http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_2_cynnwys_0060c.htm

Cysylltwch ā ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a través del llibre de visitants: YMWELFA

0001z Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catalą

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lčs

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Ķndex del vocabulari gal·lčs

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pągina
 


..  

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthiedig
Vocabulari temątic

Y GYFEIRDDALEN - CYNNWYS YR EIRFA
GUIA DEL VOCABULARI
 .....

  xxxx

  0617e Click here to see this page in English (Welsh vocabulary)
 

vocabulari temątic - contingut ... Geirfa Ddosbarthedig - cynnw’s

0308c - els temes del vocabulari en ordre alfabčtic


 

 

LES PERSONES

pobl

 

0149c

la famķlia  

y teulu

 

0000

(1.2) El carącter, actituds 

(1.2) cymeriad, agweddau

 

0000

(1.3) L'aspecte fķsic 

(1.3) golwg

 

0303c

(1.4) les ocupacions

(1.4) sw’ddi

 


 


 

 

 [2] EL COS

[2] corff

 

0114c

 (2.1) parts del cos (versió parcial)

(2.1) rhannau'r corff

 

0275c

 (2.2) la roba (versió parcial)

(2.2) dillad

 

0495c

 (2.3) la salut i malalties (versió parcial)

(2.3) iech’d ac afiech’d

 

0236c

 (2.4) moviment (versió parcial)

(2.4) symud

 

0287c

 (2.5) el sexe (versió parcial)

(2.5) rh’w

 

 

 

 

 

 

[3] LA CASA
 

[3] t’

 

0080c

 (3.1) la casa  (versió parcial)
 

(3.1) y t’

 

 

 

 

 [4] LA SOCIETAT
 

[4] y gymdeithas / la societat

 

0133c

 (4.1) la delinqučncia   
 

(4.1) troseddu

 

xxxx


(4.2) l'administració   
 

(4.2) gweinyddiaeth

 

0140c

 
(4.3) diners (versió parcial)
 

(4.3) arian

 

0264c

 
(4.4) la polķtica
 

(4.4) gwleidyddiaeth

 

0245c

 (4.5) els negocis  

 

 

0071c

 (4.6) les botigues  

(4.6) siopau

 

0109c

 (4.7) els medis de comunicació de masses  

(4.7) y cyfryngau torfol

 

0144c

 (4.8) l'ensenyament  

(4.8) add’sg

 

0291c

 (4.9) eistčdvod (festival cultural gal·lesa)

(4.9) eisteddfota

 

 

(4.10) informątica 

(4.10) cyfrifiaduron

 

 

 

 

 [5] CIUTATS, TRANSPORTS

[5] trefi, trafnidiaeth

 

0142c

 (5.1) edificis  (versió parcial)

(5.1) adeiladau

 

 

 

 

 

0249c
 

 (5.2) noms de carrers  

(5.2) enwau heol’dd

 

1954c
 

 (5.2) noms de cases

(5.2) enwau tai

 

0302c
 

 (5.3) transports (versió parcial)

(5.3) trafnidiaeth

 

 

 

 

 [6] L'ART
 

[6] celfydd’d

 

0061c

 (6.1) les arts pląstiques (versió parcial)

(6.1) celfydd’d a chrefft

 

-

(6.2) la mśsica

(6.2) cerddoriaeth

 

 

 

 

 [7] LA NATURA
 

[7] natur

 

0294c

 (7.1) la terra i el mar (versió parcial)

(7.1) tir a mōr

 

0101c

 (7.2) el cel i el temps (versió parcial)

(7.2) yr w’bren a'r tyw’dd

 

0263c

 (7.3) les plantes i els arbres (versió parcial)

(7.3) planhigion a choed

 

0572c

 (7.4) animals (versió parcial)

(7.4) anifeiliaid

 

0254c

 (7.5) els ocells (versió parcial)

(7.5) adar

 

0206c

 els insectes

trychfilod

 

 

 

 

 [8] EL MENJAR
 

[8] bw’d

 

0228c

 (8.1) el menjar (versió parcial) (8.1) bw’d

 

 [9] PAĻSOS
 

[9] gwled’dd

 

0234c

 (9.1) paļsos (versió parcial)

(9.1) gwled’dd

 

1953c

 (9.2) nacionalitats

(9.2) cenhedloedd

 

1952c

banderes

baneri

 [10] LLENGUATGE
 

[10] iaith

 

0202c

idiomes  

iaith

 

1951c

parlar

siarad

 

1950c

parlar gal·lčs

siarad Cymrįeg

 

0165c

 (10.2) gramątica  (versió parcial)

(10.2) gramadeg

 

0270c

 (10.3) punctuació  (versió parcial)

(10.3) atalnodi

 

0501c

 (10.4) llenguatge infantil   

(10.4) iaith plant

 [11] L'ASPECTE

[11] ffurf a gwedd

 

0000

 (11.1) la mida  

(11.1) maint

 

0000

 (11.2) la forma  

(11.2) ffurf

 

0000

 (11.3) color 

(11.3) lliw

 [12] L'ESPORT
 

[12] chwaraeon

 

0147c

 (12.1) l'esport (versió parcial)

(12.1) chwaraeon

 [13] LA RELIGIÓ
 

[13] cref’dd

 

0272c

 (13.1) la religió (versió parcial)

(13.1) cref’dd

 

0068c

 (13.2) la Bķblia  (versió parcial)

(13.2) Y Beibl

 

 

[14] LA GUERRA

[14] rhyfel

 

0167c

 (14.1) la guerra  

(14.1) rhyfel

 

0471c

 (14.2) armes  

(14.1) arfau

 

 

 

 

 [15] EL TEMPS
 

[15] amser

 

0000

 (15.1) l'hora

(15.1) amser

 

0000

 (15.2) la setmana

(15.2) yr w’thnos

 

0627c

 (15.3) l'any

(15.3) y flw’dd’n

 

0000

 (15.4) la data 

(15.4) y dyddiad

 [16] NŚMEROS
 

[16] rhifau

 [17] ADVERBIS
 

[17] adferfau

 [18] COMPARACIONS
 


[18] cymariaethau

 

0107c

 (18.1) comparacions  

(18.1) cymariaethau

 [19] FRASES FETES
 

[19] priod-ddulliau

 

0155c

 (19.1) frases fetes (versió parcial

(19.1) priod-ddulliau

 [20] MATERIALS
 

[20] deunydd

 

2422c

 (20.1) lķquids (versió parcial)

(20.1) hylifau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[21] MISCEL·LANIA
 

[20] amr’w

 

0141c

 (19.2) dites (versió parcial)

(19.2) dywediadau

 

0155c

 (20.1) humor {dites} (versió parcial)

(20.1) hiwmor (dywediadau)

 

0257c

paraules gal·leses semblants al catalą

(geiriau Cymraeg sydd yn debyg i’r Gatalaneg)

 

 

 

 

 

2472c

la jactąncia

ymffrost

 
 
http://www.netwales.co.uk/byig/adroddc.htm ADRODDIAD AR Y PROSIECT SAFONI TERMAU PARATOWYD AR GYFER BWRDD YR IAITH GYMRAEG GAN DELYTH PRYSAJ P M JONESCANOLFAN SAFONI TERMAU PRIFYSGOL CYMRU BANGOR Darparwyd briff gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer y Prosiect Safoni Termau (Mehefin 1997). Yn ōl y briff (Adran 1.2) pwrpas y Prosiect yw: i. cynhyrchu rhestr Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg o eiriau, termau ac ymadroddion a ddefnyddir yn gyffredinol mewn maes cyfreithiol neu led-gyfreithiol penodol yn y sector cyhoeddus,
 http://www.netwales.co.uk/byig/geiriad.htm

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Geiriadur Terminoleg Trefniadaeth

National Assembly for Wales
Dictionary of Procedural Terms

 
http://www.aber.ac.uk/~wip/
YR UNED GYFIEITHU, PRIFYSGOL CYMRU, ABERYSTWYTH
THE TRANSLATION UNIT, UNIVERSITY OF WALES, ABERYSTWYTH
Rhestrau Termau ac Enwau Cyrsiau
Term Lists and Course Titles
Mae'r rhestrau geirfa canlynol yn cael eu diweddaru ar y tudalennau hyn:
The following lists are updated on these pages:
·····
Geirfa Weinyddol, PCA Cymraeg - Saesneg
Administrative terms, UWA English - Welsh
·····
Enwau Cyrsiau a Chynlluniau Gradd PCA Saesneg - Cymraeg
Course and Degree Scheme Titles English - Welsh
·····
Enwau Cyrsiau a Chynlluniau Gradd PCA Cymraeg - Saesneg
Course and Degree Scheme Titles Welsh - English
·····
Geirfa ddethol ar gyfer pynciau penodol:-
Select vocabulary for specific subjects:-
Gwleidyddiaeth ryngwladol Saesneg - Cymraeg
Gwleidyddiaeth ryngwladol Cymraeg - Saesneg
·····
International Politics English - Welsh
International Politics Welsh - English
·····
Hefyd ar gael, o dan fantell y cwrs Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (cwrs Tystysgrif Uwchraddedig, Adran Addysg Barhaus, PCA):-
Also available in conection with the course Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Professional Translation Studies, Postgraduate Certificate course, Department of Continuing Education):-
Termau Cynllunio Lleol
Cyfrifeg a Chyllid
·····
Local Planning Terms
Accounting and Finance
 0060 Cymru-Catalonia - mynegai i'r eirfa ddosbarthedig Gymrįeg (ā chyfieithiadau Cataloneg) / Ķndex del vocabulari temątic gal·lčs (amb traducció catalana) / Index to the Welsh subject vocabulary with Catalan equivalents / Indeks tų dhų Welsh słbjekt voukįbyulųri widh Kįtųlan ikwķvųlųnts
10 12 2000 adolygiad diweddaraf - darrera actualització


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait

     
CYMRU-CATALONIAAdolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01, 2006-04-19
Diwedd / fi