2012-08-28 What’s new in this website?
 

 

7898a_gwefan_logo_CYM-CAT-ENG_120613
(delwedd 7898a)

 


7001_kimkat0001c7000_kimkat0001_home-page
saeth-draffig_120607_i-lawr_BACH
7000_kimkat2003e7000_kimkat2003e_siteplan
saeth-draffig_120607_i-lawr_BACH
7000_GWAG7000a_THIS-PAGE

7375_map_cymru_rhedynfre_090204
(delwedd 0375)
 

 

cylch_baner_cymru3  Y tudalen hwn yn Gymraeg - newyddbethau

cylch_baner_catalonia_00-77  Aquesta pàgina en català - novetats de la web

 

(delwedd 7900f)

 

 

 
00201 (09-11-2012) 
ON THE DATE OF THE CONQUEST OF SOUTH LANCASHIRE BY THE ENGLISH. 
W. BOYD DAWKINS. 
ARCHAEOLOGIA CAMBRENSIS. 1873.
2917e kimkat2917e
 
00200 (31-08-2012) 
Y Cymmrodor Volume IX Part i 1888
THE PERSONAL NAME-SYSTEM IN OLD WELSH.
J. E. LLOYD
2916e kimkat2916e


00199
(30-08-2012)
OBSERVATIONS ON THE WELSH VERBS.
BY MAX NETTLAU, Ph.D. / 1888
2915e kimkat0991e

00198 (30-08-2012 / 05-01-2002)
Tiriogaeth y Gymraeg o ryw 1800 ymlaen
0991e kimkat0991e

00197 (30-08-2012 / 08-12-2000)
The Welsh Language in 1878 / E.G. Ravenstein
0805e kimkat0805e

00196 (30-08-2012)
Y FARW WEDI EI CHYFODI YN FYW NEU'R HEN GREFYDD NEWYDD. TRAETHAWD YN DANGOS ANGHYFNEWIDIOLDEB TEYRNAS DDUW. / CAPT. D. JONES. / 1845
2914k kimkat2914k

00195 (29-08-2012)
CERDD NEWYDD AM YR ENWOG HELWRIAETH A WNAETH CŴN JOHN LEWIS, ESQ., O NANT-GWYLLT  
2913k kimkat2913k

00194 (28-08-2012)
History of Llangurig / EDWARD HAMER, H.W. LLOYD / 1875.
2912e
, kimkat2912e

00193 (08-08-2012)
Orgraph yr Iaith Gymraeg / R. I. PRYS, A THOMAS STEPHENS / 1859. (booklet on Welsh spelling)
2339k kimkat2339k

00192 (21-06-2012)
Welsh course: pronunciation of monosyllables /
Cwrs Cymraeg: cynaniad geiriau unsill
0023k (Via Google at kimkat0023k)

00191 (17-06-2012)
Welsh course: annwyl as a salutation in letters /
Cwrs Cymraeg: annwyl fel cyfarchiad mewn llythron
2911e (Via Google at kimkat2911e)

00190 (30-03-2012)
Belgrano, Abergele kimkat2899k 
2899k kimkat2899k

  

7899_2011

 

00189 2011-09-27 Darnau o’r Cyfaill o’r Hen Wlad yn America 1842  2862e kimkat2862e

 

00188 kimkat2832e 2832e 2011-08-03 The Welsh in Dawn, Missouri 1872 (map) / Y Cymry yn Dawn, Missouri  1872 (map)

 

00187 kimkat2839e 2839e 2011-08-03 The Welsh in Ohio 1872 (map) / Y Cymry yn Ohio 1872 (map)

 

00186 kimkat2821e 2821e 2011-08-03 The Welsh in Tennessee 1872 (map) / Y Cymry yn Tennessee 1872 (map)

 

00185 kimkat2797e 2797e 2011-08-03 The Welsh in Illinois 1872 (map) / Y Cymry yn Illinois 1872 (map)

 

00184 kimkat2781e 2781e 2011-08-03 Carnarvon, Iowa (not a Welsh settlement / nid sefydliad Cymreig mohono)

 

00183 kimkat2836e 2836e 2011-08-03 The Welsh in the USA – photos of the Welsh settlements (map) / Y Cymry yn UDA – lluniau o’r sefydliadau Cymreig (map)

 

00182 kimkat2842e 2842e 2011-08-03 The Welsh in Pennsylvania 1872 (map) / Y Cymry yn Pennsylvania 1872 (map)

 

00181 kimkat2812e 2812e 2011-08-03 The Welsh in Minnesota 1872 (map) / Y Cymry yn Minnesota 1872 (map)

 

00180 kimkat2803e 2803e 2011-08-03 The Welsh in Wisconsin 1872 (map) / Y Cymry yn Wisconsin 1872 (map)


00179 kimkat2834e 2834e 2011-04-22 Brunswick, Missouri place name / enw lle

 

 00176 2011-02-15   Llanidloes. O.M. Edwards. 1891

(Erthygl yn y cylchgrawn “Cymru” am ymweliad â’r dref)     

2789k   kimkat2789k

          

00175   2011-02-13   Murmuron Tawe (1913)     

2788k   kimkat2788

          

00174   2011-01-12   Sefydliad Cymreig Gwalia Deg yn Swydd Clay, Nebraska   The Welsh settlement of Gwalia Deg, Clay County, Nebraska   

2782e   kimkat2782e

 

7899_2010

 

7899_2009

          

00173 Cymanfa Ganu Chicago Awst 2009
http://www.youtube.com/watch?v=n_PBFkmb3h0 Hymn-singing festival

 

00172   2009-03-01   Rasys yng Nghatalonia   Races in Catalonia

 2701k   kimkat2701e


00171 kimkat2698k 2698k 2009-02-17 Beibl 1620 – (Apocrypha) Esdras-1
 
00170 kimkat2698k 2672k 2009-02-15 Beibl 1620 – (Apocrypha) Ecclesiasticus
 
00169 kimkat2707e 2707e 2009-02-06 Hen Wlad Fy Nhadau Welsh national anthem in English
 
00168 kimkat0196c 0196c 2009-02-06 Hen Wlad Fy Nhadau Welsh national anthem in Catalan
 
00167 kimkat2611k 2611k 2009-02-03 Beibl 1620 – Sant Mathew
 
00166 kimkat2684k 2684k 2009-01-31 Beibl 1620 – (Apocrypha) Baruch ac Epistol Jeremi
 
00175 kimkat2692k 2692k 2009-01-28 Beibl 1620 – (Apocrypha) Gweddi Manasses
 
00174 kimkat2690k 2690k 2009-01-28 Beibl 1620 – (Apocrypha) Histori Dinistr Bel a’r Ddraig
 
00173 kimkat2688k 2688k 2009-01-28 Beibl 1620 – (Apocrypha) Histori Susanna
 
00172 kimkat2686k 2686k 2009-01-28 Beibl 1620 – (Apocrypha) Cân y Tri Llanc
 
00171 kimkat2612k 2612k 2009-01-27 Beibl 1620 – Sant Marc
 
00170 kimkat2382k 2382k 2009-01-20 Beibl 1620 – Rhufeiniaid
 
00169 kimkat2344k 2344k 2009-01-19 Beibl 1620 – Josua
 
00168 kimkat2384k 2384k 2009-01-16 Beibl 1620 – Corinthiad-1
 
00167 kimkat2372k 2372k 2009-01-13 Beibl 1620 – Hosea
 
00166 kimkat2669k 2669k 2009-01-10 Cadair Ap Mwydyn, 1900
 
00165 kimkat2364k 2364k 2009-01-08 Beibl 1620 – Caniad Solomon
 
00164 kimkat2667k 2667k 2009-01-08 Siencyn Ddwywaith (Utica, Efrog Newydd, 1873)
 
00163 kimkat2666k 2666k 2009-01-08 Y Dduwioleg (Remsen, Efrog Newydd, 1873)
 
00162 kimkat2632k 2632k 2009-01-08 Beibl 1620 – Ecclesiastes neu Y Pregethwr

 

7899_2008
 
00161 kimkat0276c 0276c 2008-10-02 Rownd yr Horn Catalan translation of this traditional song
 

7899_2007


00160 kimkat2615k 2615k 2007-03-25 Gweddi Gyntaf Jessica 1898?
 
00159
kimkat2609k 2609k 2007-02-02 Cyfaill yr Aelwyd a’r Frythones 1894 - rhai tudalennau .Some pages from this magazine
 
00158
kimkat2590k 2590k 2007-01-30 Blodau yr Oes (cylchgrawn, Tachwedd 1875, Utica, Efrog Newydd) magazine for children, year 1875, Utica, USA
 

7899_2006


00157
kimkat2606k 2606k 2006-12-30 Geiriadur Cernyweg i siaradwyr Catalaneg / Cymraeg 0167a_baner-cernyw Dictionary of Cornish - Welsh/Catalan
 
00156
kimkat2414e 2414e 2006-12-11 Yr ydym wedi ychwanegu mynegai’r llyfr A Welsh Grammar - Historical and Comparative / John Morris-Jones (1864-1929) / 1913 We have added the index to A Welsh Grammar - Historical and Comparative / John Morris-Jones (1864-1929) / 1913

00155
kimkat0928k 0928k 2006-11-17 Ni’n Doi (Blwyddyn 1918 / 1919 / 1920 )
Glynfab (yn y dafodiaith Wenhwyseg)
(MEWN DELWEDDAU A FFORMAT PRINT HTML) Ni’n Doi (“We Two”) (Year 1918 / 1919 / 1920 )
Glynfab (in the dialect of south-east Wales)
(IN IMAGES AND HTML PRINT FORMAT)
 
00154
kimkat1729k 1729k 2006-11-09 Chwedlau a Dammegion Aesop - Llyfr 1 (o ddau) (Blwyddyn? )
Glan Alun 1811-1866 (MEWN DELWEDDAU A FFORMAT PRINT HTML) Chwedlau a Dammegion Aesop (= Legends and Fables of Aesop) (Year? ) Glan Alun 1811-1866 Book 1 (out of two) (IN IMAGES AND HTML PRINT FORMAT)
 

00153
kimkat2588e 2588e 2006-11-02 Llyfr o’r flwyddyn 1890 “Welsh as a Specific Subject for Elementary Schools” Booklet published in 1890 “Welsh as a Specific Subject for Elementary Schools”
 
00152
kimkat2585e 2585e 2006-10-30 Hen ffotos o dref Burnley yn Lloegr Old photos of the town of Burnley, England
 
00151
kimkat2561c 2561c 2006-10-20 Mynwenta - Y Rhath, Caer-dydd. Cerrig meini o’r bedweredd ganrif ar byntheg Gravestones in Y Rhath, Caer-dydd (Roath, Cardiff)

00150
kimkat2526e 2526e 2006-10-17 Dechrau rhoi ar ffurf testun electronig eiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (blwyddyn 1850) Begin to add Caerfallwch’s English-Welsh dictionary (year 1850) in electronic text

00149 kimkat2517c 2517c 2006-09-11 Taflenni yn Gatalaneg ar Gymru a’r iaith Gymraeg o’n stondin “AMICS DE LA LLENGUA GAL·LESA” (Cyfeillion yr Iaith Gymraeg) - Cinquena Mostra d’Entitats dels Països Catalans - Diwrnod Cenedlaethol Catalonia Information leaflets about Wales and the Welsh language from our stand AMICS DE LA LLENGUA GAL·LESA (“Friends of the Welsh Language) - Cinquena Mostra d’Entitats dels Països Catalans - in Barcelona on Catalonia’s National Day

00148
kimkat1470k 1470k 2006-09-04 Cronicl-2 (testun electronig) Beibl 1620 Chronicles-2 in Welsh (also a Welsh-English page)

00147
kimkat2417c 2417c 2006-07-20 Rwyf wedi ychwnaegu profion Cymraeg yn Gatalaneg ar gyfer dysgwyr Catalaneg eu hiaith (lefel elfennol) Addition of tests for Catalan-speaking learners of Welsh

00146
kimkat2515k 2515k 2006-07-20 lleoliad yr eisteddfod ym mhob blwyddyn ar ôl 1861 Location of the Eisteddfod Genedlaethol (National Eisteddfod) in each year since 1861
 
00145
kimkat2374k 2374k 2006-07-01 Sant Marc (DELWEDDAu) Beibl 1620 Mark (images)
 
00144
kimkat2376k 2376k 2006-06-29 Sant Mathew (DELWEDDAu) Beibl 1620 Matthew (images)
 
00143 kimkat2494k 2494k 2006-06-24 Mynwent Gymreig, Iowa, UDA - ffotos Welsh cemetery, Iowa
 
00142 kimkat2481e 2481e 2006-05-31 Tafodiaith Llyn. “Plural Forms used in the Lleyn dialect of Carnarvonshire, and Inflection of Adjectives for the Feminine and the Plural in the Lleyn dialect of Carnarvonshire” (Transactions of the Guild of Graduates, Univeristy of Wales 1902)
 
00141 kimkat2480k 2480k 2006-05-30 TAFODIAITH TREFORUS, ABERTAWE Dialect of Treforus, Abertawe (Morriston, Swansea) - conversation in this dialect from the magazine Cymru Fydd, 1890
 

7899_2005


00140
kimkat2186k 2186k 2005-12-06 Yr ydym wedi ychwanegu YR IAITH GYMRAEG
John Morris-Jones (1864-1929)
(Erthygl yn y Gwyddoniadur Cymreig, 1891) We have added YR IAITH GYMRAEG (= the Welsh Language)
John Morris-Jones (1864-1929)
(article from Y Gwyddoniadur Cymreig / The Welsh Encyclopaedia, 1891)

00139
kimkat2414e 2414e 2005-12-02 Yr ydym wedi ychwanegu y cwbl o A Welsh Grammar - Historical and Comparative. John Morris-Jones (1864-1929) 1913 (MEWN DELWEDDAU) We have added the entirety of A Welsh Grammar - Historical and Comparative John Morris-Jones (1864-1929) 1913
 
00138
kimkat1344k 1344k 2005-11-27 Yr ydym wedi ychwanegu “GWR Y DOLAU neu FFORDD Y TROSEDDWR”
William Llewelyn Williams (1867-1922)
Blwyddyn: 1899
(MEWN DELWEDDAU) We have added part of “GWR Y DOLAU neu FFORDD Y TROSEDDWR” (= The Man from Y Dolau, or The Way of the Transgressor)
William Llewelyn Williams (1867-1922)

Year: 1899
(IN IMAGES)

00137 2005-11-26 EIN PEN-BLWYDD YN 10 OED!

Agorwyd y wefan hon ar y chweched ar hugain o Dachwedd 1995.

 

OUR TENTH BIRTHDAY!

This website has been on the Internet since 26 November 1995

 

00136 kimkat1729k 1729k 2005-11-25 Yr ydym wedi ychwanegu rhan o
Chwedlau a Dammegion Aesop (Blwyddyn? )
Glan Alun 1811-1866
(MEWN DELWEDDAU) We have added part 40% of
Chwedlau a Dammegion Aesop (= Legends and Fables of Aesop) (Year? )
Glan Alun 1811-1866
(IN IMAGES)

00135 kimkat2589k 2589k 2005-11-24 Yr ydym wedi ychwanegu nofrl Daniel Owen (1888)
Y Siswrn
(MEWN DELWEDDAU) We have added the
Y Siswrn (= The Pair of Scissors”)
Daniel Owen (1888)
(IN IMAGES)
 
00134 kimkat2643k 2643k 2005-11-22 Yr ydym wedi ychwanegu
Llyfr Cyntaf y Cronicl
o Feibl Wiliam Morgan (1620)
(MEWN DELWEDDAU) First Book of Chronicles
from Wiliam Morgan’s Bible 1620
(IN IMAGES)

00133 kimkat2356k 2356k 2005-11-22 Gwilym a Benni Bach
Ffug-Chwedl gan William Llewelyn Williams (1867-1922)
Cyhoeddwyd 1894

2408k AR FFURF PDF
 We have added Gwilym a Benni Bach (= “William and Little Benjamin”)
A tale by William Llewelyn Williams (1867-1922)
Published 1894 (IN IMAGES)
 
00132 kimkat0873e 0873e 2005-11-11 Yr ydym wedi ychwanegu DELWEDDAU jpg yn y rhan hon o Hanes y Cymry ym Minnesota (1895) We have added jpg images to part of The History of the Welsh in Minnesota (1895)

00131 kimkat2315e 2315e 2005-11-10 Yr ydym wedi ychwanegu
Llyfr Ruth
o Feibl Wiliam Morgan (1620) We have added
The Book of Ruth
from Wiliam Morgan’s Bible 1620

00130 kimkat0896e 0896e 2005-11-07 Yr ydym wedi ychwanegu
A Welsh Grammar for Schools
Edward Anwyl, 1897
(Gramadeg Cymraeg ar gyfer Ysgolion) We have added
A Welsh Grammar for Schools
Edward Anwyl, 1897

00129 kimkat1486k 1486k 2005-11-01 Yr ydym wedi ychwanegu
Cofiant a Phregethau y Diweddar Barch. David James Llaneurwg.
Gan y Parchedigion Thomas Rees, D.D., Merthyr a D. M. Phillips, Tylorstown.
1896. Biography and Sermons of David Johns, Llaneirwg / St. Mellons (now part of Caer-dydd / Cardiff, but in the lifetime of David James a Welsh-speaking village in Sir Fynwy / Monmouthshire)

00128 kimkat2218k 2218k 2005-11-01 Yr ydym wedi ychwanegu
William Tomos Benja.
Cymeriad Hynod a Adwaenwn. J. James, Tylorstown. 1911. Booklet describing a “remarkable character I knew” - William Thomas Benja

00127 kimkat1955k 1955k 2005-09-15 Y cyfan o’r nofel Plant y Gorthrwm wedi ei ychwanegu / Awdur: Gwyneth Vaughan / Blwyddyn: 1908
 All of the novel Plant y Gorthrwm / Author: Gwyneth Vaughan / Year: 1908

00126 kimkat2176k 2176k 2005-10-03 Hanes y Bibl Cymraeg wedi ei ychwanegu
 Hanes y Bibl Cymraeg added to the Welsh Texts Section (History of the Welsh-language Bible, 1876 )

00125 kimkat1955k 1955k 2005-09-30 Wedi cyrraedd pennod 21 (allan o 34) o’r nofel Plant y Gorthrwm / Awdur: Gwyneth Vaughan / Blwyddyn: 1908

00124 kimkat1955k 1955k 2005-09-12 Pum pennod arall o’r nofel Plant y Gorthrwm / Awdur: Gwyneth Vaughan / Blwyddyn: 1908
 Five more chapters of Plant y Gorthrwm / Author: Gwyneth Vaughan / Year: 1908
 
00123 kimkat1996k 1996k 2005-09-07 Cwblháu Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif 1908 . Yn y Wenhwyseg.
 Completion of the e-text Isaac Lewis, y Crwydryn Digrif 1908 (Isaac Lewis, the Amusing Tramp). In Glamorgan Welsh (“Y Wenhwyseg”).

00122 kimkat1955k 1955k 2005-09-02 Penodau 1 -5 o’r nofel Plant y Gorthrwm / Awdur: Gwyneth Vaughan / Blwyddyn: 1908
 The first five chapters of Plant y Gorthrwm / Author: Gwyneth Vaughan / Year: 1908

00121 2005-09-02
On 31 December 2004 we lost our home at estelnet which closed down. We moved to racocatala, but our site was too large for them, and now we’re in the process of setting it up at the-university-of-joan-de-serrallonga, projected as a free internet university, who have given us a home

Ar 31 Rhagfyr 2004 collasom ein cartref wrth i estelnet gau. Symudasom at racocatala, ond yr oedd y wefan yn rhy fawr iddynt, ac yn awr yr y^m wrthi’n trosglwyddio’r wefan at the-university-of-joan-de-serrallonga, gwefan sydd yn bariadu bod yn ‘brifysgol ryngrwyd am ddim’

Ar 31 Rhagfyr 2004 collasom ein cartref wrth i’r gwasanaethydd estelnet gau. Symudasom at racocatala, ond yr oedd ein gwefan yn rhy fawr iddynt (yr oeddynt yn rhoi lle i ni am ddim). Erbyn hyn yr ydym wedi symud at “the university of joan de serrallonga”, sydd yn ei disgrifio ei hun fel “prifysgol rydd y rhyngrwyd” ac maent hwy wedi rhoi lle i ni am ddim.


7899_2004


00120 2004-08-01 (dolen gyswllt â gwefan arall)
Jôcs am y Saeson
http://www.geocities.com/llysgenhadaethycymry/GweinyddiaethMiri.html

00119 2004-04-29 Seisnigo Enwau Cymréig – Enwau Lleoedd
Emrys ap Iwan
Y Geninen (Ionawr 1897) Cyfrol 15, Rhif 1 Seisnigo Enwau Cymréig – Enwau Lleoedd
Emrys ap Iawn
Y Geninen (Ionawr 1897) Cyfrol 15, Rhif 1
Anglicisation of Welsh Place Names

00118 2004-03-18
Gogwydd yr Iaith Gymraeg
D. Edwardes, Crynfryn. Y Geninen (1915) 33
Bydd yr iaith Gymraeg yn marw fel iaith gymdeithasol erbyn
1950, ac yn llwyr ddiflannu erbyn 1978
Gogwydd yr Iaith Gymraeg
D. Edwardes, Crynfryn. Y Geninen (1915) 33
Welsh will have disappeared as a community language by the year 1950, and will have become compleyely extinct in 1978, according to this writer during the First World War

00117 2004-02-23 Geirlyfraeth Gymreig.
Awdur / Author: Moelddyn. Y Brython (2 Gorffennaf 1858)
Beirniadaeth ar eiriadur Cymráeg-Saesneg Dr. Owain Puw a gyhoeddwyd drigain mlynedd yn gynharach, a sôn am eisiau llunio geiriadur newydd ag iddo eiriau o’r iaith lafar Geirlyfraeth Gymreig. Awdur / Author: Moelddyn. Y Brython (“The Briton”) (2 Gorffennaf 1858) (2 July 1858)
A criticism of Dr. Owain Puw’s Welsh-English Dictionary published sixty years earlier, and a call for a new dictionary which incorporates words from the spoken language
(IN WELSH)

00116 2004-02-06 Y Gymydogaeth Gymreig yn Tennessee.
William Bebb. Y Cronicl Cyfrol 14, Rhif 159. Blwyddyn 1856.
Llythyr sydd yn disgrio tiroedd Huntsville / Jacksboro / Huntsville / Clinton yn nhalaith Tennessee wrth y ffin â Kentucky; cynigir eu prynu ar gyfer gwladfa Gymraeg Y Gymydogaeth Gymreig yn Tennessee.
William Bebb. Y Cronicl Cyfrol 14, Rhif 159. Blwyddyn 1856.
“The Welsh Neighborhood / Settlement in Tennessee”. A short letter describing land by Huntsville / Jacksboro / Huntsville / Clinton in Tennessee by the state line with Kentucky which it is intended to buy for a Welsh settlement

7899_2003


Nid yw’r dolennau isod yn gweithio erbyn hyn. Defnyddiwch yr archwiliwr mewnol os ych chi am ddod o hyd iddyn nhw, gan deipio i mewn rhif y dudalen, neu’r teitl, neu’r manylion am y cynnwys
These links below no longer work. If you wish to see these web pages, try using the internal search engine to locate them, typing in the page number or the title or content details

00115 21 12 2003
Geiriadur Catalaneg-Cymraeg ar gyfer y Cymry / Diccionari català-gal.lès per gal·lesoparlants / Catalan-Welsh Dictionary for Welsh-speakers
After many months of work (years) we now have a basic dictionary with 12,000 headwords

02 08 2003
EISTEDDFOD MALDWYN YN DECHRAU HEDDIW – THE NATIONAL EISTEDDFOD BEGINS TODAY
http://www.eisteddfod.org.uk/

00116 22 01 2003
Yn Nyffryn Tywi
Twelve essays from the year 1894 about the people and customs of the valley of the river Tywi in the south-east of our country (in Welsh)

7899_2002


00115a 23 12 2002
Welsh course – how to say ‘too’ (= excessive). Rhy hir = too long, etc

00115b 10 12 2002
Christmas Vocabulary Welsh-English

00105c  07 11 2002
Bugeilgerdd.
By William Powell (Gwilym Penant).
Prizewinning bucolic tale in verse at the Eisteddfod in Abertawe, 1863.
Dafydd meets Gwen, loses her, but eventually they are reunited. A rather pedestrian piece which might have thrilled our great-great-great grandparents. (In Welsh)

00114 07 11 2002
Englynion
52 verses from old magazines (in Welsh).

00113 06 11 2002
Dyffryn Cynon
Articles (in Welsh) from the magazine “Y Geninen” (‘The Leek’) 1900-1904 by Jenkin Howell on the valley of the river Cynon and the town of Aber-dâr

00112 17 10 2002
Amrywieithoedd Y Gymraeg
Y Traethodydd, Ionawr 1847
Article (in Welsh) on Welsh dialects

00111 15 09 2002
TELYNEGION MAES A MOR.
Eifion Wyn (1908).
Popular Welsh poetry (in Welsh) from almost a century ago.


00110 12 09 2002
Magdalen
J. J. Williams
Poem (in Welsh) in Rhondda dialect 1928

00109 12 09 2002
Geiriau ac ymadroddion o Langynwyd
Words and expressions from Llangynwyd, south-east Wales, published in 1888.


00108 12 09 2002
Y Cyfaill o’r Hen Wlad yn America
(The friend from the old country in America) Extracts (in Welsh) from volume 3 (year 1840) of this magazine published in New York for Welsh settlers in the USA (In Welsh)

http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/ 03 08 2002
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Sir Benfro, Tyddewi, Awst 3-10
The annual Welsh-language festival, the National Eisteddfod, at Tyddewi (“Saint Davids” in English) August 3-10 2002

00107 03 08 2002
Llythyra Newydd, gan Fachan Ifanc Texts (in Welsh) in Gwentian (south-eastern Welsh) (from Tarian y Gweithiwr 1895, 1896, 1897)

00106 05 07 2002
Dadleuon Buddugol 1
(In Welsh) Situations for two, three or four people to act out; from a prizewinning entry in the Caerfyrddin Eisteddfod in 19119

00105 05 07 2002
Yr Atgyfodiad – ‘awdl’ (in Welsh) by Nicander on the Resurrection from Y Traethodydd, 1851 18511

00104 05 07 2002
Pontarfynach a’i Hamgylchoedd Article in Welsh from the year 1851 on the village of Pontarfynach (Ceredigion)

00103 02 07 2002
California Article in Welsh from the year 1851 (Y Traethodydd) advising would-be emigrants to the Californian gold diggings

00102 2002-07-02. 2 Gorffennaf 2002. America. Mynegai i’r tudalennau yn y gwefan hwn sydd yn ymwneud ag ymsefydlwyr o Gymry yn yr Unol Daleithiau

kimkat1343

 


00101 16 06 2002
Book of Daniel in Welsh and in English

00100 21 04 2002
Saint John’s Gospel in Welsh and in English

00099 06 04 2002
The Psalms in Welsh (version of the Bible by Rhisiart Parri, Pwllhalog, Sir y Fflint and Siôn Dafis, Mallwyd, from the year 1620) (along with the English version from the King James English Bible)

00098 01 02 2002
Sayings and proverbs gathered by “Cyffin” over seventeen years 1873-
1880 in the parish of Llansantffráid ym Mechain.

00097 2002-02-01. 1 Chwefror 2002. Dywediadau a diarhebion wedi eu casglu gan “Cyffin” yn ystod dwy flynedd ar bymtheg 1873-1880 oddi ar wefusau ardalwyr Llansantffráid ym Mechain.

kimkat0637


00096  01 02 2002
‘S Lawer Dydd
W. Llywelyn Williams (1918). Reminiscences of the village of Llansadwrn in the 1800s

00095 2002-12-20. 20 Rhagfyr 2002. “Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Môr Tawelog ac yn ôl, Trwy brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd” (William Davies Evans,1883) – adroddiad o daith gan un o Lanfihangel y Creuddyn yn y blynyddoedd 1881–2 (y rhan fwyaf o’r llyfr ar lein gennym erbyn hyn)

kimkat1219

 

00095 05 01 2002
First part of a translation of ‘Hanes Tonyrefail’ (1899) – the history of Tonyrefail. Bilingual format for students of Welsh

 

00094 2002-12-20. 20 Rhagfyr 2002. “Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Môr Tawelog ac yn ôl, Trwy brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd” (William Davies Evans,1883) – adroddiad o daith gan un o Lanfihangel y Creuddyn yn y blynyddoedd 1881–2 (y rhan fwyaf o’r llyfr ar lein gennym erbyn hyn)

kimkat1219

 

00093 10 12 2002
Christmas Vocabulary Welsh-English

 

00092 2002-11-10. 10 Tachwedd 2002. Hanes Tonyrefail (1899). Gan Thomas Morgan. Gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)

kimkat1223

 
7899_2001

 

00091 2001-10-31. 31 Hydref 2001. Twynog. Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni. (1912)

kimkat0994

 

00090a 2001-10-01. 1 Hydref 2001. Cyweithiau Cyfredol Pa bethau yr ym ni yn gobeithio eu cyflawni yn y gwefan hwn?

kimkat1204

 

00090b 2001-08-29. 29 Medi 2001. Dolennau ar gyfer y mynegau ar gyfer y pennod cyntaf yn “The History of the Welsh in Minnesota, Foreston and Lime Springs, Iowa, gathered by the Old Settlers” Edited by the Reverends Thomas E. Hughes and David Edwards, and Messrs. Hugh G. Roberts and Thomas Hughes. 1895

kimkat0894


00090c 16 09 2001
http://www.geocities.com/llysgenhadaethycymry
Llysgenhadaeth y Cymry – the first embassy for the Welsh-speaking Welsh diaspora opened on Diwrnod Glyndwr (16 September) 2001


00089 2001-08-29. 29 Medi 2001. Tudalennau 1-30 (allan o 120) wedi eu teipio (dim sganer gennyf!) o’r gyfrol ‘Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Môr Tawelog ac yn ôl, Trwy brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd’. Gan William Davies Evans

 

Aberystwyth: Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfa'r "Cambrian News,' MDCCCLXXXIII (1883). (Hanes taith i UDA yn 1881-1882)

kimkat1202

00088a 2001-08-29. 29 Medi 2001. Tudalennau 4-9 (allan o 119) o’r llyfryn ‘Guide to Gaelic Conversation and Pronunciation with Dialogues, Phrases, Vocabularies and Forms of Bills and Letters’. L. Macbean. Cyhoeddwyd gan MacLachlan and Stuart, Caeredin, 1884. John Noble, Bookseller, 10 & 12 Castle Street, Inverness.

kimkat0845


00088b 2001-08-29. 29 Medi 2001. Llwyth o ychwanegiadau at y Geiriadur Cymraeg-Saesneg

kimkat0810


00087a 2001-08-05. 5 Awst 2001. Braslun o restr eiriau WRDW-CYMRAEG

kimkat1199

 

00087b 2001-07-09. 9 Gorffennaf 2001. Yn y papur dyddiol "Avui" (Llun 09 07 2001) erthygl ar Abertawe 'La banalitat del símbols' (Agustí Colomines i Companys). Dyw'r bachan yn deall dim ar y sefyllfa ieithyddol yng Nghymru, gwaetha'r modd! (Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
Article in the Catalan daily "AVUI" (Monday 09 07 2001) about the city of Abertawe (Swansea) 'La banalitat del símbols' (Agustí Colomines i Companys). Refelctions on the linguistic situation of Wales which the author has completely misunderstood

 

00086 2001-06-07. 7 Mehefin 2001. Ateb gwych mewn llythyr i’r golygydd o law Michael Prosser, Gwlad Falensia, i erthygl yn Gatalaneg ar Blaid Cymru a chyfweliad â Ieuan Wyn Jones (05 Mehefin 2001). (Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).


00085 05 06 2001
http://www.avui.com/avui/diari/docs/index4.htm
LINK TO THE CATALAN DAILY "AVUI" (= today) - ARTICLE IN CATALAN ON PLAID CYMRU, AND AN INTERVIEW WITH PARTY LEADER IEUAN WYN JONES (05 JUNE 2001)


00084 19 05 2001

Yr ŷm ni wrthi yn rhoi Geiriadur Catalaneg-Cymraeg ar y We. Dyma gywaith ddechreusom ni dros ddeng mlynedd yn ôl ond ni fu amser gennym wedyn i roi pen ar y cwbl. Gobeithiwn ei ychwanegu ar y tudalennau hyn o dipyn i beth, ac wedyn rhoi tipyn o sglein arno.Hefyd ry^m yn canolbwyntio ar ychwanegu at ein geiriadur Cymraeg a Saesneg.

We are gradually adding a Catalan-Welsh dictionary that we prepared over ten years ago but never quite finished. Lots of gaps which we'll eventually fill in. Our efforts are also being concentrated on adding to our Welsh-English dictionary bit by bit.
kimkat0397

 

00083a 2001-05-05. Llythyr gennym i gywiro erthygl yn newyddiadur ‘Avui’ ar ymweliad arlywydd Catalonia â Chymru lle bu sôn am y Aeleg fel iaith Cymru. (Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).

05 MAY 2001 - A LETTER FROM US TO CORRECT A REPORT ON THE VISIT OF THE PRESIDENT OF CATALONIA TO WALES WHICH SPOKE OF "GAELIC" AS BEING THE LANGUAGE OF WALES (The link to the Avui newspaper is now no longer operative 2012-04-29)


00083b 08 03 2001

Llythyr gennym i gywiro erthygl yn newyddiadur ‘Avui’ ar ymweliad arlywydd Catalonia â Chymru lle bu sôn am y Aeleg fel iaith Cymru. (Dolen-gyswllt Avui yn anweithredol erbyn hyn: 2012-04-29).
Letter of protest about a new free newspaper 'Metro' in Barcelona, capital of the Catalan Countries, given out on the public transport system. The paper is written for the most part in Castilian, and discriminates against the Catalan language. (The link to the Avui newspaper is now no longer operative 2012-04-29)

 

00082 2001-01-14. 14 Ionawr 2001. Newyddion (ysbeidiol dros ben) o'r Gwledydd Catalaneg.

(Very sporadic) news from the Catalan Countries.

kimkat1066


00081 07 01 2001. Ychwanegiadau at y rhestr o sylwadau (o'r ganrif 1800 gan mwyaf) ar sefyllfa'r Gymraeg led-led y wlad. 2001 - Sir Faesyfed; Tredelerch 1896, Y Rhath 1896, Cas-bach 1835; Llanidloes 1910; Aberhonddu 1910, Y Bontewydd ar Wy 1845. (Tudalen Saesneg, ac ambell ddyfyniad yn Gymraeg)
More additions to a list of observations by commentators mainly in the 1800s on the extent to which the Welsh language was holding its ground in such and such a place in such and such a year: information added on Sir Faesyfed (Radnorshire); other recent additons - Tredelerch (Rumney) 1896, Y Rhath (Roath) 1896, Cas-bach (Castleton) 1835; Llanidloes 1910; Aberhonddu (Brecon) 1910, Y Bontewydd ar Wy (Newbridge on Wye) 1845

kimkat0991

00080 22 01 2001

Ieithoedd mewn perygl. (Tudalen wedi ei golli erbyn hyn 2012-04-29)
Languages in danger. (Page now missing 2012-04-29)


00079 16 01 2001
Welsh-language place names with an explanation in English'. Now has 200 entries

kimkat0187e

00078a 16 01 2001
Additions to the "Give your House a Welsh Name" page (names grouped according to themes - hills, rivers, sun, pleasant, etc) 100 names added to give 450 names.
kimkat1946e


00078b 2000-12-27. 27 Rhagfyr 2000. At y Werin Weithyddawl Gymreig, 1845. Seren Gomer.

To the Welsh working people. 1845.

kimkat1059


00077 24 12 2000
Two pages on the Mari Lwyd tradition in South-east Wales (from the years 1896 and 1922)

00076 24 12 2000

Enwau heolydd Cymru - enghreifftiau â throsiadau
Welsh street names - some examples with translations

kimkat1057c, kimkat1058e

00075 20 12 2000
Article in Welsh with an English translation from 'Cymru' magazine, 1910, calling on Welsh-speaking parents in Aberhonddu and Brycheiniog (Brecon and Breconshire) to speak Welsh to their children

00074 18 12 2000
Update to the Lakhota-Welsh-English wordlist


00073a 14 12 2000
Bilingual texts: Additions to our short Welsh texts with an English translation and grammatical notes
http://www.avui.com/

00073b 2000-11-09. 11 Tachwedd 2000. Ychwanegiadau at y Geiriadur Arlein Cymraeg-Saesneg (crwys)

kimkat1818e

00072 09 11 2000
We wrote an article (in Catalan) on the life and poetry of the late RS Thomas (died September) for the Avui daily newspaper - see Culture Section, Thursday 09 11 2000

00071 11 11 2000
additions to the Welsh-English Dictionary (crwys)

00070 24 07 2000
Prif ddinas i Gymru
Article in Welsh by Emrys ap Iwan from
1895 in which he calls for a Welsh capital in the centre of Wales and for the border of Wales and England to follow the course of the river Hafren / Severn

00069a 22 07 2000

Llythyr Ffred Ffransis (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) at Y Cymro 15 07 2000.
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. (The Welsh Language Society). Section in Catalan. Includes a letter from Ffred Ffransis to Y Cymro.

00069b 20 07 2000
Nicknames for the inhabitants of villages / towns / districts
Chwain Trawsfynydd = (the) fleas (of) Trawsfynydd

00069c 19 07 2000
Rhigymau enwau lleoedd / Place-name rhymes
{Goetre glawd, heb na bara na blawd = poor Goetre, with neither bread nor flour}
Place-name rhymes 

00069d 19 07 2000
The Gwentian Dialect. A short description of words and expressions in Gwentian (south-eastern Welsh) remembered by the author from his youth
Joseph A. Bradney, c.1895

00068 18 07 2000 Rhestr o enwau lleoedd Cymraeg ac elfennau enwau lleoedd ag esboniad Saesneg

(Y Bont-goch = the red bridge, etc)
List of Welsh-language place names and place-name elements with an English explanation (Y Bont-goch = the red bridge, etc)
0817e


00067 15 07 2000 Braslun o lyfr Saesneg ar enwau lleoedd yn yr iaith Gymraeg

draft of a book on Welsh-language place names
kimkat0964


00066 Not new - John Griffiths's short booklet on the dialect of south-east Wales "Y Wenhwyseg" published in 1901

00065 14 07 2000 Cyflwr yr iaith Gymraeg yn ôl y pentre / y plwyf ayyb a'r flwyddyn (Bangor Is-coed: "When Defoe visited Bangor Monachorum, about 1730, he failed to procure a guide capable of giving the explanation required.") (Tudalen Saesneg)

kimkat0991

The situation of the Welsh language according to the place and year (Bangor Is-coed: When Defoe visited Bangor Monachorum, about 1730, he failed to procure a guide capable of giving the explanation required. At the present day (1878) English alone is spoken.)

00064 14 07 2000

Ym mha le ac ar wefusau pwy y gellid clywed y Gymraeg yn y flwyddyn 1878? Erthygl Saesneg yn rhoi crynodeb o ddarlith gan E. G. Ravenstein.
Where and by whom was Welsh spoken in 1878? An English article from that year giving a summary of a lecture by E. G. Ravenstein. "In Bangor Welsh is spoken except by about 300 natives of England. In Conway {Conwy} only 50 persons are stated not to be able to speak Welsh, whilst at the favourite seaside town of Llandudno 250 persons speak Welsh only, 2,312 Welsh and English, and 200 English, the Welsh services being four times more numerously attended than the English ones."
           
00063 08 07 2000

Adran Irredentiaeth. Rhannau o erthygl gan yr Athro John Edward Lloyd a ysgrifennwyd yn 1927 lle y mae’n awgrymu estyn ffiniau Cymru i gynnwys darnau o Swydd gaer, Swydd Amwythig, Swydd Henffordd a Swydd Gaerloyw.
Our Irredentism section. Excerpts from an article by Professor John Edward Lloyd written in
1927 in which he proposes an enlarged Wales, possibly taking in parts of the counties of Swydd Gaer (Cheshire), Swydd Amwythig (Shropshire), Swydd Henffordd (Herefordshire) and Swydd Gaerloyw (Gloucestershire).

00061 04 07 2000
Peculiar Welsh Words, Expressions, Proverbial Sayings, Rhymes, &c., collected in Mid-Glamorganshire. Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).Trafodaethau Urdd y Graddedigion, Prifysgol Cymru - Transactions of the Guild of Graduates, Uinversity of Wales.
1906 (WELSH AND ENGLISH)

00060 03 07 2000
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus, (Temperance Meeting and Public Debate) 1842. Ystradowen, Y Bont-faen. Interesting because Cwmowen would hardly be considered a Welsh-speaking area nowadays. (WELSH)

00059 27 06 2000
"Taith Americanaidd". Translation of a letter written from Cincinnati in 1843 describing a journey to the United States. Y Diwygiwr 1843, Cyfrol 8, tudalennau 370-371. Llythyr o America Rhan o lythyr John, mab y Parch. S Griffiths, Horeb. Cincinnati, Gorff. 26, 1843

00055 26 06 2000
Some web-wandering English speakers have for been busy with the Gutenberg Project for about four or five years now. But nobody is bothering to do anything similar with Welsh publications which are now in the public domain. We're tired of waiting, so I suppose we'll just have to do it ourselves! We've started the CYWAITH SIÔN PRYS ABERHONDDU. (Siôn Prys of Aberhonddu Project - named after the writer and publisher of the first Welsh book in 1546). Our motto is "Llond y We o Lên y Brython" - The web full of the literature of the Britons (that is, in its correct sense of 'the Welsh')

kimkat0960


00054 25 06 2000
A Treatise on the Chief Peculiarities that Distinguish the Cymraeg, as Spoken by the Inhabitants of Gwent and Morganwg Respectively, 1856. Pererindodwr, Archaeologia Cambrensis

kimkat0959

 

00053 25 06 2000.

Rhestr o enwau lleoedd (Cymraeg a Saesneg) yng nghylch Caerdydd o 'Gofnodion Caer-dydd' (Cardiff Records) (1891-1911). Awdur: Mab Cernyw (John Hobson Matthews - 1858-1914 - archifydd Corfforaeth Caer-dydd, a Chernywiad o genedl).


List of place names (Welsh and English) in the Caerdydd area from Cardiff Records (1891-1911), by Mab Cernyw 'son of Cornwall' (John Hobson Matthews - archivist to Cardiff Corporation, Cornishman, 1858-1914)

kimkat0442. Gweler hefyd / See also British History Online

 

00052 24 06 2000

Cyfenwau Saesneg yng Nghymru (erthygl 1894)
ENGLISH SURNAMES IN WALES (article from 1894)

kimkat0957e


00051a 2000-06-24. 24 Mehefin 2000. CYFENWAU SAESNEG YNG NGHYMRU (o erthygl o'r flwyddyn 1894).

Welsh surnames in Wales. Article from 1894..

kimkat0957


00051b 22 06 2000
Newyddion o’r Unol Daleithau. O’r Drych 1896, 1897.

News from the USA (In Welsh, English translation). Items from 'Y Drych', 1896, 1897

kimkat0905k


00050a 20 06 2000

Y Saeson yn meddiannu Cymru - o safbwynt un o’r Rhondda yn 1897 (erthygl yn Gymraeg; trosiad Saesneg).
The English takeover of Wales - as seen in
1897 in the Rhondda (article in Welsh; English translation).

kimkat0925ke

 

00050b 2000-06-22. 22 Mehefin 2000. "Enwau Cymreig" {sic}, dwy erthygl o bwys o Seren Gomer (1823) yn galw am lai o Ddic-Siôn-Dafiaeth â rhagor o osod enwau bedydd Cymraeg ar blant Cymru yn lle enwau a ddaw o dros Glawdd Offa.

“Welsh Names”, two important articles from Seren Gomer (1823) calling on Welsh people to give their children Welsh names rather than names from over Offa’s Dyke (i.e. from England). "Welsh Names" - two articles from the year 1823 influential in encouraging Welsh parents to use Welsh names (Caradog, Angharad, etc instead of Edward, John, William).

kimkat0953


00050c 19 06 2000
Cwis Saesneg - ar Hanes y Cymry yn Minnesota.

Quiz in English on "The History of the Welsh in Minnesota"

kimkat0944e, kimkat0929k

 

00050d 17 06 2000
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wythnos gadw, 1820.

Beirniadaeth o or-hoffter y glowyr at y ddiod gadarn. Siencyn ap Tydfil, yn y cylchgrawn Seren Gomer.

A criticism of the tendency of coal miners to be over-fond of beer by Siencyn ap Tydfil in Seren Gomer. (IN WELSH; ENGLISH TRANSLATION)


00050e 16 06 2000 Tafodiaith Morgannwg. Blwyddyn: 1888. "Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencyn Domos a Shon Matho) yn Nghanolbarth Morganwg (sic), ar ddydd marchnad." Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).

Text from 1888 in the dialect of the south-east (Llangynwyd) - Conversation between two farmers by Cadrawd (Thomas Christopher Evans 1846-1918).
kimkat0939


00049 15 06 2000

Geirfa Fach o'r Rhondda - 80 o eiriau o Gwm Rhondda. Blwyddyn: 1914.

Geirfa Fach o'r Rhondda - Wordlist from the Rhondda. Eighty words. Year: 1914.
kimkat0935


00048 13 06 2000 Y Wenhwyseg. Llyfryn 30 tudalen yn yr iaith fain gan John Griffiths (Pentrevor), wedi ei gyhoeddi yn y flwyddyn 1902 gan J. E. Southall (Casnewydd). Esboniad ar nodweddion y dafodiaith ar gyfer athrawon yn y de-ddwyrain.

Y Wenhwyseg. A 30-page booklet in English written by John Griffiths (Pentrevor) and published in 1901 by J. E. Southall (Casnewydd) indicating the main features of Gwentian; aimed at teachers of the language
kimkat0931


00047 13 06 2000

Cwis yn Gymraeg ar "Hanes y Cymry ym Minnesota".
QUIZ in Welsh on "The History of the Welsh in Minnesota"

kimkat0929

00046 09 06 2000

Y Wenhwyseg - tafodiaith y De-ddwyrain (tudalen yn Saesneg ar gyfer dysgwyr; dolennau â thestunau yn y dafodiaith honno)
Y Wenhwyseg - the Gwentian dialect ('Valleys Welsh'). With links to texts written in this dialect, at one time the major dialect of Wales and nowadays, 100 years later, abandoned and forgotten after the switch from Welsh to English (or linguistic suicide) in the 1900s.
kimkat0923


00045 09 06 2000 (Yn Saesneg ac yn Gatalaneg). Gramadeg Cymráeg Edward Anwyl ("Welsh Grammar for Schools" 1897/1907) - byddwn yn ei ychwanegu o dipyn i beth ym misoedd Mai / Mehefin / Gorffennaf. Welsh Grammar (Edward Anwyl's "Welsh Grammar for Schools" 1897/1907) which we shall be adding gradually in May / June / July

kimkat0897

00044 15 04 2000
Testunau Cymraeg â throsiadau Saesneg

Some bilingual texts for learners (Original Welsh text with an English translation)

kimkat0601e


00043 14 04 2000
(in Welsh) - the Welsh language in Aberdare (Aber-dâr) in the year 1902 (Original Welsh text with an English translation)

0972ke

00042 14 04 2000

Yr wyddor: a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, ayyb
The Welsh Alphabet: a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, etc

kimkat0037c


00041 12 04 2000

Pam yr ŷm ni yn defnyddio'r sumbol ÿ (Brÿn-gwÿn, etc) yn y gwefan hwn.

Why we use the non-standard letter y (Bryn-gwyn, etc) in Welsh in this website
kimkat0865


00040 02 04 2000

(yn Saesneg) Yr erlid ar Genedl y Lakhota ("Sioux") gan yr ymsefydlwyr o Gymry ym Minnesota
(in English) The rôle of the Welsh settlers in the conflict with the Lakota Nation ("Sioux")

kimkat0857


00039 31 03 2000

Cyflwr yr iaith Gymráeg ym Merthyrtudful yn 1908

The sad state of the Welsh language in Merthyrtudful in 1908
kimkat8052


00038 17 03 2000 Diarhebion a dywediadau o Ferthyrtudful (o gasgliad Gwernyfed yn 'Y Geninen' 1894-1897)

List of Welsh sayings and proverbs in use in Merthyrtudful (Merthyr Tydfil) in the 1890s
kimkat0851


00037 15 03 2000

(Yn Saesneg) Llyfr o'r flwyddyn 1895 sy'n sôn am y pentrefi Cymraeg yn Sir Blue Earth, Minnesota. Rhestr o’r trigolion.

List of Welsh settlers (1895) in the Welsh villages of Minnesota (Blue Earth County) and Iowa
kimkat0850

 

00036 2000-03-14. 14 Mawrth 2000. Yr iaith Gymraeg yn Aber-dâr yn y flwyddyn 1902.

The Welsh language in Aber-dâr in 1902.

kimkat0848

 

00035 12 03 2000

Geirfa Gymraeg - rhyw. (gwain / cont, pidyn / wt / darn / gwialen)
Welsh vocabulary - sex (gwain / cont = vagina, pidyn / wt / darn / gwialen = penis, etc)
kimkat0287c, kimkat0848e

 

00034 2000-03-01. 1 Mawrth 2000. Gŵyl Ddewi ynteu Gŵyl Dewi? A ddylid yr enw fod â'r treiglad meddal, ynteu hebddo?

Gŵyl Ddewi or Gŵyl Dewi? Soft mutation or no soft mutation?

kimkat0842


00033b 10 03 2000

Enwau lleoedd Cymru - rhestr o enwau yn Saesneg ochr yn ochr â’r enwau brodorol.
An 1884 Scottish Gaelic phrase book - we'll be adding it bit by bit

kimkat0300
 

00033a 18 01 2000

Y Fari Lwyd yn y Bont-faen - atgofion hen ŵr 80 oed yn 1922.

The Mari Lwyd in Y Bont-faen / Cowbridge - remeniscences of an 80-year-old man in 1922.

kimkat0818


7899_1999


00032b 10 03 1999
Cwrs Cymraeg: Rhifau 1-10 yn Gymraeg
Welsh course: the numbers 1-
10 in Welsh

kimkat0843c

00032a 10 03 1999
Ychwanegiadau at y Cwrs Cymraeg
Additions to the Welsh course

kimkat0432c

00031 26 11 1999 Llythyr (yn Saesneg) o'r Almaen yn sôn am gyn-garcharor rhyfel yng Ngogledd Cymru
A letter (in English) from Germany about a German POW in Wales in the Second World War

kimkat0813


00030 26 11 1999 NI'N DOU - sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Gan Glynfab. Stori o'r gyfrol hon yn y Wenhwysig o'r flwyddyn 1918.

Story in Welsh in the Gwentian dialect (South-east Wales). Author: Glynfab. Date: 1918. From: "NI'N DOU -sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel" - we two - the story of Shoni and Dai in the war

kimkat0246


00029 26 11 1999

Basque place names - list of foreign forms (French, Castilian) and the native forms
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol).

kimkat0638


00028 26 11 1999
www.dewin.net/aberystwyth


A CALL FOR CITY STATUS FOR THE TOWN OF ABERYSTWYTH - This Website in Welsh includes translations into other languages, including English Petició de suport a la candidatura d'Aberystwyth (País de Galles) a la condició oficial de ciutat Benvolguts/des amics i amigues: Aberystwyth ha presentat la seva candidatura per obtenir la condició oficial de "ciutat". Siôn T. Jobbins Alcalde del municipi d'Aberystwyth Agost 1999 Mae Aberystwyth yn lle hollol unigryw nid yn unig i Gymru ond i Ewrop - dyna pam, yn fy marn, i y dylid ystyried ei chais yn ofalus a'i gweld yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ddyrchafu tref arbennig iawn yn ddinas. Gyda balchder felly, rwy'n cyflwyno i chi gais Aberystwyth i'w dyrchafu'n ddinas. Siôn T. Jobbins Maer Aberystwyth Awst 1999

00027 05 08 1999 

(Comann na Luchd-Ionnsachadh). Tudalen yn Gatalaneg sydd yn arwain at wefan Cymdeithas Dysgwyr yr Iaith Gaeleg
An introductory page in Catalan about the association fro learners of Scottish, Comann na Luchd-Ionnsachaidh

kimkat0120c

00026 05 08 1999 
Dictionary (2000 words) of Gàidhlig (Scottish) and Catalan

00025 06 07 1999

Enwau heolydd ac enwau lleoedd Barcelona yn Gymráeg. Gwersi Cymráeg i'r Gwledydd Catalaneg. Exercici.

(y tudalen hwn ar goll erbyn hyn)
Welsh for the Catalan Countries - exercise on Barcelona street names and places name in Welsh.

(Page now lost).

00024 05 07 1999

Cymru yn y wasg Gatalaneg. Cyfweliad â Dafydd Wigley yn 'Avui' (papur dyddiol yn yr iaith Gatalaneg). (Dolen-gyswllt gwefan papur Avui wedi’i diddymu erbyn hyn: 2012-04-29).
Interview with Dafydd WIGLEY in the Catalan daily Avui (Link to the paper’s website now inoperational).

00023 04 07 1999

Nid y pethau 'ma yw Cymru. Cyffredinebau.
Stereotyped ideas about Wales

kimkat0406c, kimkat0949e

00022 14 06 1999 Geiriadur Norwyeg-Cymráeg-Catalaneg. Rhai tudalennau heb eu cwblháu eto.
Notes for a Norwegian-Welsh-Catalan dictionary

kimkat0539kce


00021 03 06 1999
Enwau lleoedd Cymráeg. Rym ni wedi rhoi trefn ar y rhestrau ar y tudalennau Catalaneg.

We've tidied up the list of Welsh place names (in Catalan)

kimkat0441c

00020 30 05 1999

Rwseg. Rhestr o eiriau.
List of Russian words (and Welsh equivalents)

kimkat0582k

00019 30 05 1999
Llanfair Pwllgwyngyll. Sylwadau ar yr enw. (Catalaneg/Saesneg)
Comments on the ridiculous place name Llanfairpwllgwyngogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Catalan / English)

kimkat0510e, kimkat0511c

00018 29 05 1999

(Yn Saesneg): Yr 'e' derfynol yn y Gogledd-orllewin. Ymarfer ynganu.
Pronunciation exercise - final syllable 'e' in North-west Wales (English-language page)

kimkat2420k


00017 24 05 1999

Ryn ni wedi ychwanegu erthygl yn Saesneg. (Tarddiad y cyfenw HUGHES)
Origin of the surname Hughes

kimkat0866k, kimkat1933c, kimkat0866e


00016 21 05 1999

Geiriadur Bach Ocsitaneg. (Ocsitaneg-Catalaneg-Cymráeg). Ryn ni wedi diwygio'r geiriadur.
We've tidied up the Little Occitan Dictionary (Occitan-Catalan-Welsh)

kimkat0332k, kimkat1911c, kimkat1912e

 

00015 1999-03-21. 21 Mawrth 1999. Ar ôl rhai misoedd heb allu gweithio ar y we, oherwydd diffyg amser a phroblemau â'r cyfrifiadur, yr wyf yn awr yn ceisio rhoi shâp ar y cwbl... After some months of inacitvity on the website - computer problems and lack of time - I’m now trying to get it into shape.

 

7899_1998

 

00014 27-12-1998. 27 Rhagfyr 1998. Dechrau rhoi nodiadau ar gyfer geiriadur Catalaneg - Cymráeg. Notes for a Catalan-Welsh dictionary.

webs.racocatala.cat

 

00013 1998-10-31. 31 Hydref 1998. Cyflwyniad i Gymdeithas yr Iaith. Y llyfryn 'Dewch gyda Ni!' a throsiad ohono i'r Gatalaneg. Catalan translation of the booklet ‘Dewch gyda Ni!’ (Come with us)  - Welsh Language Society.

kimkat0999c

 

00012 1998-08-01. 1 Awst 1998. Rhestr o eiriau Ocsitaneg (tafodiaith Gwasgwyn, a chyfeiriadau at ffurfiau Ocsitaneg Cwm Aran ("Araneg"). List of Occitan words (Gascon dialect; includes words from the Val d’Aran)

kimkat0332k, kimkat1911c, kimkat1912e

 

00011 1998-07-15. 15 Gorffennaf 1998. Braslun o eiriadur Cymráeg-Catalaneg â 7000 o eiriau. Prototype Welsh-Catalan Dictionary (7000 words).

kimkat1798k, kimkat1006c, kimkat0417e

 

7899_1997

 

00010 1997-09-24. Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi. Cyfenwau'r Cymry. Welsh surnames.

kimkat0866k, kimkat1933c, kimkat0866e

 

00009 1997-09-24. Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi. Llyfryddiaeth. Sôn yn Gatalaneg am bedwar llyfr dysgu Cymraeg. Comments (in Catalna) on four books for learning Welsh.

kimkat0069c

 

00008 1997-09-24. Medi 24 1997. Dydd Mercher, y pedwerydd ar hugain o Fedi. Geirfa Ddosbarthedig: swyddi, rhyfel, chwaraeon, etc. Subject Vocabulary Welsh- English - jobs, war, sport, etc..

kimkat0472e

 

00007 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Ymarferion â'r ansoddair benywaidd. Exercises with feminine nouns.

kimkat2420k

 

00006 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Geiriau Lladin yn y Gymraeg (Llythyren A).

Latin words in Welsh (Letter A)

kimkat2420k

 

00005 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Geiriau tebyg yn Gymraeg ac yn Gatalaneg.

Words similar in Welsh and in Catalan.

kimkat2420k

 

00004 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Rhagenwau personol (rhan gyntaf). Personal pronouns. First part.

kimkat2420k

 

00003 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Y Llafariad Ymwthiol. The epenthetci vowel (gafr  > gafar, ochr > ochor)

kimkat2420k

 

00002 1997-07-23. Gorffennaf 23 1997. Dydd Mercher, y trydydd ar hugain o Orffennaf. Yr Iaith Lafar - y 'v' derfynol. The spoken language - the final ‘v’ in words such as cyntaf, araf.

kimkat2420k

 

7899_1996

 

7899_1995

 

00001 1995-11-26 Agor y wefan hon: This website opened. 

 

 

http://www.kimkat.org/gwefan_newyddbethau_1_0170e.htm

 


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ə peij fròm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

End / Diwedd

Special symbols / sumbolau arbennig: ŷŵ

Latest updates - Adolygiadau diweddaraf

04 08 2011