http://www.kimkat.org/1_geirfa/geirgrawn_YSGYFARNOG_cym_eng_1_mynegai_2287e.htm  

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 
Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic

MYNEGAI
INDEX

 

.....

 

ENGLISH PAGES

ENGLISH PAGES

CATALAN PAGES

CATALAN PAGES

animals (anifeiliaid)

xxxx

els animals (anifeiliaid)

0572c

army (y fyddin)

xxxx

l’exèrcit (y fyddin)

0167c

art - plastic arts

(celfyddydau plastig)

xxxx

es arts plàstiques (celfyddydau plastig)

0061c

barbarismes (estroneiriau)

xxxx

barbarismes (estroneiriau)

xxxx

Bible (Y Beibl)

xxxx

la Bíblia (Y Beibl)

0068c

birds (adar)

xxxx

ocells (adar)

0254c

body  (rhannau’r corff)

xxxx

parts del cos (rhannau’r corff)

0114c

buildings (adeiladau)

xxxx

edificis (adeiladau)

0142c

business (busnes)

xxxx

els negocis (busnes)

0245c

boasting (ymffrost)

 

la jactància (ymffrost)

2472c

Christmas (Nadolig)

xxxx

el Nadal (Nadolig)

0627c

church (yr eglwys)

xxxx

l’església (yr eglwys)

0272c

clothes (dillad)

xxxx

la roba (dillad)

0275c

communications (cyfathrebiadau)

xxxx

les comunicacions (cyfathrebiadau)

0109c

comparisons (cymariaethau)

xxxx

comparacions (cymariaethau)

0107c

countries (gwledydd)

xxxx

països (gwledydd)

0234c

crime (troseddu)

xxxx

la delinquència (troseddu)

0133c

education (addysg)

xxxx

ensenyament (addysg)

0144c

esiteddfod (eisteddfod)

xxxx

eistèdvod - ‘jocs florals’ (eisteddfod)

0291c

family (y teulu)

xxxx

la família (y teulu)

0149c

festivals (gwyliau)

xxxx

festes (gwyliau)

0627c

finances = money

xxxx

finances = diners

0140c

flags (baneri)

xxxx

banderes (baneri)

1952c

food (bwyta)

xxxx

menjar (bwyta)

0228c

grammar (gramadeg)

xxxx

la gramàtica (gramadeg)

0165c

health and ill health (iechyd ac afiechydon)

xxxx

la salut i malalties (iechyd ac afiechydon)

0495c

house (y ty^)

xxxx

la casa (y ty^)

0080c

house - names (enwau tai)

xxxx

cases - noms de cases (enwau tai)

1954c

humour - sayings (hiwmor - dywediadau)

xxxx

humor - dites (hiwmor - dywediadau)

0155c

idioms (ymadroddion)

xxxx

frases fetes (ymadroddion)

0155c

insects (trychfilod)

xxxx

els insectes (trychfilod)

0206c

land and sea  (tir a môr)

xxxx

terra i mar (tir a môr)

0294c

language - children’s language (iaith plentyn)

xxxx

llenguatge infantil (iaith plentyn)

0501c

languages (ieithoedd)

2005-09-01

xxxx

els idiomes (ieithoedd)

2005-09-01

0202c

líquids (hylifau)

2006-01-06

xxxx

líquids (hylifau)

2006-01-06

2422c

mass communications  (y cyfryngau torfol)

xxxx

els mitjans de comunicació de masses (y cyfryngau torfol)

0109c

money (arian)

xxxx

diners (arian)

0140c

months (y misoedd)

xxxx

els mesos (y misoedd)

0627c

movement (symud)

xxxx

el moviment (symud)

0236c

nationalities (cenedligrwydd)

 

nationalitats (cenedligrwydd)

1953c

names - flags (enwau baneri)

 

xxxx

noms: noms de banderes (enwau baneri)

1952c

names - houses (enwau tai)

xxxx

noms de cases (enwau tai)

1954c

names - streets (enwau heolydd)

xxxx

noms de carrers (enwau heolydd)

0249c

newspapers (newyddiaduron)

xxxx

diaris (newyddiaduron)

0109c

occupations (swyddi)

xxxx

ocupacions (swyddi)

0303c

plants and trees (planhigion a choed)

xxxx

plantes i arbres (planhigion a choed)

0263c

politics(gwleidyddiaeth)

xxxx

la política (gwleidyddiaeth)

0264c

punctuation (atalnodi)

xxxx

la punctuació (atalnodi)

0270c

radio (radio)

xxxx

la ràdio (radio)

0109c

religion (crefydd)

xxxx

la religió (crefydd)

0272c

rooms (ystafelloedd)

xxxx

habitacions (ystafelloedd)

0080c

sayings (dywediadau)

xxxx

dites (dywediadau)

0141c

sea (y môr)

xxxx

el mar (y môr)

0294c

sex (rhyw)

xxxx

el sexe (rhyw)

0287c

shops (siopau)

xxxx

botigues (siopau)

0071c

speaking  (siarad)

xxxx

parlar (siarad)

1951c

speaking Welsh (siarad Cymráeg)

xxxx

parlar gal·lès (siarad Cymráeg)

1950c

sport (chwaraeon)

xxxx

l’esport (chwaraeon)

0147c

street names (enwau heolydd)

xxxx

carrer : noms de carrers (enwau heolydd)

0249c

television (teledu)

xxxx

la televisió (teledu)

0109c

transport (trafnidiaeth)

xxxx

transports (trafnidiaeth)

0302c

trees (coed)

xxxx

arbres (coed)

0263c

war (rhyfel)

xxxx

la guerra (rhyfel)

0167c

weapons (arfau)

xxxx

es armes (arfau)

0471c

weather (yr wybren a’r tywydd)

xxxx

el cel i el temps (yr wybren a’r tywydd)

0101c

words similar in Welsh and Catalan (geiriau Cymraeg sydd yn debyg i’r Gatalaneg)

xxxx

paraules gal·leses semblants al català (geiriau Cymraeg sydd yn debyg i’r Gatalaneg)

0257c

year  (y flwyddyn)

xxxx

l’any (y flwyddyn)

0627c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ···

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01, 2006-04-19