________________________.

gwddfa
<GUIDH-va> [ˡgʊiva] (m)
1 (place names) tumulus, mound, hillock

Yr Wddfa
[ər ˡʊiva] name of the highest mountain in Wales (English name: Snowdon)

Trewddfa
[trɛˡʊiva] place in Abertawe / Swansea
either:
trer wddfa
(the) trv / farmstead (by) the burial mound (tref = trv) + (definite article yr) + soft mutation + (gwddfa = burial mound)

or:
trer Wddfa (the) trv / farmstead (by) (the place called) Yr Wddfa (the burial mound) (tref = trv) + (Yr Wddfa = the burial mound)
Yr Wddfa (definite article yr) + soft mutation + (gwddfa = burial mound)

or:

tre Wddfa (the) trv / farmstead (by) (the place called) Gwddfa ([the] burial mound) (tref = trv) + soft mutation + (Gwddfa = burial mound)

:_______________________________.

Gwddgrug
<GUIDH-grig> [ˡguigrɪg]
1 locality in the county of Caerfyrddin (Dyfed) (SN4635)

ETYMOLOGY: tumulus, mound, tomb See the previous entry

:_______________________________.

gwddgrug
<GUIDH-grig> [ˡgʊigrɪg] (m)
1 (place names) tumulus, mound, hillock

Occurs in some place names:

..a/ Cefnwrgrug SN8196 by Aberhosan (district of Maldwn, county of Pows) < cefn yr wddgrug (the) hill (of) the tumulus

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=266813 map, Cefnwrgrug

..b/ Gwddgrug (SN4635) at Llanfihangel ar Arth (county of Caerfyrddin)

http://www.geograph.org.uk/photo/1176201 Gwddgrug

..c/ Y Wddgrug (=Y ddgrug) at Madrun SH6673, near Abergwyngregn (county of Gwnedd)

http://www.geograph.org.uk/photo/151498 Madrun, map

..d/ Y Wddgrug (=Y ddgrug) at Ffordun SJ2200 (district of Maldwn, county of Pows)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ2200 Ffordun. Map.

..e/ Yr Wddgrug SJ2363 town in the county of Y Fflint (English name: Mold)

http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ2363 Yr Wddgrug. Map.

..............................................................(delwedd 7429)

ETYMOLOGY: gwdd, a form of gwedd (= form, aspect, shape; face; ?tomb) + soft mutation + ( crug = tumulus, hillock)

NOTE: In some places
[ˡgwɪgrɪg] , with the diphthong [ui] reinterpreted as semiconsonant w + [ɪ]

:_______________________________.

gwddoniadur
<gwi-dhon-YAA-dir> [gwɪɔnˡjɑˑdɪr] (m)
PLURAL: gwddoniaduron
<gwi-dhon-ya-DII-ron> [ˡgwɪɔnjadiˑrɔn]
1 encyclopaedia

2
bod yn wddoniadur ar ddw droed be a walking encyclopaedia (be an encyclopedia on two feet)

ETYMOLOGY: word coined in 1852 (gwddon = scholar) + (-i-adur, suffix indicating a tool or book)

:_______________________________.

gwddoniaeth
<gui-DHON-yaith -yeth> [gʊɪˡɔnjaɪθ, gʊɪˡɔnjɛθ] (f)
1 science

:_______________________________.

gwddonol
<gui-DHOO-nol> [gʊɪˡoˑnɔl] (adjective)
1 scientific
2
ffug-wddonol pseudo-scientific

:_______________________________.

gwddor, gwddorau <GUI-dhor, gui-DHOO-re> [ˡgʊɪɔr, gʊɪoˑraɪ, gʊɪoˑraɪ, -ɛ] (f)
1
alphabet; science
y wyddor the science

2 Gwddor T Domestic Science

ETYMOLOGY: The Welsh word gwddor is from Latin abecdrium (= alphabet)

Latin abeced
ārium
> British *abkēdār-
> Early Welsh *afgwyddawr
> agwyddawr (loss of the consonant f [v] )

> agwyddor (aw reduced to o in the final syllable)
> egwyddor (a becomes e)

> gwyddor (e dropped)

The word was confused with the Welsh word of Celtic origin gwdd- (= know, knowing, knowledge), and so the PLURAL: form (gwyddorau) can also mean science.

Egwddor is used in modern Welsh in the sense of principle.

:_______________________________.

gwddost
<GUI-dhost> [ˡgʊɪɔst] verb
1
(from the verb gwbod = to know) you know

Oni wddost ti mai trw wneud hynn yr aeth oi gof?
Dont you know that by doing that he went mad?

:_______________________________.

Gwdir
<GWII-dir> [ˡgwiˑdɪr] (f)
1
name of a mansion (plas) in the parish of Llanrhychwn, Gwnedd (near Llan-rwst in the valley of the river Conw). (The University of Wales list of place-name spellings recommends the historical form Gwedir, though it is seldom used if at all. Gwdir is the generally used form in Welsh. On English maps the Welsh misspelling Gwdr is often found)

2
Bro Gwdir (the) area (of) Gwdir, Gwdir Country.
There is a primary school in Llan-rwst called
Ysgol Bro Gwdir (the) school (of) Bro Gwdir

NOTE:
..a/ There is a street in Cambridge, England, named after the mansion Gwdir Street. Here it has acquired and English pronunciation
<GWAI-də> [ˡgwaɪdə], that is, rhyming with the English word cider.

b../
There is a Gwydir River in the northern part of the state of New South Wales, Australia

INCORRECT ETYMOLOGIES: (the real etymology at the foot of this entry)
There are websites which try to explain this name (and others), and they note that that a local Welsh-speaker has been consulted as if this is some authentication of an offered derivation. However, the fact that somebody speaks Welsh is no guarantee of a sensible explanation any more than asking an English-speaker to explain the meaning of London, or Litchfield, or Dover (all British in origin in fact).

There is a fascination with place names in Welsh popular culture, and popular etymology is a part of Welsh tradition (as in the tales of the Mabinogi dating from around 1100, and the wanderngs or the Twrch Trwth which are used to explain porcine place names in Wales). But it is nave to think that Welsh is a simple language and every Welsh-speaker is knowledgable enough to be able to explain every aspect of it.

The usual explanations are:

..1/ gwy tir watery land. See the entry for gw this is an invented word (early 1800s) for fluid whose meaning was later expanded to mean water in order to explain place names which contained this syllable.

If such a word were to be genuine, then one could suppose (gw = water) + soft mutation + (tir = land) > Gwdir, and at least it results in the current form of the name

But apart from this, it just does not have the pattern of a Welsh place name. Dŵr / dwfr is water in Welsh, yet there is no such name in Wales as *Dyfrdir to suggest watery land.

..2/ There was also a fascination with ancient battles which village and hamlet could resist a suggestion that an important battle took place nearby at some remote early time? Many place names have been interpreted in the light of these imaginary early battles. Gwaed (blood) is seen to be present, or imagined to be present, in some place names. Besides battles, there are sometimes other ingenious explanatons for the presence of blood in a place name.

Another explanation is that Gwdir is gwaed-dir, supposedly bloody land, but in fact meaning blood land: (gwaed = blood) + soft mutation + (tir = land).
Unfortunately for this explanation, the combination would not result in gwaed-dir but gwaetir.

For example, the prefix cd- (= together) and tir (= land) has resulted not in cd-dir but cytir (= common land; a word found in place names).

Gwaetir would be pronounced <gwei-tir> [ˡgwəɪtɪr] though again it is an unlikely combination for a place name.

..3/ The third popular explanation is that it simply means glass. This in Welsh is gwdr
<gwidr> [gwɪdr] (from British vitr-, from Latin vitr- / vitrum = glass).

Colloquially it would become disyllabic, with an echo vowel breaking up the final consonant cluster gwdr
<gwi-dir> [ˡgwɪdɪr]. Although Gwdir / gwdr would have the same pronunciation in South Wales, in the north a distinction is still maintained between and i, so it would not be the same word exactly, though close enough.

Osbert Henry Fynes-Clinton (1869-1941) notes the pronunciation of gwdr (= glass) as gwdr in his Welsh Vocabulary of the Bangor District (1913).

To explain why a house should be called simply glass, a story came about that Gwdir was the first dwelling in the district to have glazed windows.

Other valient attempts at explaining the name are also wide of the mark as one great flaw in these interpretations is that earlier forms of the name are not looked at. Other suggestions put forward are

Gwyndir white land (gwn = white) + soft mutation + (tir = land),

Gwydd-dir wild land, (gwŷdd = wild) + soft mutation + (tir = land), and

Gwyrdir sloping land, crooked land (gŵr = crooked, bent, askew, slanting) + soft mutation + (tir = land).

An interesting page on the Cambridge Online website juggles with all these suggested derivations
http://www.colc.co.uk/cambridge/gwydir/name.htm

In fact the name was satisfactorily explained many decades ago.

ETYMOLOGY: lowland. The usual form of this word is godir < gwodir (gwo- prefix = under, below, lower) + soft mutation + (tir = land).

The contrasting form is gorthir < gworthir upland, highland (gwor- prefix = on) + spirant mutation + (tir = land). (A Pocket Dictionary Welsh-English, William Richards (1861):
Gorthir, n. upper country)

Neither godir or gorthir are current Welsh words.

In the case of Gwdir, the development from *gwodir has been different

Welsh gwdir < gwedir < *gwadir < *gwodir (gwo- prefix = under, below, lower) + soft mutation + (tir = land).

..a/ The change gwo- to gwa- occurs in other words in Welsh (gwahardd = forbid, gwahodd = invite).

..b/ The change gwa- to gwe- occurs because of vowel affection - an or i in the following syllable causes a to become e, a usual feature of Welsh. In a manuscript from the year 1640 it can be seen that the form of the name at that time was Gwedir

Another example of gwo- > gwa- > gwe- is gwegil (= the nape of the neck)

..c/ The later change of e to y is unusual Gwedir > Gwydir, though not unique
The letter y in Welsh is ambiguous, and could represent the obscure vowel [ə], or a short or long i [i, ii], depending on its position within a word.
In Gwydir it must represent the obscure vowel
<gwə-dir> [ˡgwədɪr]..

Compare the colloquial form ynnill for ennill (= to win), or Myrthirtidfil for Merthtudful examples of the chane e > y in a tonic syllable

..d/ The change of Gwydir
<gwə-dir> [ˡgwədɪr]. > Gwdr <gwi-dir> [ˡgwiˑdɪr] shows a phenomenon in Welsh where the obscure Welsh after gw- in a tonic syllable tends to become i or
Probably the influence of common words such as gwnt, gwyntoedd
<gwint, GWƏNT-oidh> [gwɪnt, ˡgwəntɔɪ] (= wind, winds) where colloquially the PLURAL: form gwyntodd [ˡgwəntɔ] has become gwntodd [ˡgwɪntɔ], maintaining the vowel of the singular form.

..e/ Gwdir > Gwdr is either a change of the following vowel to imitate the preceding vowel ( + i) > ( + ), or the influence of gwdr (colloquial for gwdr = glass)

The same compound form as gwdir (*gwodir) is found in the modern Irish word fothair (= wooded hollow; steep slope toward a precipice; mountain pasture) < (fo = under) + spirant mutation + (tir = land), and fothair is also common in Scottish place names

NOTE: The spelling Gwdr is preferred by the Comisiwn Coedwigaeth / Forestry Commission
Coedwig Gwdr Gwdyr Forest, instead of Coedwig Gwdir

.
:_______________________________.


gwdn (gwdn)
<GWIDN, GWII-din> [ˡgwɪdn, ˡgwdɪn] (adjective)
1 tough

2
helygen wdn (helg gwdn) (Salix caprea) goat willow
See: helygen grynddail fwaf

:_______________________________.


gwdr (gwdr), gwydrau
<GWIDR, GWII-dir,GWƏ-drai e, GWI-drai, -e> [ˡgwɪdr, ˡgwdɪr, ˡgwədraɪ, -ɛ, ˡgwɪdraɪ, -ɛ] (m)
1 glass

2
chimney = chimney of a lamp, a glass tube around flame of a lamp

:_______________________________.

gwydrach
<GWƏ-drakh / GWI-drakh> [ˡgwədrax / ˡgwɪdrax] PLURAL: noun
1
small pieces of broken glass, fragments of glass, glass fragments

ETYMOLOGY: (gwydr- < gwdr = glass) + (-ach PLURAL: diminutive suffix)

:_______________________________.


gwdraid, gwdreidiau
<GWƏ-draid, GWI-dred, gwə-DREID-yai, -ye> [ˡgwədraɪd, ˡgwɪdrɛd, gwəˡdrəɪdjaɪ, -ɛ] (m)
1 glassful

ETYMOLOGY: (gwydr- < gwdr = glass) + (-aid suffix denoting capacity)

:_______________________________.

gwydrin
<GWƏ-drin> [ˡgwƏdrɪn] adjective
1 (obsolete) woad = (attribute) of woad, where woad grows

2 Yns Wdrin Glastonbury (England) apparently woad island

ETYMOLOGY: (gwdr = woad) + (-in suffix for forming adjectives)

The word gwdr is from Latin vitrum (= glass; woad (Isatis tinctora), plant with a dye for colouring glass)

The suffix -in is found after metals (heyernin of iron, ariannin of silver, eurin of gold; and in the case of vegetation, there is derwin = abundant in oaks)

English woad < Old English waad is related to Latin vitrum (= glass)

Wikipedia 2008-11-03: Isatis tinctoria. Julius Casar
tells us (in de Bello Gallico) that the Britanni used to mark their bodies with vitrum; this has often been assumed to mean that they painted or tattoed themselves with woad. However vitrum does not translate to "woad", but probably more likely refers to a type of blue-green glass which was common at the time.

:_______________________________.

Gwdris
<GUI-dris> [ˡgʊɪdrɪs] (f)
1
(SO5719) Goodrich, a village in England on the western bank of the river Wye (Gw) 6km south-west of Ross-on-Wye (Y Rhosan ar W in Welsh); halfway between Ross and the Welsh town of Trefynw (Monmouth)

Castell Gwdris Goodrich Castle, a ruined castle from the 1200s

ETYMOLOGY: From the English place name Goodrich, from the name of the castle, in Latin

Castellum Godrici (Godrics Castle) after Godric of Mappestone, the builder of the first castle, a timber construction, on the site. He was an English thane and landowner, and in the 1086 Domesday Book he is said to be a tenant of a certain Howel (a Welsh name, i.e. Hywel). It was possibly built in the late 1080s.

:_______________________________.


gwdroad, gwdroadau
<gwir-DROO-ad, gwir-dro-AA-de> [gwɪrˡdroˑad, gwɪrdrɔˡɑˑdaɪ, -ɛ] (m)
1 perversion
gwyrdroad rhywiol sexual perversion

:_______________________________.


gwdroedig
<guir-dro-EE-dig> [ˡgʊɪrdrɔeˑdɪg] (adj)
1 perverted

:_______________________________.

gwfn, gwfynod
<GWI-vin, gwi-VI-nod> [ˡgwɪ vɪn, gwɪ vɪ nɔd] (m)
1 moth:_______________________________.

gwl
<GUIL> [ˡgʊɪl] (f)
PLURAL: gwliau
1 festival = celebration
yr wl the festival

2 feast-day = saints day festival

3 gwliau (USA: vacation) (Englandic: holiday, vacation), break from work or study for recreation, rest or travel
gwliau tramor holidays abroad, foreign holidays

4 cadw gwl observe a festival

5 Y Gwliau Christmastide

6 gwliau (USA: vacation time) (Englandic: holidays) = part of year when normal activity stops
gwliau tramor (USA: vacation abroad) (Englandic: foreign holidays, holidays abroad)
gwliau ysgol (USA: school vacation) (Englandic: school holidays)

7 Gwl, and also Prifwl, are used to refer to the national eisteddfod; usually with the definite article. The national eisteddfod = yr Wl (the festival), y Brifwl (the main festival)

8 obsolete vigil, watch, guard
this sense is the origin of the following expression (still in use):
cadw gwl bentan
stay at home, not go out (keep a fireside vigil)

9 noswl eve = eve of a festival or religious feast (for fasting, praying)
Noswl Calan Mai Eve of May Day, Walpurgis Night (April 30) ((the) eve (of the) calend (of) May)
Noswl Galan New Years Eve (31 December) ((the) eve (of the) calend)
Noswl Ifan Midsummers Eve (23 June) ((the) eve (of) John)
Noswl Nadolig Christmas Eve (24 December) ((the) eve (of) Christmas)

ETYMOLOGY: gwl < *wl < *wghl < British *vigl- < Latin vglia < vgilia (= watch before a religious festival);

Also from British: Cornish goel (= feastday), Breton gouel (= feastday).

Irish file (= feastday, festival) is also from Latin vgilia (L Fhile Pdraig = Saint Patricks Day) ((the) day (of the) festival (of) Pdraig):_______________________________.

Gwlan (f)

1 female name
Perhaps from a poem entitled Gwlan by Eifion Wyn (Eliseus Williams, Porthmadog; 1867-1926)
in Telynegion Maes a Mr (1906) (verses (of) field and sea, i.e. land and sea)

Yn ymyl y mr y mae caban, / By the sea there is a cabin
Un caban yn ymyl y mr; / One (single) cabin by the sea
Ei gerrig yn llyfn ac yn wynion,
/ Its stones are smooth and white
A'r gwmon yn br wrth ei ddr: / And the seaweed is sweet by the door
Ac yno mae merch elwir Gwylan
/ And in that place there is a girl whoi is called Gwlan
Ieuengaf a thecaf ei thad; / The youngest and the fairest (one) of her father
Gwylanod y mr ei llateion,
/ The gulls of the sea are her love messengers
Ac erwau y mr ei hystad / And the acres of the sea are her estate

:_______________________________.

gwlan, gwlannod, gwlain
<GUI-lan, gui-LAA-nod, GUI-lain> [ˡgʊɪlan, gʊɪlɑˑnɔd, gʊɪlaɪn] (f)

Less correctly: <GWII-lan, gwi-LAA-nod, GWII-lain> [ˡgwiˑlan, gwɪlɑˑnɔd, gwɪlaɪn]
1 gull, seagull
yr wlan the gull

(less correctly: y wlan)


gwlan benddu (Larus ridibundus) black-headed gull

2 Tinddu medd y frn wrth y wlan the pot calling the kettle black (black-arse said the crow to the seagull)

3 place names:
Gwlain seagulls name of a house in Bangor (Gwnedd)

Yr Wlan Title of the papur bro (Welsh-language community newspaper) in Porthmadog (covering also Tremadog, Penrhyndeudraeth and Beddgelert)


Yr Wlan Name of a restaurant in Porthmadog


Closyrwlan Street in Y Barri (Bro Morgannwg) (the) close (of) the seagull, seagull close (spelt as Clos yr Wlan)


Cwrtyrwlan House in Dinbch y Pysgod / Tenby (Sir Benfro) (the) court (of) the seagull, seagull court (spelt as Cwrt yr Wlan)


Aelwdyrwlan House in Dinbch y Pysgod / Tenby (Sir Benfro) (the) hearth (of) the seagull, seagull hearth (spelt as Aelwd yr Wlan)


Sŵnyrwlan house in Y Ceinewdd (Ceredigion) (the) sound (of) the seagull (spelt as Sŵn yr Wlan)


Graigyrwlan Street in Caerffili (the) rock / crag (of) the seagull, seagull crag (spelt as Graig yr Wlan)

Craigyrwlan house name in Cwm-y-glo, Gwnedd (spelt as Craig yr Wlan)

Street name Wernywlan ((the) moor (of) the seagull) (the expected form would be gwern yr wlan)


..a/ Llandudno, county of Conwy SH7881 (spelt as Wern y Wylan)

 

http://www.geograph.org.uk/photo/863426


..b/ Cricieth, county of Gwnedd SH5083 (spelt as Wern y Wylan)

 

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH5038

 

..c/ Morfanefyn, county of Gwnedd SH2840 (spelt as Wern y Wylan)

 

http://www.geograph.org.uk/photo/1427465

 

..d/ Street name / hamlet east of Llanddona, Yns Mn / Anglesey SH5679 (spelt as Wern y Wylan)

Also a house here built by the Liberal politician Sir Harry Verney in the early 20th century.

 

http://www.geograph.org.uk/photo/950350

 

He was the son of Sir Edmund Verney, 3rd Baronet, who had unsuccessfully stood for election to the London Parliament for the constituency of Anglesey in 1874, and became M.P. for Buckingham (1885-1886, 1889-1891). He was a memnber of The Isle of Anglesey County Council (as well as London County Council) and was appointed chairman of the Quarter Sessions in Anglesey (1887-1890), and was a JP and Deputy Lieutenant in Anglesey.

 

Lieutenant-Colonel Sir Harry Calvert Williams Verney, 4th Baronet (1881-1974) was also a Liberal M.P. for Buckingham (1910-1018).


4 Yr Wlan
Poem by Sin Phylip (1543-1620), Ardudwy region of Gwnedd
Gwlan deg ar lan dŵr / Fair seagull at the waters edge
Lowblu gofl, abl o gyflwr / Of a bright-feathered breast, in rich circumstances well-off of circumstance

NOTE: Also an incorrect pronunciation where
<ui> has become <wi>
y wlan, as in the street name
:_______________________________.

gwlan y penwaig <GWI-lan-ə-PEN-waig> [ˡgwɪlan ə ˡpɛnwaɪg]
(f)
PLURAL: gwlanod y penwaig
<gwi-LAA-nod ə PEN-waig> [gwɪˡlɑˑnod ə ˡpɛnwaɪg]
1 (Larus argentatus) herring gull

ETYMOLOGY: (the) gull (of) the herrings (gwlan = gull) + (y definite article) + (penwaig, PLURAL: of pennog = herring)

:_______________________________.


gwylanod-y-penwaig
<GWEILKH ə PEN-waig> [ˡgwəɪlx ə ˡpɛnwaɪg]

:_______________________________.

Gwl Ddewi <guil DHEU-i> [ˡgʊɪl ˡɛʊɪ] (f)
1 Saint Davids Day, March 1

:_______________________________.

gwl ddrama, gwliau drama
<guil DHRA-ma, guil-yai, -ye DRA-ma> [ˡgʊɪl ˡrama, ˡgʊɪljaɪ, -ɛ ˡdrama] (f)
1 drama festival
yr wl ddrama the drama festival

:_______________________________.

gwlfa <GUIL-va> [ˡgʊɪlva] (f)

PLURAL: gwyllfdd, gwlfu
<guil-VEIDH, guil-VAI> [gʊɪlˡvəɪ, ɪlˡvaɪ]
1 lookout place, viewing place, watchtower, observation post, vantage point
Yr Wlfa, y Wylfa

.......................................................

Craig yr Wlfa SN6088 (the) cliff (of) the lookout in Y Borth, Ceredigion

Ysgol Craig yr Wlfa name of the primary school in Y Borth

http://www.geograph.org.uk/photo/1170421 Craig yr Wlfa

.......................................................

Penyrwlfa place in Brynffordd, county of Y Fflint (the) top (of) Yr Wlfa

.......................................................

Trwnyrwlfa (the) point / headland (of) Yr Wlfa, or (the) point / headland (of) the lookout. A farm in Penmaen-mawr, county of Conw

.......................................................

Trwn yr Wlfa SH3224 (the) point / headland (of) Yr Wlfa, or (the) point / headland (of) the lookout. By Bwlchtocn, Gwnedd.

http://www.geograph.org.uk/photo/27143

.......................................................

Bronwlfa SH4457 Farm by Llandwrog, Gwnedd (Bron Wlfa)

bron yr wlfa (the) hill (of) Yr Wlfa, (the) hill (of) the lookout.

.......................................................

Bronwlfa SJ2848 Farm (?) near Y Bers, Wrecsam (Bronwlfa)

bron yr wlfa (the) hill (of) Yr Wlfa, (the) hill (of) the lookout.

http://www.geograph.org.uk/gridref/SJ2848

.......................................................

Yr Wlfa SN9497 Farm and hill in Pows, north-west of Carno

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN9497 map

.......................................................

Yr Wlfa SN7399 Farm and hill in Pows, north-east of Derwen-las, by Machynlleth

http://www.geograph.org.uk/gridref/SN7399 map

.......................................................

Yr Wlfa SJ0741 Hill in the county of Dinbch, east of Cynwd

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=307287

.......................................................

Foel Wlfa SJ1933 Hill in the county of Pows, east of Tregeiriog

foel yr wlfa (the) hill (of) Yr Wlfa, (the) hill (of) the lookout (with the soft-mutated form foel unusually here, as if it were the radical form, instead of moel)

http://www.geograph.org.uk/photo/732335

.......................................................

Gwlfa SH3343 Hill west of Llithfaen, Gwynedd

http://www.geograph.org.uk/browse.php?p=309161

.......................................................

Pen yr Wlfa SH3594 Headland in Yns Mn

Atomfar Wlfa SH3593 A nuclear power station by the headland

http://www.geograph.org.uk/gridref/SH3594

2 a period of time in which a person is on the lookout for any danger that might arise

cadw gwlfa keep watch
gwlfa angor anchor watch
gwlfa dan y dec watch below
prif swddog y wlfa officer of the watch

3 watch = a division of the night

gwlfa fach dogwatch one of two early morning watches on board a ship, from 4-6 or 6-8

ETYMOLOGY: place of vigilance, and act of vigilance (gwl- a stem of the verb gwlio = to watch) + (-fa suffix = place; activity)

:_______________________________.

gwliau <GUIL-yai, -ye> [ˡgʊɪljaɪ, -ɛ]
(PLURAL: noun)
1 holidays; see gwl;
2 In the South, Y Gwliau (locally Y Gwila
<ə GWII-la> [ˡgwɪla] = Christmastide, the twelve days of Christmas

:_______________________________.

Gwl Ifan <guil II-van> [gʊɪl ˡiˑvan] (f)
1 Midsummers Day (June 24); the feast of Saint John the Baptist, and a quarter day
Noswl Ifan Midsummers Eve (23 June)
Hen Wl Ifan Old Midsummers Day (5 July)

ETYMOLOGY: Welsh < British
From the same British root: Cornish Gwoil Iowann (= Midsummers Day)
Breton Gouel Yann (= Midsummers Day)

:_______________________________.

gwlio <GWIL-yo> [ˡgwɪljɔ]
(verb)
1 to watch

:_______________________________.

gwll
<GWILH> [gwɪɬ] (m)
1 darkness:_______________________________.

Gwl Lafur <guil LAA-vir> [ˡgʊɪl ˡlɑˑvɪr] (f)
1 Labour Day (first of May)

ETYMOLOGY: (gwl = feastday, holiday) + soft mutation + (llafur = labor/ labour)

:_______________________________.

gwllt
<GWILHT> [gwɪɬt] (adjective)
1 wild

2
Aeth yn daro gwllt All hell broke loose, blows fell thick and fast (it became wild hitting)

3 as a second element in some compound words

..1 cocwllt randy (coc = cock, penis ) + soft mutation + (gwllt = wild, out of control)

..2/ ffrochwllt furious, fierce, wild, broiling

sŵn y rhaeadr ffrochwllt the sound of the broiling waterfall

ffrochwllt < ffrychwllt < rhychwllt < rhywllt (= furious) (rhy- prefix = very, greatly, extremely; the same as the adverb rh = too, overly) + soft mutaiton + (gwllt = furious).

The ch is not easy to explain; it may be due to the influence of words such as chwyrnu (= to snarl), chwl (= turn, rotation)

4 car gwllt (obsolete) bicycle
In the days of long ago, when bicycles were an object of awe and wonder to the youth of Carnarvon, we never called them by any other name other than ceffyl haearn or car gwyllt
T Hudson Williams (1873-1961), University College, Bangor / Vox Populi - A Plea for the Vulgar Tongue

wild sled (car = sled) + (gwllt = wild)

5 tn gwllt firewok or fireworks

tanen wllt
firework

NOTE: In North Wales gwllt has a long vowel: <GWIILHT> [gwiːɬt]


:_______________________________.


gwylltfil
<GWƏLHT-vil> [ˡgʊəltvɪl] (f)
PLURAL: gwylltfilod
[gʊəltˡviˑlɔd]

1 (Bible 1620) wild beast

Yr Efengyl yn l Sant Marc 1:13 Ac efe a fu yno yn y diffeithwch ddeugain niwrnod yn ei demtio gan Satan: ac yr oedd efe gydar gwylltfilod: ar angylion a weiniasant iddo.

Saint Marks Gospel 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him. (gwyllt- < gwllt = (adj) wild) + soft mutation + (mil = animal)

:_______________________________.

gwlmabsant
<guil-MAB-sant> [gʊɪlˡmabsant] (f)
PLURAL: gwlmabsantau
[gʊɪlmabˡsantaɪ, -ɛ]
1 parish feastday, parish festival, parish wake = the day of the parish saint, dedication festival, celebration of the patron saint (feastday of the little saint, mab = son, used here as a diminutive) (formerly a time of wild revelry and merrymaking)

yr wlmabsant the parish feast day

2
gwel glabsant
makeshift bed (bed (of) (a) parish wake) < gwel gwlmabsant

ETYMOLOGY: (gwl = festival, celebration) + (mabsant = saint, diminutive form of the word sant through prefixing mab, literally son)

NOTE: colloquial forms: glabsant, glasbant

:_______________________________.

gwlmabsanta
<guil-mab-SAN-ta> [gʊɪlmabˡsanta] (verb)
1
celebrate the festival of a patron saint of a parish

2
engage in wild revelry

ETYMOLOGY: (gwlmabsant = parish feast, parish festival, parish wake) + (-a suffix for forming verbs)

:_______________________________.

gwlog, gwlogod
<GUI-log, gui-LO-god> [ˡgʊɪlog, gʊɪˡloˑgɔd] (f)
1
guillemot
yr wlog the guillemot

:_______________________________.


gwyl-y-Geni-
<guil-ə-GEE-ni> [ˡgʊɪl ə geˑnɪ]

:_______________________________.


gwyl-y-Glaniad-
<guil-ə-GLAN-yad> [ˡgʊɪl ə glanjad]

:_______________________________.

Gwl y Geni (f)
1
Christmas, the Nativity ((the) festival (of) the birth)
Mis Rhagfr 1907 oedd hi, ar drothw Gwl y Geni...
It was December 1907, just before Christmas

:_______________________________.

Gwl y Glaniad (f)
1
(Patagonian Welsh) anniversary of the landing of the first Welsh pioneers in Porth Madrn, Patagonia (28 July 1865) (festival (of) the landing). In recent years, also celebrated on this date in Y Bala by the Patagonian Welsh who are living in Wales

:_______________________________.

gwmon <GUI-mon> [ˡgʊɪmɔn] (m)
1
seaweed

:_______________________________.

gwn (m)
PLURAL: gwyniau
1 (North Wales) desire, satisfaction, craving

gweld eich gwn (ar rywbeth) = take a fancy to (something) (Sefyllfa: Maer gof ar fin dychwelyd iw efail)

Well i mi roir troed gora mlaen ebe Huw, swybod ar y ddaear na fydd o wedi gweld i wyn ar rwbath os bydd o acw o mlaen i. Mae on meddwl fod pawb yn lladron, a lleidar weiddith lleidar gynta wyddoch
Plant y Gorthrwm / 1908 / Gwyneth Vaughan (= Anne Harriet Hughes 1852-1910) (Situation: The smith is about to go back to his smithy) Id better put my best foot forward, said Huw.
Theres no knowing whether hell take a fancy to something if hes down there before me. He thinks that everybody is a thief, but a thief is always the first to accuse others of thieving (a thief shouts thief first)

ETYMOLOGY: (gwn = white) (with the influence of gŵyn (= desire))

:_______________________________.

Gwn
<GWIN> [gwɪn] (m)
1 mans name; in origin, the first element of names such as Gwynoro, Gwynlliw, etc

:_______________________________.

gwn 1
<GWIN> [gwɪn] (adjective)
feminine form: gwen / wen

PLURAL: form: gwynion

1
white

2
flower names
pabi gwn (white poppy)
This is another name for cysgls or cwsgls (Papaver somniferum) Opium Poppy

3
white = colour of tin
saer gwn tinman, tin worker
gof gwn tinsmith (white smith)

4
(y) Maes-gwn house name, street name the white field

5
helygen wen (helg gwynion) (Salix alba) white willow

6 gwen- First element in place names based on a (m) (apparently the vowel y has opened out into e, though inexplicably)

Gwenddwr (village in Powys) (dŵr = water, stream)
Gwendraeth (river in county of Caerfyrddin) (traeth = seaside beach, river beach)

7
merfog gwn
(m), merfogiaid gwn / gwynion (Blicca bjoerkna) silver bream

8
hywn white; very white, sparkling
Hywn = saint to whom Aberdaron parish church is dedicated (hy- = intensifying prefix) + soft mutation + ( gwn = white)

9 place names after names of buildings (refers usually to limewash)
Hafod-wen white summer farm
Tŷ-gwn white house

10 migwn (North Wales) bog moss
bog-white migwn < migwn < mignwn (mign = bog) + soft mutation + ( gwn = white)

11 croenwn white-skinned
pobl groenwyn white people (croen = skin) + soft mutation + (gwyn = white)

12 in names expressing the idea of heaven, paradise

gwladwen heaven, paradise white / blessed / fair land (gwlad = country, land) + soft mutation + (gwen, feminine form of gwyn = white / blessed / fair )

gwenwlad heaven, paradise (the same elements reversed)

gwynfa heaven, paradise

man gwn man draw the grass is always greener on the other side of the fence ((there is) (a) heavenly place (in the) place yonder)
That is, people imagine that a better place or situation than there current one exists, but usually this is wishful thinking a new place too will have its shortcomings, new circumstances will not be as perfect as imagined

gwynfan fair place; paradise (gwynn-, penult syllable form of gwn = white, fair) + soft mutation + (man = place)

Street name
..a/ Gwynfan Rhosllannerchrugog, county of Wrecsam
..b/ Gwynfan Nant-y-caws, county of Caerfyrddin
..c/ Gwynfan Place, Merthyrtudful (the Welsh name for this street would be simply Gwynfan as in the two examples above)

gwenfro <GWEN-vro> [ˡgwɛnvrɔ] (f) (obsolete) fair land; paradise

13 Gwn y gwl y frn ei chw
(it is) white that the crow sees her chick
Mothers can never believe that their offspring may be less than honourable and angelic

14 formation of adjectives
(noun) + soft mutation + (gwn). The noun may be either masculine or feminine

pen (m) (= head)
penwn white-headed white-haired, fair-haired

ael
(f) (= brow)
aelwn white-headed white-haired, fair-haired:_______________________________.


gwyn-
<GWIN>
-(masculine-noun)-
-mans-name;-in-origin, the-first-element-of-names-such-as-Gwynoro, Gwynlliw, etc
[ˡgwɪn]

:_______________________________.


gwyn
<GWIIN> [gwiːn]

:_______________________________.


gwyn-
<GWIN>
-(adjective)
-white
[ˡgwɪn]
:_______________________________.

gwyniau
<GWəN-ye> [ˡgwənjaɪ, -ɛ]

:_______________________________.


gwyndai
<GWIN-dai>

:_______________________________.

gwyndeg
<GWƏN-deg> [ˡgwəndɛg]
adj

Feminine form: gwendeg <GWEN-deg> [ˡgwɛndɛg]

1 fair, handsome

2 male name .

Gwyndeg - A son of Seithenin, of the land of Maes Gwyddno, inundated by the sea and now under the waters of Bae Ceredigion. Father of Cynr of Caer Gawch, and grandfather of Dewi Sant / Saint David.

Gwyndeg In a poem called Teulu Cybi Sant, a Gwyndeg is mentioned as one of Saint Cybis teulu (family), a dozen seafaring saints from Yns Mn / Anglesey

On 26 March 1792 an Evan Gwyndeg (= Ifan Gwyndeg) of Llanfihangel yn Nhywyn, Yns Mn, a shoemaker, was fined sixpence after being found guilty of riot and assault

ETYMOLOGY: gwyndeg (gwn = white) + soft mutation + (teg = fair, beautiful)

NOTE: Geiriadur yr Acdemi Gymrig / The Welsh Academy Dictionary (1995) (page xxiv) notes that in polysyllables where one might expect wy to be [wə] (that is, in the tonic syllable), in practice it has become [wi], and this is invariably so in the south.

Gwyndeg
(Gndeg > G